RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 19. 7. 2022

Ohlašovací povinnost pro e-shop.  

Důležité upozornění pro dovozce některých vodních živočichů ze třetích zemí.  

Finanční trh 28. týden.  

Ohlašovací povinnost pro e-shop.

5.7.2022, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme splněnou informační povinnost pro naše provozovny. Nejsme si ale jistí, jestli máme nahlášený i předmět podnikání e-shop. Je nutné nějak přehlašovat popř. udělat nějaké hromadné ohlášení, že máme i e-shop?

Odpověď:

Podle zákona o potravinách je provozovatel potravinářského podniku (tedy vaše pekařství) oznámit příslušnému orgánu dozoru v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem datum zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, a dále v oznámení uvést a ke dni změny aktualizovat

  1. své jméno, příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu právnickou,
  2. identifikační číslo osoby,
  3. předmět činnosti nebo podnikání a
  4. konkrétní činnosti, které jako provozovatel potravinářského podniku provozuje.

Pokud jste již zaregistrováni a nově jste začali provozovat e-shop, je nutné tuto změnu ohlásit SZPI.


Důležité upozornění pro dovozce některých vodních živočichů ze třetích zemí.

4.7.2022, Zdroj: Státní veterinární správa ČR (www.svscr.cz)

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje české dovozce, kteří importují ze třetích zemí (zemí mimo EU) především okrasné vodní živočichy (ryby, korýše a měkkýše), že od úterý 5. července 2022 dochází ke změně unijního seznamu druhů vodních živočichů vnímavých k vyjmenovaným nákazám (např. herpesviróze koi nebo epizootické nekróze krvetvorné tkáně), a také ke změně seznamu druhů přenašečů. Podmínky pro dovozy druhů uvedených na seznamu jsou jiné než podmínky dovozů ostatních druhů vodních živočichů. Je proto nezbytné, aby dovozci věnovali této změně náležitou pozornost a sledovali aktuální seznamy dostupné na webu SVS.

Veterinární požadavky na dovoz druhů, které se nacházejí na seznamu, jsou harmonizovány předpisy EU, a tudíž v celé EU jednotné. U druhů, které se na seznamu nenacházejí se jedná o tzv. neharmonizovaný dovoz a veterinární podmínky si zde určují jednotlivé členské státy.

Dovozci tak v praxi musí rozlišovat, jací vodní živočichové jsou předmětem dovozu. V případě plánovaného dovozu druhů, které nejsou uvedeny na seznamu, mají podle veterinárního zákona povinnost nejméně 15 dnů před příjezdem zásilky na území České republiky požádat SVS o stanovení veterinárních podmínek dovozu do ČR. Při vlastním dovozu se pak používá jiné veterinární osvědčení (jsou uplatňovány jiné záruky) než při dovozu ryb, korýšů a měkkýšů uvedených na seznamu.

Revidovaný unijní seznam již neobsahuje české názvy konkrétních druhů živočichů, ale pouze jejich vědecká synonyma. Důvodem je, aby v jednotlivých státech nedocházelo k jejich záměně a byla zajištěna jasná identifikace.

Příslušné prováděcí nařízení, které změnu zavádí je k dispozici zde. Více informací k danému tématu včetně náležitostí žádosti o dovoz je k dispozici v samostatném článku.

Petr Majer
zástupce tiskového mluvčího SVS


Finanční trh 28. týden.

22-07-19 Finanční trh 28. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526