RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 2. 8. 2022

Nařízení o evropské správě dat zpřístupní údaje pro občany a firmy.  

Nová vyhláška o technicko-ekonomických parametrech.  

Zjistěte úroveň vašich digitálních kompetencí pro výkon práce z domova.  

Nařízení o evropské správě dat zpřístupní údaje pro občany a firmy.

24.5.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nejen snadné a opakované používání dat veřejné správy. Členské státy Evropské Unie schválily akt o evropské správě dat (Data Governance Act). DGA má zlepšit podmínky pro sdílení dat na vnitřním trhu, a tím usnadnit a zvýšit sdílení osobních i neosobních dat v rámci EU. Platit začne od léta 2023.

Zlepšení podmínek pro sdílení dat se dosáhne prostřednictvím:

  • zpřístupnění více údajů veřejného sektoru pro občany i podniky
  • vytvoření rámce pro zprostředkovatele dat
  • vytvoření rámce pro dobrovolné poskytnutí osobních dat pro altruistické účely
  • vytvoření Evropského sboru pro datové inovace

DGA má také podpořit vznik rámce společných pravidel pro sdílení dat v určitém odvětví. „Vytváření funkčních datových prostorů v klíčových sektorech a podpora důvěryhodného a dobrovolného sdílení dat má obrovský potenciál. Je také důležité, aby data veřejného sektoru mohla být opakovaně použita ve prospěch občanů i podniků,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že je zároveň potřeba zajistit bezpečnost a ochranu práv všech subjektů podle Unijních pravidel. Pravidla a postupy by měly postupně vzniknout v oblasti zdravotnictví, mobility, výroby, finančních služeb, energetiky, zemědělství, Zelené dohody pro Evropu nebo veřejné správy.

Česká republika během projednávání podporovala otevřený přístup vůči třetím zemím s co nejmenší zátěží pro podniky. „Nepřiměřená regulace a velká administrativní zátěž by mohla nejen negativně ovlivnit zahraniční obchodní vazby a dobré vztahy s našimi partnery, ale také potlačovat inovační potenciál datové ekonomiky v EU,“ říká náměstek pro digitalizace a inovace Petr Očko a dodává: „Jakákoliv nová regulace by měla být tvořena s cílem nastavit příznivé prostředí, kde se bude podnikům a celé ekonomice dařit. O to jsme se v tomto nařízení snažili, a tak věřím, že DGA je důležitým krokem na cestě k vytvoření jednotného trhu s daty.“

MPO chystá sérii článků o jednotlivých aspektech DGA, které budou během následujících měsíců zveřejňovány v sekci Digitální společnost na webu ministerstva.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/narizeni-o-evropske-sprave-dat-zpristupni-udaje-pro-obcany-a-firmy–267627/


Nová vyhláška o technicko-ekonomických parametrech.

11.4.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Vyhláška č. 79/2022 Sb. nahrazuje od 1. května vyhlášku č. 266/2016 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 79/2022 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Vydáno: 8. 4. 2022
Účinné od: 1. 5. 2022

Předpis stanoví

  1. a) technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,
  2. b) výši diskontní míry a dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů,
  3. c) dobu životnosti modernizovaných výroben elektřiny,
  4. d) rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla,
  5. e) způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.

Zjistěte úroveň vašich digitálních kompetencí pro výkon práce z domova.

27.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jste zaměstnavatel a potřebujete systémovou podporu při zavádění práce z domova? Nebo jste zaměstnanec pracující z domova a chcete se zlepšit ve svých digitálních kompetencích potřebných právě pro výkon práce z domova?

Projekt DigiKompetence, který zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, má za úkol nastavit systémovou a metodickou podporu pro rozšíření práce z domova a pomoci využívat nástroje vhodné pro její výkon.

Zaměstnavatelé získají prostřednictvím projektu DigiKompetence systémovou podporu k umožnění práce z domova ve své organizaci. Můžou použít poznatky z realizovaných výzkumů a sebraných příkladů dobré praxe a ověřovat úroveň digitálních kompetencí svých zaměstnanců. Zaměstnanci zase prostřednictvím vytvořených výstupů projektu (kurzy, aplikace atd.) získají či se dále zlepší ve svých digitálních kompetencích potřebných pro výkon práce z domova. Tyto vytvořené materiály a podpůrné aktivity je inspirují k dalšímu učení. Se sebereflexí pomůže i autoevaluační nástroj Evaldo (www.evaldo.cz), díky kterému získají přímou podporu při zavádění nástrojů vhodných pro práci z domova a budou moci zhodnotit úroveň svých digitálních kompetencí.

„V průběhu realizace projektu bude dvakrát proveden výzkum práce z domova, který přinese jedinečná data pro analýzu trendů v zavádění a realizaci práce z domova i podněty pro analýzu věcných a legislativních překážek. Zpracována bude rovněž komparativní analýza, která se zaměří na zkoumání fungující podpory v oblasti dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova včetně formulace doporučení, která by byla vhodná přenést do české praxe a do českého legislativního rámce.“ říká Jiří Molnár, gestor projektu DigiKompetence.

Hlavním cílem projektu je zajištění informovanosti o důležitosti dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí pro výkon práce z domova. Velmi významným nástrojem, který projekt využívá, je podcastový kanál DigiPodcast. Celkem je naplánováno 24 samostatných dílů. 21 jich bude věnováno jednotlivým digitálním kompetencím – charakteristice, praktickým příkladům pro využití práce z domova a diskusi s odborníkem. Tři další díly se budou zabývat digitálním vzděláváním, autoevaluačním nástrojem Evaldo a výsledkům výzkumu práce z domova. Podcasty jsou k dispozici na Spotify, Apple podcast, Google podcast, na webu www.portaldigi.cz a na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter). Zaměstnanci a organizace v gesci MPSV je naleznou i v prostředí MS Office 365 pod aplikací Stream.

Projekt DigiKompetence – systémová podpora v oblasti dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova realizuje MPSV od ledna 2022 do konce roku 2023. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Více informací o projektu naleznete na www.digikompetence.cz, online nástroj EVALDO můžete vyzkoušet na www.evaldo.cz. Projekt DigiKompetence je i na Facebooku, LinkedIn, Twitteru, Instagramu a videa naleznete na YouTube kanálu projektu.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526