RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 23. 8. 2022

Podnikatelé si stěžují na nejednoznačnost právních předpisů. Vyřizování agendy na úřadech není standardizované.  

Rada udělala první krok k lepší ochraně spotřebitelů do budoucna.  

Devizový trh 33. týden.  

Podnikatelé si stěžují na nejednoznačnost právních předpisů. Vyřizování agendy na úřadech není standardizované.

Praha, 18. srpna 2022Většina podnikatelů označuje za největší problém, že právní normy ponechávají úředníkům velký prostor pro libovůli, které se ale podnikatelé nemůžou účinně bránit. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory, která dlouhodobě analyzuje, jak vysoké regulatorní a administrativní zátěži tuzemští živnostníci a podniky musí čelit.

„Podle většiny podnikatelů si úřady v různých městech pro stejnou agendu vytváří vlastní pravidla místo toho, aby vůči klientům z řad podnikatelů postupovala standardizovaně. Podnikatelé jsou přitom mnohdy odkázáni i jen na vůli úředníka,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, podle něhož nejednoznačnost textů zákonů má za následek variabilitu výkladů, a tudíž jejich nepředvídatelnost.

„Úřady si stejnou agendu vykládají odlišně. Velké kompetence úředníků ve spojení s množstvím regulatorních povinností podnikatelů tak zbytečně vytváří ztížené a nepřehledné podnikatelské prostředí, dodal.

Podnikatelé poukazují třeba na nejednotnost při postupu řešení stejného daňového problému různými finančními úřady, respektive jejich územními pracovišti v sousedních městech.

„Další ilustrací nespokojenosti podnikatelů je postup při podání námitek o podjatosti velkého stavebního úřadu, kdy se přesouvá řízení do jiné menší obce, ve které absentuje znalost místních poměrů a leckdy i odbornost. Za odstranění jednoho nedostatku – podjatosti tak stavebník platí nižší kvalitou rozhodnutí a jeho pomalostí,“ konkretizuje problémy volnosti uvážení ve správních řízeních ředitel Odboru legislativy práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Podnikatelé v šetření Hospodářské komory hodnotili sedm projevů regulace, které jim znesnadňují život známkou na stupnici 1 až 4. A to od 1, kdy daný projev vyvolává nejméně problémů, resp. se respondenta netýká, až do 4, pokud způsobuje nejvíce problémů.

„Ze srovnání pořadí projevů regulace, které znesnadňují život českým podnikatelům v současnosti, sestaveného podle výsledné průměrné známky, s pořadím, které vyplynulo z obdobného šetření Hospodářské komory uskutečněného před pěti lety, vyplývá, že, bohužel, ke zlepšení, ale ani k významnějším posunům nedošlo,“ konstatuje Minčič.

Hospodářská komora upozorňuje, že se podnikatelé nedomáhají úlev, ale jen jednoznačnosti právního rámce a právní jistoty, která je pro zdravé podnikatelské prostředí zásadní.

Hospodářská komora dlouhodobě kritizuje stát za to, že požaduje po podnikatelích plnění velkého množství povinností, podnikatelům ale ztěžuje plnění povinností nepřehlednost, nesrozumitelnost a nejednoznačnost zákonů upravujících podnikatelské prostředí a zdlouhavá elektronizace veřejné správy. Stát přitom nemá vůbec přehled ani o tom, kolik povinností a jakými zákony je podnikatelům ukládáno. Podle dat Hospodářské komory přitom živnostníci a firmy musí vůči státu plnit přes 1 700 povinností jen podle dvou desítek základních podnikatelských zákonů.

Do šetření Hospodářské komory se zapojilo téměř 400 zástupců všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky z řad mikro, malých, středních i velkých podniků.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

SÍLA  /  RESPEKT  /  NEZÁVISLOST


Rada udělala první krok k lepší ochraně spotřebitelů do budoucna.

22.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Praha, 21. Července

Účinnější stahování nebezpečných výrobků z trhu, lepší informování spotřebitelů a jednotná pravidla pro výrobky prodávané online a offline. Mimo jiné i to přináší návrh nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, o němž bude CZ PRES vyjednávat s Evropským parlamentem na základě mandátu od ostatních členských států, který byl schválen.

„Cílem revize pravidel o obecné bezpečnosti výrobků je posílit ochranu spotřebitelů, nabídnout lepší garanci ochrany při online nákupech, nastavit jednotná pravidla pro podnikatele a zefektivnit vymáhání práva,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Nová právní úprava podle něj také přinese účinnější stahování nebezpečných výrobků z trhu, lepší informování spotřebitelů o výskytu nebezpečných výrobků a v neposlední řadě poskytne spotřebitelům větší možnosti při uplatňování náhrad za stažené nebezpečné výrobky.

Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků platí již od roku 2001. Jejím hlavním účelem je zajistit, aby na jednotném trhu Evropské unie byly prodávány pouze bezpečné výrobky. Nicméně s měnící se dobou a kontinuálním rozvojem moderních technologií je směrnici nutné revidovat, aby byla schopna lépe reagovat na současné trendy.

Díky schválení mandátu došlo k významnému pokroku a CZ PRES nyní může zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem o konečné podobě textu.


Devizový trh 33. týden.

22-08-23 IN Devizový trh 33. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526