RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 9. 2022

Katastr nemovitostí aktuálně.  

Novela zákona o významné tržní síle bude nově regulovat již odběratele od obratu 50 milionů korun.  

Portál Jobs4UA.cz  

Devizový trh 37. týden.  

Katastr nemovitostí aktuálně.

15.7.2022, Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

struktura dokumentu

Zeměměřičský úřad asi bude státní mapy dávat bezplatně jako otevřená data. Statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

Zeměměřičský úřad asi bude státní mapy dávat bezplatně jako otevřená data

Zeměměřičský úřad, který spravuje státní mapy a databázové údaje, bude tyto informace poskytovat bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona. Změnu zavádí novela zeměměřičského zákona, jejíž vládní návrh dnes v prvním kole projednávání podpořila Sněmovna. Dostane ji k posouzení zemědělský výbor, který na ni bude mít prodlouženou tříměsíční lhůtu.

Výsledky zeměměřičských činností, které udělají katastrální úřady, by podle novely už neověřovali soukromí zeměměřičtí inženýři, ale samy katastrální úřady.

Nově budou muset podle návrhu poskytovat geografická data úřadu všechny orgány veřejné moci a naopak k nim budou mít všechny tyto instituce přístup zdarma. „Od navrhovaného řešení se očekává, že odstraní překážky a vytvoří předpoklady a pro další rozvoj geograficky orientovaných informačních systémů veřejné správy,“ dodává důvodová zpráva.

Novela je téměř totožná s předlohou, kterou v září 2020 připravil kabinet Andreje Babiše (ANO). Sněmovna ale tuto úpravu v minulém volebním období nestihla projednat. Aktuální novela se od původní verze liší pouze ve vymezení informačního systému digitální mapy veřejné správy.

Vláda Petra Fialy (ODS) v novele odkazuje na ustanovení ze stavebního zákona, podle něhož již vlastník technické infrastruktury nemůže na žadateli požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů. Jako otevřená data budou data poskytována bezplatně.

Zeměměřičský úřad má podle údajů v důvodové zprávě přijít o přibližně pět milionů korun ročně. To se má vykompenzovat přínosy, které by měl stát mít například zdaněním činností soukromníků, u kterých se využití geoprostorových informací pozitivně projeví na jejich příjmech. Náklady se sníží i tím, že úřad nebude muset tyto údaje spravovat zvlášť pro jiné úřady.

Statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN

Od března 2008 jsou na těchto stránkách ČÚZK publikovány statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
Četnost publikování je čtvrtletní. Statistiky jsou členěny podle katastrálních pracovišť a podle krajů, v hl.m. Prahy je členění po katastrálních územích.
K jednotlivým typům řízení jsou uváděny údaje o počtu řízení, počtu parcel (pozemkových a stavebních), počet budov a jednotek (byty, ostatní), a četnost nejčastěji zapisovaných práv v jednotlivých procedurách.

Do roku 2014 se jednalo o statistiky týkající se řízení zapisovaných vkladem (V), záznamem (Z) a poznámkou (P).

Účinností nového občanského zákoníku a katastrálního zákona dnem 1.1.2014 došlo k podstatným změnám v evidování nemovitostí a v postupu při zápisech do katastru nemovitostí (stavba je součástí pozemku, zápisy a výmazy všech práv vkladem aj.). Tyto změny neumožňují pokračovat v publikování statistiky transakcí v nezměněné podobě a rozsahu. Z tohoto důvodu zveřejňujeme od roku 2015 alespoň omezený rozsah statistických údajů, a to statistiku vkladů práv v členění podle typu práva a statistiku zápisů poznámek. Zápisy záznamem podle nové právní úpravy zachycují pouze změny v hospodaření s majetkem státu, krajů a obcí bez vlivu na vlastnické právo či jiná věcná práva, proto tyto údaje nezveřejňujeme.

Statistiky jsou ve formě tabulek (xls), některé vybrané údaje jsou vyjádřeny graficky (pdf).

Statistiky z let 2014 – 2022

Informace ke statistikám od roku 2014

Statistiky z roku 2022

Statistiky vkladů za období 1.1.-31.3.2022
Statistiky poznámek za období 1.1.-31.3.2022
Statistiky vkladů za období 1.4.-30.6.2022
Statistiky poznámek za období 1.4.-31.6.2022


Novela zákona o významné tržní síle bude nově regulovat již odběratele od obratu 50 milionů korun.

1.6.2022, Zdroj: EPIC Public relations s.r.o. (www.epicpr.cz)

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití byl přijat za účelem zamezení zneužívání postavení silnější smluvní strany v dodavatelsko-odběratelských vztazích a doposud mířil zejména na velké potravinářské řetězce, tj. společnosti s ročním obratem nad 5 miliard Kč.

Aktuálně projednávaná novela byla připravena za účelem transpozice směrnice EU č. 2019/633, a v jejím důsledku dojde zejména k výraznému rozšíření počtu subjektů, na které tato právní úprava dopadá, a doplnění zakázaných jednání a upřesnění definic.

Nově budou podléhat regulaci odběratelé již od obratu ve výši 2 miliony EUR (přibližně 50 milionů Kč). Dle odhadů Úřadu na ochranu hospodářské soutěže se nová úprava bude vztahovat na přibližně 800 subjektů oproti současným přibližně 12. Tržní síla odběratele ale bude posuzována ve vztahu k tržní síle dodavatele právě dle obratu tak, aby nedocházelo k tomu, že chráněným subjektem bude dodavatel s větším či obdobným obratem jako odběratel. Ochranu zákon nebude poskytovat ani dodavatelům s obratem nad 350 milionů EUR (přibližně 8,75 miliard Kč). Obrat se přitom nemusí nutně počítat pouze za jednu společnost, v případě propojených osob se počítá za celou skupinu, obdobně se postupuje u aliancí dodavatelů či odběratelů. Do částky obratu se započítávají všechny tržby, tedy nikoliv pouze ty z prodeje zemědělských produktů a potravinářských výrobků. Smluvní strany budou povinny si na vyžádání poskytnout informace o dosaženém obratu v rámci procesu vyjednávání smlouvy.

Novela také upřesňuje povinné náležitosti smluv, pokud podléhají regulaci dle tohoto zákona. Smlouvy musí mít nadále písemnou formu, ale nově je výslovně stanoveno, že musí být uzavřeny před uskutečněním první dodávky či jiného plnění a odběratel musí dodavateli bezprostředně po uzavření smlouvy předat alespoň jedno její vyhotovení. Nadále zůstává zachován zákaz delší doby splatnosti faktur než 30 dní od jejich doručení, nově ale několika výjimkami pro specifické případy. Smlouva má pak navíc obsahovat i specifikaci nákupních akcí, jsou-li dohodnuty. Oproti tomu se ruší požadavek na smluvní zakotvení doby garantované platnosti kupní ceny či způsobu postoupení pohledávek.

Zároveň má dojít i k rozšíření postihovaných jednání (zakázaných nekalých obchodních praktik). Již ze současného znění zákona vyplývá zákaz nastavení smluvního vztahu v neprospěch dodavatele, ať již cenovými a platebními podmínkami, diskriminačním jednáním či vyžadováním plateb odběrateli za některá plnění. Nově budou zakázány i svévolné změny obchodních podmínek odběratelem, hrozby či uplatnění odvetných opatření za využití práv dodavatele, nebo zneužití obchodního tajemství dodavatele. Dále budou rozšířena ustanovení ohledně finančních plnění vůči odběrateli, vracení zboží či rušení objednávek.

Lze očekávat, že tato novela bude schválena ještě v průběhu tohoto roku, a to zejména z důvodu, že implementační lhůta pro výše uvedenou směrnici uplynula již k 1. listopadu 2021. Je to tedy další v řadě právních předpisů, který předchozí vláda nestihla včas přijmout. Všem subjektům, na které tato regulace bude dopadat, doporučujeme zahájit přípravy spočívající v úpravě smluvní dokumentace již nyní. Navíc bude nutné upravit i stávající smlouvy tak, aby odpovídaly nové právní úpravě, a to do 12 měsíců od účinnosti novely.


Portál Jobs4UA.cz.

25.8.2022, Zdroj: ČTK

CzechInvest odhaduje, že přes jeho portál si práci našly desítky Ukrajinců.

Práci přes portál Jobs4UA.cz, který provozuje státní agentura CzechInvest, si našly odhadem desítky Ukrajinců. Počet může být ale mnohem vyšší, firmy totiž ne vždy přesně zaznamenávají, zda byl zaměstnanec přijat přímo díky této cestě. Portál funguje od konce března, v současné době je na něm podle mluvčího CzechInvestu Davida Hořínka  k dispozici 962 pracovních nabídek. Nejvíce jich je z Prahy.

České úřady od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu  udělily ukrajinským běžencům zhruba 417.000 víz dočasné ochrany. Přesný počet uprchlíků, kteří v tuzemsku pobývají v současné době, není znám. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v ČR zůstává 280.000 až 300.000 běženců. Ministerstvo práce sdělilo, že v tuzemsku nyní pracuje 107.000 uprchlíků s vízem dočasné ochrany. Úřady práce v červenci evidovaly asi 248.900 zaměstnaných Ukrajinců.

Ukrajinci s dočasnou ochranou mohou v Česku získat zaměstnání volně bez překážek, nepotřebují pracovní povolení.

Web Jobs4UA.cz, který je dostupný v češtině i ukrajinštině, obsahuje pouze nabídky práce od státem prověřených zaměstnavatelů. Inzerovat na něm mohou výhradně klienti agentury CzechInvest a členové partnerských organizací jako Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací. Portál podle Hořínka splnil očekávání.

Firmy nejčastěji podle Hořínka hledají pracovníky do oborů obchodu a cestovního ruchu a služeb. Nejvíce se tak uplatní zájemci o práci kuchaře, číšníka, prodavače, pokojské nebo uklízečky. Místa jsou ale i pro automechaniky, údržbáře, švadleny či programátory. Lidé na portálu najdou také netradiční pozice jako fotograf aut. Hořínek dodal, že po Praze jsou v počtu nabídek nejvíce zastoupeny Jihomoravský a Středočeský kraj.

Na portálu jsou k dispozici také informace o zajištění dočasné ochrany, nároku na sociální dávky a dále o bezplatné lékařské péči, právní pomoci či umístění dětí do škol.

Web odkazuje i na návod na založení živnosti. V ČR podle posledních dostupných statistik ministerstva průmyslu a obchodu ke konci června podnikalo zhruba 27.300 Ukrajinců, za poslední tři měsíce počet vzrostl o 1270. Mezi cizinci Ukrajinci stále tvoří nejpočetnější podnikatelskou skupinou v tuzemsku.


Devizový trh 37. týden.

22-09-20 IN Devizový trh 37. týden

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526