RŮZNÉ – informace nejen pro podnikatele

 8. 3. 2022

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině.

Pomoc pro Ukrajince a jejich zaměstnavatele.

Ošetřovné od 1. 3. 2022.

Povolení k pobytu a k práci pro uprchlíky z Ukrajiny.

Vláda schválila covidové programy pro podnikatele.

Finanční trh 9. týden.

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

28.2.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšiřuje okruh pomoci pro Ukrajince a také jejich zaměstnavatele.

Pokud jde o současný postup na trhu práce, cizinci s uděleným speciálním vízem mohou požádat o povolení k zaměstnání. To vyřizuje příslušná krajská pobočka Úřadu práce. Před podáním žádosti je třeba již mít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Ta je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, které může podat cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele. Podrobné informace jsou přehledně dostupné na webu MPSV. Budeme je průběžně doplňovat a aktualizovat.

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou již nyní žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Lze o ně požádat na příslušné pobočce Úřadu práce. Informace jsou podrobně k dispozici na webu Úřadu práce ČR.

Postup na trhu práce

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.

Zaměstnavatelé

Nejprve je třeba ohlásit volené pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.

Cizinci

Povolení k zaměstnání

Jako cizinec budete k zaměstnání potřebovat povolení od Úřadu práce ČR. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, kdy cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání.

Důležité odkazy:

 • Kontakty na krajské pobočky – https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky;
 • Hlášenka volného pracovního místa (oznamuje Úřadu práce zaměstnavatel) – https://www.mpsv.cz/web/cz/- /oznameni-volnych-pracovnich-mist-up-cr;
 • Databáze volných pracovních míst Úřadu práce ČR – Volná místa v ČR (uradprace.cz)
 • Informace Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany[1]ukrajiny.aspx

Žádost o povolení k zaměstnání (podává cizí stání příslušník sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, který za tím účelem předkládá plnou moc) – https://www.mpsv.cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnani-o[1]prodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky.

Informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou dále žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o opakující se dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci.

O uvedené dávky lze požádat osobně podáním písemné žádosti na vytištěném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR, podle místa skutečného pobytu, nebo elektronicky (formou odeslání vyplněných formulářů s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku, popř. s využitím elektronické identity).

Důležité odkazy:

Obecné informace: www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-3

Příspěvek na živobytí:

Doplatek na bydlení:

Mimořádná okamžitá pomoc:


Pomoc pro Ukrajince a jejich zaměstnavatele

28.2.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšiřuje okruh pomoci pro Ukrajince a také jejich zaměstnavatele.

Ti, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Plánuje se také rozšíření mimořádné okamžité pomoci. Podrobnosti o pomoci najdete v tiskové zprávě ZDE, informace jsou v češtině i ukrajinštině k dispozici ZDE.

Důležité informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině najdete ZDE.


Ošetřovné od 1. 3. 2022

3.3.2022, Zdroj: ČSSZ

Čerpání krizového ošetřovného podle zákona č. 520/2021 Sb. skončilo k 28. 2. 2022.

Skončila tedy mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné od listopadu 2021 čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení, individuální karantény (izolace) nařízené dítěti z důvodu onemocnění covid-19, či v dalších případech.

Od 1. března 2022 tak lze čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let opět pouze za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonem stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného u případů vzniklých od 1. 3. 2022

 • Zaměstnanec, který ošetřuje, je účasten nemocenského pojištění.
 • Ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti. To neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.
 • Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, případně až 16 kalendářních dnů u samoživitelů (tj. svobodných, ovdovělých nebo rozvedených pojištěnců, kteří nežijí s druhem či družkou nebo v registrovaném partnerství a zároveň mají v trvalé péči alespoň jedno dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).
 • Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.
 • Ošetřovné zaměstnanci náleží také z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
 • O potřebě ošetřování rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.
 • Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)vystavuje lékař i v případě péče o zdravé dítě s nařízenou karanténou, nebo pokud byla nařízena karanténa osobě, která jinak o dítě pečuje. Postupuje se stejně, jako v předchozím bodě.
 • Při uzavření škol a dětských zařízení je třeba používat standardní formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který potvrzuje příslušné dětské zařízení nebo škola.

Vznik potřeby ošetřování/péče před 1. 3. 2022

Pokud byla nařízena karanténa nebo izolace dítěti, kterou nařídil ošetřující lékař, vystavil standardně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Od jeho vystavení počítáme standardní lhůtu pro vyplácení ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění (tzn. 9 nebo 16 kalendářních dnů). Jestliže by těchto 9 (16) kalendářních dnů zasahovalo ještě do měsíce března, lze i za dny v tomto měsíci dávku poskytnout na základě vystaveného Rozhodnutí, ovšem již pouze ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Pokud nárok na ošetřovné byl uplatněn tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“, žadatel k němu disponuje dokladem o nařízené karanténě (izolaci), není potřeba vystavovat žádné další tiskopisy speciálně pro dny od počátku měsíce března.

V případech, které vznikly do 28. 2. 2022 včetně, šlo při nich o nárok na krizové ošetřovné dle zákona  č. 520/2021 Sb., ale od 1. 3. 2022 již ošetřovné podle obecné právní úpravy v zákoně o nemocenském pojištění nenáleží, bude dávka poskytnuta pouze za dny do konce měsíce února. Jde např. o případy péče o hendikepované osoby starší 10 let či případy, kdy počátkem března by již bylo ošetřovné vypláceno déle než 9/16 kalendářních dní apod.

Více informací o nároku na dávku ošetřovného najdete na webu ČSSZ.


Povolení k pobytu a k práci pro uprchlíky z Ukrajiny

1.3.2022, Zdroj: ČTK

Evropská unie se chystá dát uprchlíkům před válkou na Ukrajině možnost zůstat v zemích sedmadvacítky a legálně v nich až tři roky pracovat.

S odvoláním na vysoce postavené činitele EU a Francie to uvedla agentura Reuters. Do zemí EU zatím přišlo nejméně 300.000 Ukrajinců. Na další miliony se podle nich musí sedmadvacítka připravit.

„Je naší povinností přijmout ty, kteří prchají před válkou,“ řekl dnes televizi France 2 francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Návrhy na jejich ochranu teď připravuje Evropská komise. Ministři vnitra, kteří o situaci jednali v neděli, by se znovu měli sejít ve čtvrtek.

Očekává se, že Evropská unie ukrajinským uprchlíkům, kterých by podle odhadů nakonec mohly být až čtyři miliony, umožní pobyt v zemích sedmadvacítky, možnost legálního zaměstnání i sociálního a zdravotního pojištění. Kdy by opatření měla začít platit, zatím není jasné.


Vláda schválila covidové programy pro podnikatele

25.2.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustí programy na podporu podnikatelů, na které v loňském listopadu a prosinci dopadla vládní protiepidemická opatření. Pomoc se bude týkat oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen, pořádání akcí, eventů a zájezdové dopravy.

„Jdeme cestou adresné podpory pro ty, kteří ji opravdu potřebují a kterým minulá vláda ze dne na den znemožnila nebo omezila podnikání. Připravili jsme programy dle nejvíce zasažených oblastí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela s tím, že jako první vypíše ministerstvo průmyslu program COVID – Adventní trhy.

Pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu a pořádání akcí a eventů budou připraveny nové výzvy v rámci programů COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora a COVID 2022 – Sektorová podpora, pro stánkaře pak COVID – Adventní trhy. Pro podnikatele z oblasti zájezdové dopravy bude připravena výzva programu COVID BUS.

Podpořeny budou podnikatelské subjekty z oblasti:

 1. a)    Cestovního ruchu:
 • Poskytovatelé stravovacích služeb – restaurace a stravovací zařízení.
 • Poskytovatelé krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb a prádelny.
 • Cestovní agentury a kanceláře.
 1. b)  Pořádání akcí a eventů (organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb).
 2. c)    Zájezdové dopravy.

COVID – Adventní trhy

Maximální podpora pro stánkaře se bude odvíjet od počtu jejich stánků a dnů, kdy měl trvat adventní trh. Kdo měl jeden stánek, tak za jeden den, kdy měl zavřeno, bude mít nárok na 5 tisíc korun. Ten, kdo měl dva stánky, bude mít nárok na 8 tisíc/den a stánkaři se 3 a více stánky budou moci dostat 11 tisíc korun/den. Maximální podpora pro jednoho stánkaře za 30 dní tedy bude 330 tisíc korun. Pro organizátory adventních trhů činí maximální výše podpory pět milionů korun.

COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Z programu budou moci čerpat podnikatelé, kterým v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019 (2018). Pro organizátory akcí je pak rozhodné období 1. listopad 2021 až 28. únor 2022. Žadatelům bude poskytnuta podpora ve výši 50 % nepokrytých nákladů (70 % pro organizátory akcí). Maximální možná výše podpory na jednoho žadatele činí 1,5 mil. Kč (3 mil. Kč pro organizátory akcí). Alokace výzvy je 2 mld. Kč.

COVID 2022 – Sektorová podpora

Podpora je určená pro podnikatele s poklesem tržeb za rozhodné období alespoň o 50 %. Za každého zaměstnance v pracovním poměru získá jeden žadatel 500 Kč na den. Žádat mohou podnikatelé ve výše uvedených sektorech (kromě zájezdové dopravy). Podpora bude poskytována na období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 do maximální výše 1,5 mil. Kč (pro organizátory kulturních a sportovních akcí vč. organizátorů seminářů, konferencí a veletrhů od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 do maximální výše 3 mil. Kč). Předpokládaná alokace je 1,75 mld. Kč.

COVID BUS

Podpora je zaměřena na ty zájezdové dopravce, kterým od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Jeden žadatel může získat maximálně 2,5 mil. Kč, výše podpory bude i nadále odvozena od emisní třídy autobusu. Zohledněna je také kapacita autobusu dle míst na sezení. Alokace programu je 400 mil. Kč, pomoc bude vyhodnocena a proplacena v 1. pololetí roku 2022.

Žádosti v jednotlivých výzvách z programů COVID 2022 – Sektorová podpora, COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora a COVID – Bus nelze vzájemně kombinovat. A nelze je kombinovat ani s COVID – Adventní trhy. Další informace k programům budou k dispozici v rámci jednotlivých výzev vypsaných na webu MPO. Předpokládaná alokace programů na pomoc podnikatelům je zhruba 5 mld. Kč.


Finanční trh 9. týden

22-03-09 IN Finanční trh 9 týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526