RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 9. 2022

Stavební úřady by měly být pod státem, shodli se odborníci v diskusi.  

Změny v sadě právních předpisů POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ.  

Devizový trh 38. týden.  

Stavební úřady by měly být pod státem, shodli se odborníci v diskusi.

21.9.2022, Zdroj: ČTK

Připravovaná novela stavebního zákona by měla zachovat původní přesun všech stavebních úřadů pod stát a nikoliv část z nich ponechat pod obecními úřady, jak s tím nyní počítá ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V dnešní debatě pořádané serverem Newstream se na tom shodli pražská radní Hana Marvanová, ředitelka strategie firmy UDI Group Marcela Fialková a právník a člen rady Transparency International Petr Leyer.

Léta připravovaný nový stavební zákon připravila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) a Sněmovna ho schválila loni v létě přes veto Senátu. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) letos prosadil roční odklad účinnosti zásadních pasáží zákona a připravuje komplexní novelu. Ta především ruší Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízené nové krajské stavební úřady a podle MMR zachovává část úřadů pod obcemi.

Současný stav je takový, že stavební úřady vykonávají takzvanou přenesenou působnost státní správy a organizačně spadají pod obecní úřady, i když nikoliv pod kontrolu samospráv. Při rozhodování se mají řídit výhradně zákony a předpisy a politici na jejich rozhodování nemají mít žádný vliv. Tak je to teoreticky, v praxi však neformální tlak ze strany politiků na úřady podle odborníků existuje.

Proto je podle Leyera chybou, že zřejmě na základě tlaku poslanců, kteří jsou často zároveň místními politiky, úplné oddělení asi nenastane. „Sjednocení úřadů pod státní správou by bylo přirozené a logické, ale myslím, že se ho nedočkáme. Tlak samospráv na to, aby si zachovaly svůj stavební úřad, tady prostě je,“ uvedl.

Úřadů by podle něj také mělo být méně. Současný stav, kdy úředníci často čelí tlaku ze strany místních politiků i developerů a navíc jsou zahlceni prací a nedostatečně zaplaceni, podle něj znamená velký korupční potenciál.

Marvanová k tomu uvedla, že zástupci samospráv sice vesměs prosazují zachování stavebních úřadů pod obcemi, ale ona osobně považuje jejich přesun pod stát za rozumné. Zdůraznila také zahlcenost úřadů a státem určované tabulkové platy, které znemožňují získávání kvalifikovaných úředníků. „Třeba stavební úřady v Praze, když dělají složitější věc, tak si najímají na pomoc advokátní kanceláře,“ řekla.

Fialková zdůraznila nutnost co nejrychlejší rekodifikace českého stavebního práva. Současný zákon a byrokracie spojená s povolováním staveb podle ní zásadně brzdí bytovou výstavbu, což vede k nedostupnosti bydlení. „Česká republika ze zemí, kde působíme, je na tom z hlediska vymahatelnosti práva zdaleka nejhůř,“ řekla. Dodala, že v případě projektu ve Varšavě s asi 900 byty trvalo polským úřadům povolení celé stavby půl roku, zatímco v Praze to běžně trvá dekádu a více.

psc rdo


Změny v sadě právních předpisů POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ.

19.8.2022, Zdroj: Fulsoft (www.fulsoft.cz)

 

Změněné právní předpisy
458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 10.8.2022 Změněno novelou 232/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změna je platná od 10.8.2022.


Devizový trh 38. týden.

22-09-27 IN Devizový trh 38. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526