RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 14. 11. 2022

Svaz stavebníků: Absolventů technických oborů je potřeba dvakrát až třikrát více.  

Lokalizace textů na spotřebitelském balení.  

Devizový trh 45. týden.

Svaz stavebníků: Absolventů technických oborů je potřeba dvakrát až třikrát více.

9.11.2022, Zdroj: ČTK

Česko má dvakrát až třikrát méně absolventů technických oborů, než by tuzemské stavebnictví potřebovalo. V dnešní on-line debatě to řekl technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Pavel Ševčík. Podle svazu je problémem celospolečenský pohled na tento obor, kdy je ve společnosti patrné pohrdání manuální prací.

Ševčík uvedl, že v Česku pracuje ve stavebnictví 400.000 lidí, což znamená, že by ročně bylo potřeba 15.000 až 20.000 nových zaměstnanců technických oborů. Na datech ministerstva školství ukázal, že letos bylo na střední technické školy přijato přes 5300 žáků, loni asi o 200 méně.

„Počet přijatých sice mírně stoupá, ale nenaplňuje potřeby, protože to kopíruje demografickou křivku. Není to řešení na naši bolest, počet absolventů je potřeba zvednout dvakrát až třikrát,“ uvedl Ševčík. Nedostatek kvalifikované pracovní síly podle něj stavebnictví řeší 15 až 20 let.

Poukázal na snižování počtu studentů technických oborů na vysokých školách. Ševčík s odkazem na data ministerstva školství uvedl, že jejich počet od roku 2001 do 2021 klesl o 34 procent, z 50.000 na 33.000. „To je velmi nebezpečný trend, který koresponduje s náladami ve společnosti. Populace žije v informačním vakuu, že technická škola je nezajímavá a těžká. To je potřeba změnit,“ řekl.

Při diskusi Ševčík představil Strategii SPS, která má zlepšit výchovu ve stavebních řemeslných oborech v ČR. Podílela se na ní skupina 12 expertů a má 15 bodů. „Ve společnosti je patrná jistá míra pohrdání manuální prací. To se pak odráží v první řadě v nedostatečné podpoře odborného školství a nezájmu uchazečů, především těch kvalitních,“ píše se v dokumentu.

Podle Ševčíka se má začínat s osvětou už od mateřských škol, zmínil znovuzavedení dílen na základních školách, úroveň přijímacích řízení i výuky, duální systém či podporuje myšlenku mistrovské zkoušky.

Přilákat zájemce o stavební obory se snaží dlouhodobě i jednotlivé školy ve spolupráci s firmami. Ředitelka Slezských staveb Opava Kateřina Krejčí uvedla, že dodávají do mateřských škol ponky (pracovní stoly) s opravdickým nářadím. „Hravou formou děti poznávají vodováhu, metr, protože ne každé se s tím setkalo doma. Ponky vyrábějí žáci učiliště,“ doplnila Krejčí.

Personální a správní ředitel PKS holdingu ve Žďáru nad Sázavou Petr Podaný přidal, že valná většina žáků základních škol neví, co dělá tesař či klempíř. Proto například pomáhají v náborech na technické školy kariérní poradci, firmy se účastí třídních schůzek, pořádají se veletrhy povolání, různé soutěže a žákům středních škol nabízejí firmy rovněž stipendijní programy, uvedl.

Odborníci se shodli, že stavebnictví má pro studenty široké uplatnění i jistotu v současné složité době. Vzhledem k digitalizaci a například využití dronů a dalších moderních technologií může být pro mladé i atraktivní, míní.

smr rdo


Lokalizace textů na spotřebitelském balení.

27.10.2022, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mohou být všechny informace o výrobku pouze na zadní straně spotřebitelského balení? Mohla by přední strana výrobku obsahovat pouze grafiku, případně průhled, a všechny texty včetně názvu výrobku by byly umístěny na zadní straně? Považoval by to dozorový orgán za porušení předpisů?

Odpověď:

Obecným cílem potravinového práva je poskytovat spotřebitelům údaje, které jim umožní informovaně vybírat potraviny, které konzumují, a zabránit jakýmkoli praktikám, které je mohou uvést v omyl.

V nařízení (EU) č. 1169/2011 se výslovně neuvádí, ve kterém zorném poli mají být povinné informace uvedeny. Je zde jen obecný požadavek, že informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.

Nicméně obvykle platí uzance, že se název potraviny uvádí v hlavním zorném poli, což je zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s největší pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní okamžitě výrobek rozpoznat, pokud jde o jeho charakteristické rysy nebo povahu a popřípadě jeho obchodní značku. To vychází i z rozhodnutí soudu, že spotřebitel nemá být nucen důležité informace podrobně hledat.

V nařízení (EU) č. 1169/2011 je též uvedeno, že povinné informace o potravině mají být na viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné a snadno čitelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost. Naopak dobrovolně poskytované informace o potravinách, což jsou i obrázky a grafika, nesmějí být uvedeny na úkor prostoru pro povinné informace o potravinách.

Uvedení informací o výrobku pouze na zadní straně spotřebitelského balení tedy obecně není nelegální, ale dozorové orgány k němu mohou mít výhrady z výše uvedených důvodů. Záleží samozřejmě na celkovém řešení obalu.


Devizový trh 45. týden.

22-11-15 IN Devizový trh 45. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526