RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 1. 2023

Technické normy si nyní můžete koupit online a v elektronické podobě. Česká agentura pro standardizaci spouští nový e-shop.  

Průmyslová práva v praxi.  

Podnikatelům chybějí informace od vlády. Nevědí, s jakými cenami energií mají počítat.  

Devizový trh 51. týden.  

Technické normy si nyní můžete koupit online a v elektronické podobě. Česká agentura pro standardizaci spouští nový e-shop.

2.12.2022, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci (www.agentura-cas.cz)

Přístup k normám ČSN a TNI bude nyní snazší. Bude možné si koupit i jednotlivé normy v elektronické i fyzické podobě.

  • Nový e-shop České agentury pro standardizaci nabídne více než 70 tisíc dokumentů. Kromě všech aktuálně platných technických norem také výběr těch již neplatných.
  • Kromě norem nabídne e-shop i odborné publikace vydávané Agenturou ČAS nebo ve spolupráci s jinými vydavateli.
  • Nalézt příslušnou normu bude snadné – k dispozici je vyhledávání podle označení nebo názvu normy, ale také detailní vyhledávání podle modelu používaného v bibliografické databázi Seznam ČSN nebo v ČSN online.
  • I nadále bude možné koupit si normy a publikace osobně v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci. To se od 1. února 2023 vrací na adresu Biskupský dvůr 5/1148. Praha 1.

Česká agentura pro standardizaci spustila zcela nový e-shop, který je dostupný na adrese eshop.agentura-cas.cz. Tímto krokem se rozhodla výrazně usnadnit všem zájemcům přístup k technickým normám ČSN i TNI. Každý, kdo normu potřebuje ke své práci nebo se o ni zajímá z jiného důvodu, ji může mít během pár minut. Nový e-shop Agentury ČAS totiž umožňuje – vůbec poprvé – zakoupit si jen jednu vybranou normu, a to i v elektronické podobě. Možnost pořídit si vybrané normy v tištěné formě nebo využívat pro přístup k celému portfoliu norem předplatné samozřejmě zůstává zachována. Pokud ale zájemce s normami nepracuje pravidelně, může si díky novému e-shopu snadno pořídit i jednu konkrétní normu.

V okamžiku spuštění je možné vybírat z více než 70 tisíc dokumentů. V nabídce jsou samozřejmě všechny platné normy ČSN a TNI. Současně bude ale možné zakoupit i některé již neplatné normy, které byly v minulosti převedeny do elektronické podoby. Kromě norem bude možné v novém internetovém obchodě České agentury pro standardizaci zakoupit také vybrané odborné publikace, které vydává Agentura ČAS samostatně nebo ve spolupráci s jinými vydavateli. Tyto publikace jsou většinou k dispozici v tištěné podobě.

„V rychle se měnícím světě důležitost technických norem neklesá, spíše naopak. Ročně je vydáno více než 5 tisíc nových norem, dalších dokumentů a jejich aktualizací, které reagují na aktuální trendy a vývoj,“ zdůrazňuje generální ředitel České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý. „Spuštěním e-shopu chceme nabídnout možnost pořídit si vybranou normu úplně každému s minimem překážek a bariér. Staženou v počítači ji může mít během pár sekund,“ doplňuje Veselý.

Snadné vyhledávání i opakované stažení

Koupit si potřebnou technickou normu by skutečně mělo být otázkou okamžiku. Při vývoji nového e-shopu byl kladen důraz na to, aby maximálně zjednodušil nejen proces registrace a samotného nákupu, ale také vyhledání žádané normy či publikace. Vzhledem k tomu, že již od začátku nabízí více než 70 tisíc položek a každý týden průběžně přibývají další, je snadné vyhledávání skutečně důležité. Internetový obchod Agentury ČAS nabízí dva přístupy – prvním je možnost vyhledat normu podle jejího označení nebo názvu, druhou potom využít osvědčený detailní vyhledávací model, který je důvěrně znám všem, kteří přistupují k bibliografické databázi Seznam ČSN nebo pracují s webem ČSN online. Samozřejmostí je, že k dispozici jsou veškeré dostupné podrobné informace o normě, a to včetně historie a jejího náhledu. To pomáhá usnadnit přesnou identifikaci dokumentu. Jednou zakoupené normy si mohou zájemci stahovat i opakovaně. Najdou je přímo v příslušné sekci svého uživatelského účtu.

E-shop je dalším krokem České agentury pro standardizaci k usnadnění přístupu k českým technickým normám, a to jak platným, tak již neplatným. Všechny další možnosti, jak si normy pořídit, přirozeně zůstávají zachovány. Kromě již zmíněné možnosti předplatného budou všechny vydané normy k dispozici k zakoupení také v tištěné podobě v Zákaznickém centru Agentury ČAS. To se od 1. února 2023 vrací do nově zrekonstruovaných prostor sídla Agentury ČAS na adrese Biskupský dvůr 5/1148, Praha 1. Spuštěním internetového obchodu Česká agentura pro standardizaci současně symbolicky zakončuje letošní oslavy 100 let české technické normalizace.

Od svého spuštění 1. prosince 2022 funguje internetový obchod ve veřejném testovacím režimu. Po tomto období bude na základě zpětné vazby od uživatelů doplněn či upraven tak, aby skutečně zcela dostál závazku umožnit každému koupit si potřebnou normu co nejjednodušeji a s minimem bariér.


Průmyslová práva v praxi.

2.12.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává i v letošním roce newsletter z oblasti patentového ochrany a práva duševního vlastnictví „Průmyslová práva v praxi“.

Začíst se lze do celé řady příspěvků odborníků z praxe, mezi nimiž je předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, který se ve svém příspěvku věnuje výhodám udržování si přehledu o světovém stavu techniky a patentové ochrany v jiných zemích prostřednictvím patentové databáze Espacenet. Dále se čtenáři v příspěvku od právníka společnosti TRAMA Jana Dohnala dočtou o výhodách ochranné známky, včetně praktických informací, na co si při podání žádosti o její zápis dát pozor, v příspěvku Ondřeje Petráška zjistí, na jaká úskalí ochrany duševního vlastnictví si musí začínající společnosti dát pozor, a mohou se poučit o návratnosti investic do inovací a Inovačním voucheru od patentového zástupce Michala Jordána.

Na newsletter následně MPO naváže na jaře příštího roku již šestým ročníkem semináře zaměřeného na ochranu průmyslových práv, pořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde se bude možné dozvědět další užitečné informace od odborníků z praxe i samotných patentujících firem.

Newletter je ke stažení níže.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prumyslova-prava-v-praxi–mpo-vydalo-newsletter—271344/


Podnikatelům chybějí informace od vlády. Nevědí, s jakými cenami energií mají počítat.

Dosavadní informační kampaň vlády o státní podpoře těm, kteří jsou zasaženi energetickou krizí, nevede k dostatečnému informování podnikatelů a zástupců firem, kteří ji chtějí využívat. Ukázal to průzkum Hospodářské komory ČR.

24.11.2022 | Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Týká se to zejména mikro a malých firem, kterým na rozdíl od větších podniků chybí administrativní pracovníci na získávání informací o možnostech vládou zavedené podpory.

Podnikatelé nevědí, že mají nárok

Z nového šetření Hospodářské komory mezi členskými firmami vyplývá, že více než třetina podnikatelů (37 %) nevyužívá a neplánuje využít žádné vládou zavedené opatřenía to buď proto, že o ní nestojí, anebo že se jich – podle druhé poloviny – žádná podpora ani netýká.

Všechny malé a střední podniky přitom však bude od ledna pokrývat například zastropování cen elektřiny a plynu a úplně všech podnikatelů se již nějaký čas týká odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje energie.

„Ke zvýšení informovanost by přispělo, kdyby vláda srozumitelně a včasně komunikovala přijímaná opatření směrem i k podnikatelské veřejnosti. Výsledky šetření totiž ukazují na nedostatky v informovanosti podnikatelů a firem,“ říká ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Firmy mohou žádat o dotace na pomoc s vysokými cenami energií

„Na druhé straně může názor respondentů odrážet i fakt, že například anulování poplatků na OZE představuje ve srovnání s dramatickým nárůstem cen spíše okrajovou záležitost, a i když se Hospodářská komora v rámci svých kapacit snaží operativně informovat o platných novinkách alespoň své členy, nemůže nahradit komunikační možnosti vlády,“ doplňuje Minčič.

Podporu využívá nepatrný zlomek firem

Z celkového počtu respondentů v anketě 46 % odpovědělo, že mají informace o možnostech státní podpory. Ale pouze 7 % firem ji již využívá, a to nejčastěji velké firmy.

Podnikatelé by od vlády ocenili úplné, srozumitelné a přehledné informace o zavedených opatřeních a také dlouhodobější plán, jak bude vláda energetickou krizi zmírňovat v roce 2023.

„Za situace, kdy nevíte, na co se můžete alespoň trochu spolehnout, tedy co bude za měsíc, je byznysplán a cenotvorba pro příští období věštěním z křišťálové koule. Stabilizaci v nepřehledné situaci by logicky ocenili i spotřebitelé, aby je nepřekvapovaly prakticky ze dne na den rostoucí ceny,“ vysvětluje Minčič.

Vláda zkomplikuje práci z domova i na dohodu, kritizuje Komora

Podniky se bojí budoucnosti. Propouštět nechtějí

Hospodářská komora také zjišťovala, jaký vývoj podniky kvůli energetické krizi v příštích šesti měsících očekávají. Od září letošního roku výrazně vzrostl počet firem, které zhoršily svůj výhled.

Zatímco v září nepříznivý vývoj v následujících měsících předpokládaly dvě pětiny podnikatelů, ke konci listopadu jich je už skoro sedm z deseti. Necelá desetina firem (9 %) se dokonce obává, že by mohla v nejbližších šesti měsících podnikání ukončit.

Ačkoliv jsou podnikatelé vystaveni těžkým hospodářským podmínkám a často očekávají zhoršení vývoje své firmy, většina (58 %) z nich se nechystá propouštět žádného zaměstnance, anebo dokonce zvažuje nábor dalších zaměstnanců.

Pokles počtu zaměstnanců nejčastěji předpokládají velké firmy. Z důvodu vysokého nárůstu cen energii plánují propouštět zejména podniky spadající do odvětví cestovního ruchu, restauračních služeb a stavebnictví.

Pětina maloobchodních firem uvažuje o propouštění části svých zaměstnanců nikoliv především kvůli rostoucím nákladům, ale z důvodů snížení poptávky zákazníků nebo narušení dlouhodobých obchodních řetězců.

Naopak nabírat zaměstnance by chtěly firmy ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.

Data vycházejí ze šetření, které Hospodářská komora ČR ve spolupráci se CNN Prima News vedla mezi 27. říjnem a 11. listopadem 2022 mezi svými členy. Cílem bylo získat aktuální informace o situaci tuzemských firem v souvislosti s probíhající energetickou krizí. Ankety se účastnilo 342 respondentů, mezi kterými byli zástupci malých, středních i velkých podniků z různých odvětví ekonomiky.


Devizový trh 51. týden.

23-01-04 IN Devizový trh 51. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526