RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 3. 2023

Diverzifikace snižuje riziko podnikatelského krachu.  

Podnikatele má před hrozbou úpadku zachránit novinka – preventivní restrukturalizace.  

Pevnost a kvalita sváru obalu.  

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023.  

Devizový trh 12. týden.  

Diverzifikace snižuje riziko podnikatelského krachu.

Podnikání bez rizika neexistuje. Mnoha podnikatelským nebezpečím lze však předcházet a nebo se na ně připravit. Jedním z účinných nástrojů je diverzifikace – rozložení podnikatelských rizik ve formě segmentace zákazníků, nákupu, výroby, prodeje nebo investic. Jak to funguje v praxi?

06.02.2023 | BusinessInfo.cz

Už ve starověku znali obchodníci rčení „Nesvěřuj vše jedné lodi.“ Proč by se tohoto varování měli držet i podnikatelé v 21. století? Protože pokud podnikatel veškerý svůj náklad naloží na jednu jedinou loď a ta se během plavby potopí, podnikatel přijde o všechen svůj majetek.

Paralely této situace najdeme v jakémkoli moderním odvětví výroby nebo služeb. Pokud se v podnikání stanete příliš závislými na jednom jediném zdroji nákupu, prodeje nebo na jednom klientovi, může se to snadno obrátit proti vám.

V článku Diverzifikace v podnikání: Výhody, možnosti a rizika jsme se zaměřili na rozložení podnikatelských rizik ve formě rozšíření výroby a služeb podrobněji. Základem jsou dvě základní varianty, které mohou doznat různých mutací: horizontální a vertikální. V článku jsou zmíněna i rizika, která jsou s každou diverzifikací nevyhnutelně spojena, stejně jako s jakýmkoli podnikáním.

Řešením je diverzifikace – rozložení podnikatelských rizik

Diverzifikace znamená vytváření různorodosti ve vašich podnikatelských aktivitách s ohledem na snižování podnikatelských rizik. Podnikatel, který diverzifikuje, nesází všechno jen na jednu kartu. Nespoléhá se na jeden jediný produkt nebo službu. Své aktivity se snaží rozdělit do různých oblastí, svá aktiva do různých firem, měn, do různých investic.

Podnikatel s rozloženými riziky úspěšněji projde krizovými roky. Když třeba o některé jeho produkty poklesne zájem, dokáže podnikání stabilizovat s pomocí jiných produktů. Pokud některé příjmy zcela zmizí, může výpadky sanovat s pomocí jiných.

Neznamená to, že všechno půjde bez problémů nebo že nepřijdou hubená léta. S využitím diverzifikačních principů se ale výrazně snižuje riziko, že podnikatel skončí na nule, nebo dokonce v mínusu.

Nedostatečná diverzifikace během covidové pandemie

Příchod covidové pandemie v roce 2020 byl učebnicovým příkladem šoku, který prokázal, kdo v podnikání diverzifikuje a kdo ne. Jeden živnostník například na sociální síti napsal:

„Mám pokles zakázek o 80 %. Původně jsem zvažoval nástup na úřad práce. Ztratil bych ale flexibilitu fakturovat, tak to zkusím překlenout rezervou, případně půjdu do půjčky. V květnu požádám o odpuštění zálohy na daň. Možná se podívám na nějaké brigády. Hodinové sazby brigád ale nejsou nijak zajímavé.“

Takový podnikatel si určitě zaslouží pochvalu za to, že i v nouzi hledá řešení. Zatím ale ve svém podnikání diverzifikaci nijak vážně neřešil. Skutečná diverzifikace se nerodí až na potápějící se lodi. Je výsledkem dlouhodobé strategie a průběžně aktualizovaného byznysplánu. Promyšlené rozložení podnikatelských rizik vás v dlouhodobém horizontu osvobodí od vazby na jeden jediný zdroj příjmů. Díky tomu zlepší vaši stabilitu pro případ nenadálých situací.

Možných variant diverzifikace je celá řada. Záleží na konkrétním druhu podnikání, na individuálních okolnostech a možnostech. Mezi základní principy diverzifikace ale patří:

  • Nevažte se jenom na jednoho odběratele/klienta nebo se jeden produkt.
  • Služby zkuste nabízet více cílovým skupinám, ideálně v kombinaci s dalšími.
  • Nespoléhejte se na jeden zaběhnutý, byť prozatím funkční druh propagace.
  • Přílišná specializace může být rizikem. Krizí snáze proplouvají lidé univerzální, se schopností se rychle přizpůsobit.
  • Neustále se učte nové věci. Zkoušejte nové trhy. Vždycky mějte nějaký plán B.

Příklady úspěšné diverzifikace z praxe

Inspirativních příkladů z praxe najdeme celou řadu v minulosti i současnosti.

Třeba Melantrich – kdysi přední český nakladatelský koncern – byl původně malým družstvem tiskařů. Jeho jedinou ambicí bylo vydávání politického tisku. Po ekonomické stránce podnik vysloveně živořil. Aby přežil, musel zcela změnit svou podnikatelskou strategii: Proměnit se ze stranické tiskárny na komerční podnik pro široké vrstvy obyvatelstva.

Vedle politického deníku začal Melantrich vydávat řadu společenských a zájmových časopisů, naučnou literaturu, českou i světovou beletrii. A to byl jen začátek růstu a rozsáhlé diverzifikace, kterou prosadil a řídil Jaroslav Šalda, generální ředitel koncernu. Melantrich si pod jeho vedením pořídil vlastní hudební vydavatelství, vybudoval vlastní cestovní kancelář, a nakonec provozoval i vlastní pojišťovnu.

Nemusíme však zabíhat do daleké minulosti a dávat si za vzor jenom mamutí koncerny. Současná česká značka „I love Hummus“ začala vyrábět a distribuovat pokrm zvaný „hummus“. Úspěšně překonala obavy vyplývající z toho, že název této pochoutky z oblasti Středního východu může v tuzemsku evokovat organické látky rozkládající se v zemědělské půdě.

V rámci další expanze přistoupila k diverzifikaci, tj. k rozšíření své dosavadní nabídky o některé další potravinové produkty, konkrétně o Kimchi, Tahini, Samahan. A aby byla diverzifikace plnohodnotná, nezbývalo než přistoupit i k rebrandingu na novou značku „Beavia“, protože původní označení bylo až příliš svázáno jen s jedním druhem produktu.

Nejčastější formou diverzifikace je rozšíření výrobního programu

Pokud jste výrobcem nebo výrobní firmou, nejčastějším způsobem diverzifikace bývá rozšíření výrobního programu. Cílem diverzifikace je v takovém případě rozšíření dosavadní výroby o produkci jednoho či více dalších produktů, které rozšíří vaše nabídkové portfolio. V ideálním případě může každý produkt fungovat samostatně, ale zároveň se mohou navzájem doplňovat. – Ať už z hlediska výrobních kapacit nebo třeba z hlediska sezónní poptávky.

Jako modelový příklad si představme výrobce deštníků. Běžný deštník lze pořídit na 200 nebo 300 korun. Dlouho nevydrží, takže odbyt nových deštníků máte zajištěn. Zdánlivě donekonečna. Opravdu vám ale váš byznys snů nemůže zhatit třeba konkurence nebo jiné nečekané okolnosti?

Diverzifikace formou rozšíření výrobního programu: Vedle konvenčních deštníků můžete vyrábět i luxusní alternativy a další příbuzný sortiment

Diverzifikace znamená, že vedle běžné lidové produkce zkusíte vyrábět i řadu luxusních deštníků s koncovou cenou mezi 3.000 až 6.000 korunami.

Nebo využijete prostoje na výrobní lince a své know-how a zkusíte ještě něco zcela jiného. Výrobu slunečníků, výrobu plavek, výrobu vycházkových holí, výrobu historických rekvizit, výrobu stanových plachet apod. Prostě něco, co není příliš daleko od vašich dosavadních zkušeností, ale zároveň je to pro vás nová cesta, nový produkt.

Hledejte nové cesty a možnosti

Někoho by teď mohlo samozřejmě napadnout okřídlené varovné rčení „Ševče, drž se svého kopyta.“ Kdysi prý takto odpověděl starověký malíř Apellés jistému výrobci bot, který kritizoval jeho obraz. Nejprve prý švec malíře upozornil na špatně nakreslený sandál a Apellés chybu s povděkem opravil. Když ale švec začal kritizovat další a další detaily, Apellés ho odehnal pryč s onou známou větou. – tak to alespoň píše starověký Plinius Starší.

Pro živnosti a podnikání každopádně platí, že součástí plánování a rozvoje musí být i hledání nových cest. Úspěšní podnikatelé takové hledání nikdy neukončují automatickou větou „Nepleť se do věcí, kterým nerozumíš.“ Pokud cítí, že doposud neznámá oblast může stabilizovat a rozšířit jejich podnikání, snaží se jí lépe porozumět. Tímto způsobem pak nacházejí i nové možnosti pro diverzifikaci svého stávajícího podnikání.

Přesně takto postupovali například obuvničtí bratři Tomáš a Jan Antonín Baťové, Adi a Rudolf Dasslerové, ale i jiní respektovaní podnikatelé, kteří své podnikání inovovali a diverzifikovali. Nezůstávali pouze u šití bot, nedrželi se svého obuvnického kopyta, ale rozšiřovali své podnikání i do dalších oborů.

Slepě se řídit obavami z cizího a neznámého je totiž tou nejspolehlivější cestou, jak začít stagnovat. V následujícím článku se blíže zaměříme na vertikální a horizontální diverzifikaci a opět si ukážeme na několik příkladů z praxe.

Zdeněk Bauer


Podnikatele má před hrozbou úpadku zachránit novinka – preventivní restrukturalizace.

9.3.2023, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Smyslem této novinky je včas odhalit momentální finanční potíže podnikatelů a zahájit ozdravný proces.

Praha, 09. března

V Česku přibývá podnikatelů s přechodnými finančními potížemi. Jednou z novinek, která by jim měla pomoci, je preventivní restrukturalizace. Umožňuje, aby podnikatel nadále vedl svoji společnost a zachránil ji před hrozícím úpadkem. Musí však přijmout různá restrukturalizační opatření.

Preventivní restrukturalizace patří z hlediska práva k insolvenčním nástrojům. Ve skutečnosti je však na pomezí prevence a insolvence. Český právní řád tento pojem dosud neznal. Přejímá ho z evropské směrnice. Návrh příslušného zákona už prošel vládou a nyní míří do Sněmovny.

„Smyslem této novinky je včas odhalit momentální finanční potíže podnikatelů a zahájit ozdravný proces. Preventivní restrukturalizace se snaží předcházet úpadku podnikatele a zabránit mu. Ve Velké Británii, Nizozemí i v Německu tuto možnost už mají a z praxe víme, že zahraniční věřitelé nebo mateřské společnosti poptávají obdobná řešení i u nás,“ říká poslanec ODS a zpravodaj vládního návrhu Pavel Staněk.

Jak má proces probíhat? Podnikatel udělá analýzu a na jejím základě připraví sanační projekt. V něm se zaváže plnit různá restrukturalizační opatření – především řádně splácet nebo prodávat majetek. Se záchranným projektem musejí souhlasit věřitelé, kteří o něm hlasují. Jestliže dojde ke shodě, předloží se výsledný restrukturalizační plán soudu ke schválení. „Nová úprava by měla podnikatelům s dočasnými finančními problémy umožnit, aby nadále vedli svou firmu. To je jedna z jejích klíčových výhod. Cílem celého procesu je revitalizovat životaschopný podnik, a tím odvrátit možný úpadek, nikoliv udržovat různé formy tzv. zombie firem,“ doplňuje Pavel Staněk.

Podnikatelé nyní žádný obdobný nástroj nemají. Vedle mimosoudních smluvních řešení připadá v úvahu pouze reorganizace. „Reorganizace je ale nutně spojená s tím, že podnikatel nejprve vyhlásí úpadek. To je samozřejmě možný polibek smrti pro jakoukoliv další obchodní činnost a důvěru ve značku firmy. Preventivní restrukturalizace je mnohem mírnější nástroj. Informace o jejím průběhu budou neveřejné. Bude záležet na podnikateli, na jakých podmínkách úhrady se s věřiteli domluví. Po skončení restrukturalizace se firma může bez omezení vrátit zpátky na trh – dál pak budou vznikat obchodní vztahy a nové zakázky, což je prospěšné pro celou ekonomiku,“ vysvětluje Bohumil Havel z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Výsledkem restrukturalizace má být kromě zachování chodu podniku a pracovních míst i lepší perspektiva pro věřitele. Pokud podpoří restrukturalizaci, získají solidní šanci na vyšší uspokojení pohledávek než v insolvenci, a současně si zachovají svého obchodního partnera. Na rozdíl od insolvenčního řízení může podnikatel v preventivní restrukturalizaci cíleně oslovit pouze klíčové věřitele, se kterými také snáz dosáhne konstruktivního řešení. „Pokud vše půjde dobře a podnikatel bude plnit restrukturalizační plán, ostatní věřitelé restrukturalizaci nijak nepocítí, respektive se o ní vůbec nemusejí dozvědět. A kdyby se plnění plánu nedařilo, mohou poškozené strany dosáhnout zrušení plánu a obnovení dříve prominutých dluhů,“ upřesňuje Ondřej Zezulka z Ministerstva spravedlnosti.


Pevnost a kvalita sváru obalu.

16.2.2023, Zdroj: PotravinyInfo (www.potravinyinfo.cz)

Dotaz:

Balíme proteinové tyčinky pro sportovce. Měli jsme problémy s pevností a kvalitou sváru obalu (sváry nedržely, občas se objevovaly dírky). Pro kontrolu svárů jsme pořídili vakuovou komoru, kam se vloží výrobky, odčerpá

se vzduch a snižuje se tlak. Když je obal nafouklý, tak je vše v pořádku, když obal ztrácí na velikosti, tak je někde netěsnost. Potřebovali bychom zjistit, jaký tlak by měl svár vydržet, aby byla zachována kvalita potraviny. Lze určit, při kolika barech tlaku je obal ok a kdy ne?

Odpověď:

Obecně se předpokládá, že by to mělo být 80 % tlaku, který již způsobí prasknutí obalu. Závisí to ale i na homogenitě provedených svárů, tj. na jejich průměrné pevnosti a velikosti odchylky od tohoto průměru. Důležité je tedy ověřit, jestli pevnost svárů, respektive tlak potřebný k prasknutí balení, přibližně stejný v rámci například 10 měření a odchylka není vyšší než těch 20 %, pak se dá testování pevnosti svárů provádět na 80 % tlaku, který způsobí prasknutí obalu. Pokud je odchylka vyšší než 20 %, pak se musí hodnota tlaku volit nižší než 80 %. Jinak vyjádření absolutní hodnotou bude pro každý obal jiné, dle typu obalového materiálu, jeho spoje, šířky a velikosti atd.


Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023.

Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o zahájení jubilejního 10. ročníku soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 a vyzvali Vás k nominování zaměstnavatelů. Nominace probíhá přes jednoduchý formulář, který najdete níže.

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 (www.stejnasance.cz) oceňuje zaměstnavatele, kteří dávají na otevřeném trhu práce stejnou šanci lidem se zdravotním postižením jako ostatním. Vyzdvihne příklady dobré praxe, kde se podařilo na běžných pracovištích, tj. mimo tzv. chráněný trh práce, upravit pracovní podmínky „na míru“ zaměstnanci se zdravotním postižením a napomáhat tak k lepšímu životu osobám se zdravotním postižením.

Soutěž probíhá pod záštitou Královéhradeckého kraje, Paktu zaměstnanosti a v partnerství s Úřadem práce. Hlavním sponzorem je Česká mincovna, která odmění vybrané firmy při slavnostním vyhlášení na Krajském úřadě dne 6. 6. 2023. Vyhlašovatelem soutěže za Královéhradecký kraj je naše organizace Aspekt z.s., která v regionu již 13 let pomáhá lidem se zdravotními potížemi získat a udržet si práci. Pokud byste se o soutěži chtěli dozvědět více, neváhejte nás prosím kontaktovat na emailu: lucie.sedlackova@aspektzs.cz nebo na telefonu 774 976 993. Více informací najdete také na našem FB ZDE. Budeme rádi, pokud můžete informaci o soutěži šířit dál.

Možná jste právě Vy tím vstřícným zaměstnavatelem nebo o takové firmě víte? Anebo máte známého, kdo je tak zaměstnaný? Dejte nám o nich prosím vědět a jednoduše přes formulář NOMINUJTE ZAMĚSTNAVATELE nebo využijte uvedených kontaktů. Sběr nominací bude probíhat od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023.

 

Předem děkujeme za všechny Vaše podněty a podporu dobré věci.

S přáním hezkého dne

Lucie Sedláčková

předsedkyně spolku

telefon: 774 976 993

Strnadova 48

547 01 Náchod

www.aspektzs.cz


Devizový trh 12. týden.

23-03-28 IN Devizový trh 12. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526