RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 2. 5. 2023

Exportéři se do 5. května mohou hlásit na největší tuzemské setkání s nákupčími německých firem.  

Nová podoba vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.  

Na trhu chybí kvalifikovaní stavaři. Zájem o studium oboru však stoupá.  

Devizový trh 17. týden.  

Exportéři se do 5. května mohou hlásit na největší tuzemské setkání s nákupčími německých firem.

Ve středu 21. 6. 2023 proběhne v Plzni již 9. ročník akce Sourcing Day Tschechien. V rámci této unikátní kooperační burzy dostanou vybrané české firmy příležitost v rámci předem smluvených jednání hovořit s nákupčími velkých německých společností.

26.04.2023 | CzechTrade

„I letos se již tradičně jedná o poptávky především z oboru strojírenství a obrábění kovů, německé firmy ale poptávají také zpracování plastů, technické textilie, díly ze skla, stavební chemii nebo například firmy z oboru IT nabízející průmyslovou automatizaci, design nebo logistiku,“ informuje ředitelka německé zahraniční kanceláře CzechTrade, Kristýna Kubíčková.

Zájemci se mohou na akci přihlásit online. Vyplní dodavatelský dotazník, který je následně zaslán k evaluaci nákupčím. V dalším kroku informuje CzechTrade české firmy o tom, kolik německých firem si je vybralo pro jednání a zasílá časový harmonogram jednání. Ve Vědeckotechnickém parku v Plzni se pak všechny meetingy konají v jeden den. Česká firma se tak může během akce v průměru setkat až s 6 německými firmami.

„Velkou přidanou hodnotu vidíme především v tom, že nákupčí i dodavatel dopředu ví, s kým bude hovořit a samozřejmě díky formátu akce, kdy vše probíhá během jednoho dne, také v časové úspoře,“ dodává Kristýna Kubíčková. Posledního ročníku akce se zúčastnili nákupčí 13 německých firem a zástupci 61 českých společností.

Seznam německých firem, poptávaných výrobků a požadavků na dodavatele najdete v kalendáři akcí.


Nová podoba vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

15.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poskytnutí tohoto vzorového formuláře je pro podnikatele povinné.

Praha 6. února

Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory podnikatele bude mít od 18. února 2023 novou podobu. Vzorový formulář slouží spotřebiteli pro snazší odstoupení od smluv uzavřených například na internetu nebo během prodejních organizovaných akcích.

Dne 3. února 2023 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Vláda toto nařízení schválila dne 18. ledna 2023, jeho účinnost nastává patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. dne 18. února 2023.

Nařízení vlády stanovuje základní informace o právu na odstoupení od smlouvy obsažené ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně pokynů pro jeho vyplnění. Toto vzorové poučení nemusí podnikatel spotřebiteli povinně poskytovat. Pokud ale tuto možnost využije a údaje podle pokynů řádně vyplní, bude mít jistotu, že jeho povinnost sdělit povinné údaje o právu na odstoupení podle § 1820 občanského zákoníku bude tímto splněna.

Dále nařízení vlády nově upravuje samotný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Poskytnutí tohoto vzorového formuláře je pro podnikatele povinné. Spotřebitel tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy využít nemusí. Svou vůli odstoupit od smlouvy může i nadále formulovat jakýmkoli jednoznačným způsobem, například vlastními slovy svou vůli vyjádří v emailu odeslaném podnikateli. Smyslem vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy je tento postup spotřebiteli usnadnit a zároveň posílit jeho případné prokazování v případě sporu o tom, kdy a jakým způsobem od smlouvy odstoupil.

Obsahové náležitosti vzorového poučení i formuláře pro odstoupení od smlouvy vychází z plně harmonizované směrnice o právech spotřebitelů 2011/83/EU, která byla novelizována tzv. modernizační směrnicí (EU) 2019/2161. To jinými slovy znamená, že pravidla vycházející z této evropské úpravy musí být uplatňována ve všech členských státech shodně. Nové nařízení vlády bylo upraveno tak, aby nejenom odpovídalo požadavkům směrnic, ale i terminologii příslušné části občanského zákoníku, která byla nedávno novelizována zákonem č. 374/2022 Sb.


Na trhu chybí kvalifikovaní stavaři. Zájem o studium oboru však stoupá.

18.4.2023, Zdroj: LESENSKY.CZ (www.lesensky.cz)

Kvalifikovaní stavební pracovníci jsou v Česku stále nedostatkovým zbožím. Za zkušené, avšak pracovní trh již postupně opouštějící projektanty či stavbyvedoucí v současné době z vysokých škol nepřichází početně dostatečná náhrada. Problémem je rovněž malý zájem o práci v tuzemsku ze strany zahraničních odborníků. Zlepšení situace by v budoucnu mohlo přinést snížení počtu firem působících v oboru nebo aktuálně se zvyšující počty vysokoškolských studentů.

S nedostatkem pracovní síly se stavební sektor potýká již dlouhodobě. Podle dat Českého statistického úřadu se počet zaměstnanců v tomto odvětví snížil mezi roky 2010 až 2020 hned o 60 tisíc. Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví ze začátku loňského roku je pro téměř 92 procent dotázaných tuzemských společností z oboru složité získávat do svých řad nové pracovníky, více než polovina je přitom velmi nutně potřebuje. Studie společnosti Boston Consulting Group nazvaná Budoucnost českého pracovního trhu zároveň predikuje, že minimálně do roku 2030 nelze hlavně v případě počtu kvalifikovaných pracovníků očekávat výraznější nárůst.

O kvalifikované pracovníky se firmy přetahují

Právě o kvalifikované stavaře se zkušenostmi se podniky aktuálně perou nejvýrazněji. „Stavebnictví není v Česku už pár let vnímáno jako příliš populární a moderní obor. Pokrok v technologiích a boom IT oborů převládl a mladou generaci láká více. Pracovníci ve stavebnictví stárnou, často jsou v oboru desítky let a mnohdy po celou tu dobu působí u jedné firmy. Chybí také odborníci ze zahraničí. Najít kvalifikovaného člověka, který by chtěl v oboru dlouhodobě působit a dál se v něm rozvíjet, je tedy velmi komplikované,“ vysvětluje Darina Wiedermann Janíčková, ředitelka personální agentury Talentica, která se specializuje na nábor technických pracovníků.

Podle údajů náborové platformy Alfréd Jobs patřila v loňském roce pracovní místa ve stavebnictví k těm nejčastěji nabízeným. Odpovídaly tomu i nástupní platy, které uchazečům potenciální zaměstnavatelé nabízejí. „Vysoká poptávka po pracovnících ve stavebnictví se projevovala napříč regiony, zejména pak na Vysočině a v Pardubickém kraji. Kvalifikovaní uchazeči si mohli z nabídek vybírat. Zaměstnavatelé se snaží naklonit si je nadprůměrnými platy, proto se v řadě případů vyplatí za prací přestěhovat,“ komentuje Petra Turzová z Alfréd Jobs.

Novou kvalifikovanou sílu hledá aktuálně například polská stavební skupina Budimex, která nedávno vstoupila na český trh. „Zájem máme především o hlavní i úsekové stavbyvedoucí silničních a železničních projektů a o rozpočtáře staveb. Rádi bychom v Česku vytvářeli mezinárodní pracovní týmy. Myslíme, že kombinace našich zkušeností s velkými zahraničními zakázkami a expertizy tuzemských odborníků znajících specifika místního prostředí pro nás bude tím správným mixem a konkurenční výhodou,“ popisuje Michał Wrzosek, tiskový mluvčí stavební společnosti Budimex.

Přední český developer společnost Ekospol do svých řad aktuálně poptává zkušené projektanty, architekty či stavební dozor. Spíše než s nedostatkem se potýká s nízkou kvalifikací uchazečů. Zhruba v posledním půl roce však v tomto směru registruje změnu. „Výrazně se mezi uchazeči o zaměstnání zvyšuje podíl velmi kvalifikovaných lidí, kterých bylo dříve opravdu minimum. Je to dáno pravděpodobně tím, že řada firem začíná propouštět,“ uvádí Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol.

Počty studentů mírně narůstají

Podle Wiedermann Janíčkové by se v příštích letech v souvislosti se zpomalením poptávky po nových stavbách a rekonstrukcích mohli kvalifikovaní stavaři firmám přeci jen shánět jednodušeji. „Může se stát, že tento útlum firmy s méně stabilními zakázkami neustojí a trh se pročistí,“ doplňuje.

Určitou naději v tomto směru dávají i mírně se zvyšující počty uchazečů o stavební obory na vysokých školách. „Fakulta stavební nabízí pro nové uchazeče dva studijní programy, a to Architekturu a Stavební inženýrství. U obou v posledních letech zaznamenáváme vyšší počty přihlášek. Mezi lety 2021 a 2022 vzrost počet uchazečů o studium o 16 procent,“ potvrzuje Petra Halíková, tisková mluvčí Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Podle Halíkové nemohla v minulosti univerzita ani v případě demograficky slabších ročníků slevit z vysokých nároků, jimiž se obecně vysokoškolské stavební obory vyznačují. Klíčové jsou pak podle ní pro mladé začínající stavaře hlavně zkušenosti z praxe, které získávají již v průběhu studia.

„V Polsku máme spolupráci s vysokými i středními školami nastavenou na výborné úrovni. Praxi u nás nacházejí každoročně stovky studentů, ze kterých se později často stávají důležití pracovníci naší společnosti. Podobnou kooperaci plánujeme v budoucnu nastartovat i v českém prostředí,“ uzavírá Wrzosek.


Devizový trh 17. týden.

23-05-02 IN Devizový trh 17. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526