RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 5. 2023

Mobilní provozovna a úřední kontroly stánkového prodeje.

Evidence bytu a smlouvy umožní uprchlíkům čerpat příslušné dávky v plné výši s účinností od 1.7.2023.

Agropocasi.cz – nová webová aplikace nejen pro zemědělce.

Devizový trh 19. týden.

Mobilní provozovna a úřední kontroly stánkového prodeje.

Jak uspět při kontrole stánkového prodeje (mobilní provozovny) v prostoru tržnice nebo na trhu? Ať už jsou vaším prodejním místem farmářské trhy, jarmarky, adventní, vánoční či řemeslné trhy, váš prodejní stánek lze na úřední kontroly s předstihem připravit.

16.01.2023 | BusinessInfo.cz

Stejně tak stojí za to si naplánovat i celý provoz mobilní provozovny, aby byl stánkový prodej úspěšný. Trhy byly odpradávna voňavým místem s množstvím dobrot a zajímavých výrobků. Prodejce ale musel vždycky plnit celou řadu povinností. Přehled těch základních je popsán v článku Mobilní provozovna: Jak na stánkový prodej.

Lze ale v běžné praxi všechny ty povinnosti stanovené zákony a tržním řádem vůbec splnit? V následujícím článku shrnujeme alespoň hlavní body, na které je potřeba se zaměřit. Dobrá zpráva je, že na všechny se lze předem připravit.

Přeskočit seznam kapitol

Plán pro farmářské trhy Mobilní provozovna a úřední kontroly pro stánkový prodej

Kliknutím na náhled / tlačítko Přehrát Vás přesměrujeme na samotný audio/video obsah na webu třetí strany. Pro přehrávání audio/video obsahu přímo na stránkách BusinessInfo.cz, prosím potvrďte jednorázově souhlas s ukládáním cookies třetích stran.

Kliknutím na náhled / tlačítko Přehrát Vás přesměrujeme na samotný audio/video obsah na webu třetí strany. Pro přehrávání audio/video obsahu přímo na stránkách BusinessInfo.cz, prosím potvrďte jednorázově souhlas s ukládáním cookies třetích stran.

Stánkový prodej je předmětem častých kontrol příslušných úřadů a státních orgánů. Pokud chcete předejít zbytečným pokutám, důsledně si u jednotlivých institucí zjistěte všechny úřední požadavky a dodržujte je.

Kontrola mobilní provozovny může přijít z několika různých úřadů

Prodávající má vůči spotřebiteli informační povinnosti. Výrobky musí být viditelně a srozumitelně označeny z hlediska názvu, materiálu, data trvanlivosti či použitelnosti a podobně. Pokud prodáváte vlastní domácí výrobky, berte si sebou na trh i všechny certifikace.

Mezi nejčastější úřední kontroly mobilní provozovny patří následující:

 • Zástupci živnostenského úřadu si mohou přijít zkontrolovat vaše živnostenské oprávnění nebo řádné označení vaší mobilní provozovny. Vždycky sebou proto mějte doklad o své živnosti a průkaz totožnosti.
 • Kontrolu z finančního úřadu nejčastěji zajímá, zda je každý jednotlivý prodávaný produkt označen jasnou a dobře viditelnou cenovkou. Může se vyplatit i přehled vývoje cen k jednotlivým produktům, tj. za kolik se prodávaly v minulosti.
 • Pracovníci obecního úřadu si mohou přijít ověřit, že vám správce trhu nebo obecní úřad vydal souhlas k obchodní činnosti na příslušném tržišti a v uvedeném termínu.
 • Česká obchodní inspekce (ČOI) může kontrolovat vše, co souvisí s uvedením výrobků na trh nebo s maloobchodem obecně. Součástí kontroly může být mimo jiné kontrola značení a dodržení spotřební lhůty.

Jiné kontroly mohou probíhat v součinnosti s Celní správou ČR, ve spolupráci s Mezinárodní federací hudebního průmyslu (IFPI), Českou protipirátskou unií (ČPÚ) a samozřejmě i za asistence Policie ČR a dalších dozorových orgánů.

Základní požadavky pro označování zboží prodávaného na tržišti:

 • Srozumitelné označení produktu
 • Materiál (složení)
 • Původ (výrobce)
 • Viditelná cenovka
 • Datum trvanlivosti / použitelnosti
 • apod.

Inspektoři sledují kvalitu stánkového prodeje potravin a občerstvení

Jestliže prodáváte potraviny, rozhodně se nevyhnete některým specializovaným kontrolám. Státní orgány dozorují kvalitu, uskladnění i prodejní umístění masných výrobků, uzenin a mléčných produktů. Inspektoři dozorují všechno, co by mohlo mít vliv na zdraví konzumentů.

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí kontrolu potravin rostlinného původu.
 • Státní veterinární správa ČR sleduje nezpracované potraviny živočišného původu a jejich skladování.
 • Pokud chcete v mobilní provozovně prodávat občerstvení, předem si zajistěte vyjádření Krajské hygienické stanice a Krajské veterinární správy.

Mobilní provozovna s prodejnou potravin a pochutin musí být správně navržena a zkonstruována. Je pravděpodobné, že mobilní stánek bude muset disponovat zařízením pro mytí a čištění pracovních nástrojů s přívodem tekoucí pitné studené nebo teplé vody. Možná budete muset instalovat chladírenské zařízení, zařízení pro tepelnou úpravu a uchovávání pokrmů apod.

Bez čeho se při prodeji potravin v mobilní provozovně většinou neobejdete:

 • Lednice / mrazák / chladicí box
 • Mycí set s nerezovým dřezem
 • Nádrž na vodu, čerpadlo
 • Elektrický bojler na ohřev vody
 • Skladovací boxy, nádoby na ingredience
 • Odpadkové koše
 • apod.

Nevhodným skladováním a zpracováním nesmí docházet ke kontaminaci prodávaného jídla a pití. Dotýkat se nebalených potravin pouze příslušný náčiním nebo v rukavicích, by dnes už mělo být samozřejmostí.

Další užitečné informace najdete například ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny.

Nepodceňujte ani ostatní přípravy na stánkový prodej

Stánkový prodej může na první pohled – zvlášť když máte ten správný sortiment – působit romanticky, trendy, prostě atraktivně. Při špatném plánování se ale může snadno změnit v nepříjemnou zkušenost. Oproti prodeji v kamenné provozovně je stánkový prodej specifická disciplína, na kterou je potřeba se dobře připravit. Mobilní provozovna má své nároky.

Už třeba jen proměnlivé počasí, před kterým se s mobilní provozovnou nikdy úplně neschováte. Jistě je rozdíl mezi prodejním stanem z textilie, dřevěným stánkem anebo dokonce prodejem z okénka pojízdného auta. Nikdy to ale nebude kamenná provozovna. Pokud budete celý den na větru, v chladném nebo deštivém počasí, musíte vymyslet, jak na to, abyste neprochladli. A v létě naopak. Při podzimním prodeji řeší stánkaři večerní osvětlení své mobilní provozovny a řadu podobných neobvyklostí.

Chystáte se prodávat z mobilního přívěsu? Na co se občas zapomíná:

 • Má přívěs platnou technickou kontrolu (STK)?
 • Je k dispozici vnější zásuvka pro připojení na el. síť (230 V)?
 • Máte vyřešené elektrické rozvody, případně funkční a dostatečně dlouhou prodlužovačku?
 • apod.

Musíte taky vyřešit, kdo všechno bude provoz mobilní provozovny zajišťovat. Budete mít nějakého parťáka? Pokud ne, dokážete stánek provozovat dlouhodobě vy sami? Anebo, co když společníka máte, ale on náhle onemocní? Jak to budete řešit s jídlem nebo s toaletou? Dokážete brzo ráno stánek sami otevřít, celý den provozovat a na konci dne pak zase všechno složit? Kdo vám bude dopravovat nové zboží?

Taky si promyslete, kde budete mít uschovanou finanční hotovost. Připravte se, že budete potřebovat dostatek drobných na vracení kupujícím. Pokud se zároveň rozhodnete i pro bezhotovostní platební terminál, zákazníci budou rádi. Musíte mít ale jistotu, že bude terminál po celou dobu nabitý, případně mít vyřešeno, kde ho budete dobíjet.

Dobře si spočítejte náklady na provoz mobilní provozovny

Dobře si spočítejte všechny své náklady. Stánkový prodej může snadno spolknout významnou část zisku. Vyděláte si podnikáním v mobilní provozovně tolik, abyste byli nejenom v každoměsíčním zisku, ale abyste si vytvořili i dostatečný finanční polštář na období, kdy jsou farmářské trhy a jiné podobné akce většinou mimo provoz? Pokud ne, jaký máte plán „B“?

Pokud je to jen trochu možné, nespoléhejte se jenom na prodej zboží v mobilní provozovně. Diverzifikujte. Pokud to jde, hledejte i jiné obchodní kanály, abyste nebyli závislí jenom na stánkovém prodeji.


Evidence bytu a smlouvy umožní uprchlíkům čerpat příslušné dávky v plné výši s účinností od 1.7.2023.

3.5.2023, Zdroj: MPSV ČR

Jedná se o evidenci bytů a nájemních smluv majitelů nemovitostí, kteří je pronajali ukrajinským uprchlíkům. Zaevidování bytu a smlouvy pro majitele bytu nezakládá žádnou povinnost ani závazek. Evidence bytů a smluv se nijak netýká dosud vypláceného příspěvku pro solidární domácnost, který je vyplácen přímo majiteli bytu.

Od začátku července dojde ke změně poskytování humanitární dávky

Ta bude nově pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň i příspěvek na ubytování stanovený započitatelnými náklady na bydlení. Na jejich výši se již dohodli koaliční partneři. Tyto částky budou součástí vládního nařízení, které projedná vláda na přelomu května a června, nyní je návrh v meziresortním připomínkovém řízení.

Plná výše započitatelných nákladů na bydlení bude náležet pouze těm, kdo budou bydlet v bytě zapsaném v evidenci bytů a smluv MPSV.

Příspěvek pro solidární domácnost

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou (DO) společně s humanitární dávkou. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho bydlení.

Zde je tisková zpráva MPSV – pdf (228 kB)

Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Lze zapsat pouze samostatný byt, který je cizincům s DO pronajat celý k bydlení (nikoli byt ve sdílené domácnosti s vlastníkem či pronajímatelem). Evidence vzniká kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s DO čerpají podporu.

CO JE POTŘEBA DO EVIDENCE VYPLNIT?

 • identifikační údaje vlastníka bytu,
 • adresu bytu a číslo bytu, pokud existuje,
 • písemný právní titul k užívání bytu a
 • identifikační údaje cizinců s dočasnou ochranou, kterým byl byt k bydlení poskytnut, číslo vízového štítku a údaje o začátku a ukončení bydlení.

NOVĚ VÁM UPRCHLÍCI BUDOU PLATIT “NÁJEM”

Od 1. července bude příspěvek na ubytování (ve formě započitatelných nákladů na bydlení) poskytnut přímo držitelům DO v rámci humanitární dávky. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho ubytování.

ZAPOČITATELNÉ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Byt v evidenci

1 osoba 3 000 Kč
2 osoby 6 000 Kč
3 osoby 9 000 Kč
4 osoby 12 000 Kč
5 a více osob 15 000 Kč

Prostory mimo evidenci a sdílené domácnosti

1 osoba 2 400 Kč
2 osoby 4 800 Kč
3 osoby 7 200 Kč
4 osoby 9 600 Kč
5 a více osob 12 000 Kč

Uzavřete s ubytovanými osobami nájemní smlouvu

Můžete využít vzory smluv* neziskových organizací.

*Vzory jsou pouze orientační, můžete použít vlastní smlouvu.

Co by měla smlouva obsahovat:

 • identifikaci všech ubytovaných osob
 • dobu trvání ubytování od – do
 •  Informační leták, který můžete volně distribuovat, stáhnete  ZDE (2.84 MB).

JAK SE PROKÁŽU

Pro vstup do evidence je nutné přihlášení prostřednictvím elektronické identity občana. Zároveň vás upozorňujeme, že zaevidovat byt může pouze jeho vlastník. Nelze tedy evidenci provést za někoho jiného (např. pronájemce za majitele bytu).

Modelové příklady: jak bude vypadat orientační výpočet humanitární dávky?

Rozhodné údaje
Dvě dospělé osoby (jedna OZP, druhá pečující o OZP) v nouzovém ubytování (obě
bezplatně i po 150 dnech):
Příjem: 3 000 Kč
Započitatelné náklady na bydlení: 0 Kč (jedná se o osoby bezplatně ubytované
v nouzovém ubytování)
Součet HuD (5. měsíc), o který žádají: osoba OZP: 7 290 Kč; druhá osoba pečující o OZP:
4 860 Kč (= 12 150 Kč)
Výpočet nároku na dávku
dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
dávka = (12 150 + 0) – 3 000
dávka = 12 150 – 3 000
dávka = 9 150 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Rozhodné údaje
Matka a dvě děti (obě starší 10 let) v bytě v evidenci
Příjem: 17 000 Kč
Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 9 000 Kč
Součet HuD (7. měsíc), o který žádají: matka: 3 130 Kč; 1. dítě: 3 490 Kč; 2. dítě: 3 490
Kč (= 10 110 Kč)
Výpočet nároku na dávku
dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
dávka = (10 110 + 9 000) – 17 000
dávka = 19 110 – 17 000
dávka = 2 110 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Rozhodné údaje:
Dospělá osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bydlící na ubytovně
Příjem: 0 Kč
Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 2 400 Kč
HuD (7. měsíc), o kterou žádá: 3 130 Kč
Výpočet nároku na dávku:
dávka = (HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
dávka = (3 130 + 2 400) – 0
dávka = 5 530 – 0
dávka = 5 530 Kč (tato částka je pak následně porovnána s případnými úsporami)


Agropocasi.cz – nová webová aplikace nejen pro zemědělce.

23.3.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin nebo sklizňové práce, ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře.

Nový portál Agropočasí pomůže širokému spektru uživatelů získávat zdarma ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace s využitím dat, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na jeho vzniku se vedle ČHMÚ podílela Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Partnerem projektu je Agrární komora ČR.

Předpověď počasí zahrnující maximální a minimální teploty vzduchu, úhrn srážek, rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu si lze zobrazit v nové interaktivní mapě České republiky. Vybráním příslušného meteorologického prvku a období (dnes, zítra, pozítří) se zobrazí jeho plošné rozložení v mapě. Přiblížením mapy na zvolený katastr a kliknutím na něj se zobrazí v podobě tabulky kompletní předpověď počasí na 3 dny dopředu. V případě úhrnů srážek nabízí web výhled srážek až na 10 dnů dopředu. V sekci interaktivní grafy lze zadat název konkrétního katastru a získat zpětně informace o průběhu počasí a hodnotách meteorologických prvků za zvolené období. Jak používat webovou aplikaci zjistíte ve videu.

Tyto informace ocení nejen zemědělci, ale také každý, komu nepostačí souhrnná předpověď počasí na úrovni kraje, resp. okresu. Zdokonalování předpovědních modelů umožňuje vytvářet kvalitní předpovědi pro stále menší území, v tomto případě katastrální území. Uživatel webu Agropočasí dále může zpětně hodnotit teplotu vzduchu, teplotu půdy v 5 a 10 cm, relativní vlhkost vzduchu, úhrn srážek, rychlost větru a délku slunečního svitu. Aplikace navíc umožňuje pro konkrétní katastrální území výpočet kumulativních srážek a teploty za stanovené období.

„Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, doprava aj., ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře. Jsme rádi, že nový atraktivní portál Počasí provozovaný na serveru ČZU pomůže širokému spektru uživatelů získávat zdarma ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace s využitím dat poskytnutých přímo ČHMÚ,“ uvedl prof. Josef Soukup, vedoucí katedry agroekologie a rostlinné produkce a děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Zemědělec využívající aplikaci tak může snadno sledovat vybrané meteorologické prvky přímo na území, na kterém hospodaří.

„Zemědělství je oborem značně závislým na počasí. Vždyť výnosy zemědělských plodin ovlivňuje především výskyt a množství srážek a průběh teploty vzduchu. Pokud se tedy zemědělec díky nové aplikaci Agropočasí přesně dozví, jaké počasí bude v místě, kde hospodaří, může si podle toho naplánovat své postupy a zemědělské práce. Tím zajistí lepší úrodu i péči o hospodářská zvířata. Proto tuto aplikaci považuji pro náš obor za velmi prospěšnou a věřím, že ji zemědělci ocení,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Silnou stránkou portálu Agropočasí je to, že nejsou zobrazovány údaje získané z pouze jednoho zdroje. Výstupy jsou založené na komplikovaných algoritmech, které vybírají nejrelevantnější zdroje informací a přihlíží k místním podmínkám. Použité techniky poskytují nejvyšší přesnost dat.

„Český hydrometeorologický ústav má jedny z nejkvalitnějších dat v téhle zemi a je skvělé, když je dokážeme použít také v praxi. S aplikací Agropočasí se otevírá nový zdroj informací, který může být velmi užitečný při plánování výsadeb, sklizní a dalších činností spojených se zemědělstvím či zahrádkařením nás všech. Správné hospodaření s půdou a vodou je klíčové pro udržení kvality našeho životního prostředí,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Data jsou velmi přesná a kvalitní, nejlepším příkladem jsou údaje o naměřených a předpovídaných teplotách a srážkách.“

Výhody aplikace agropočasí                                                                                

 • Běžné aplikace s předpovědí počasí vychází z globálních modelů, které poskytují kvůli malému rozlišení pouze plošný výhled počasí a velmi hrubou informaci pro konkrétní bod či území. Oproti tomu portál Agropočasí nabízí až 80x vyšší rozlišení předpovědi, a tím i detailnější a spolehlivější předpověď až na úrovni jednotlivých katastrů.
 • Pomocí aplikace Agropočasí může farmář sledovat aktuální a minulé počasí v každém katastru zvlášť, včetně teploty vzduchu a půdy, vlhkosti, rychlosti větru, délky slunečního svitu a množství srážek. Aplikace umožňuje s daty pracovat, počítat kumulované srážky a teploty za zvolené období.
 • V současnosti se počasí mění a globální změna klimatu mění dosavadní zemědělské postupy. To je důvod, proč je analýza počasí v zemědělství nanejvýš důležitá. Přesné a spolehlivé informace pomáhají zemědělcům rychle se přizpůsobit situaci, zmírňovat rizika a také plánovat agrotechnické práce tím nejefektivnějším způsobem.

„Předpovědi počasí ČHMÚ jsou detailnější a ve vyšším rozlišení než výstupy vycházející z celosvětových globálních modelů. Pro předpovědi a zpracování dat o počasí využíváme naši rozsáhlou síť pozorovacích stanic a radarů. Data a předpovědi jsou zpracovávány na superpočítači pod dohledem zkušených meteorologů,“ sdělil Mark Rieder, ředitel ČHMÚ.


Devizový trh 19. týden.

23-05-16 IN Devizový trh 19. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526