RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 12. 6. 2023

Konzultace s ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest 2023.  

Změny v poskytování humanitární dávky.  

On-line vzdělávání zdarma – klimatické i antidiskriminační.  

Devizový trh 23. týden.  

Konzultace s ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest 2023.

Svaz průmyslu a dopravy ČR bude i letos organizovat konzultace s ekonomickými, vědeckými a zemědělskými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest.

31.05.2023 | Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Konzultace budou probíhat v PVA EXPO PRAHA Letňany (HALA 1), Beranových 667, Praha 9 ve dnech 29. a 30. června od 8:30 cca do 16:30 hodin. Délka jedné konzultace bude 20 minut. Počet konzultací pro 1 firmu je omezen na 10. Prosíme vyberte při registraci max. 10 pro Vás prioritních zemí či konzultačních stolků dalších subjektů. Účast na konzultacích je zdarma.

K dispozici pro jednání Vám budou kromě ekonomických, vědeckých a zemědělských diplomatů, vedoucích zahraničních kanceláří CzechTrade, také zástupci zahraničních zastoupení CzechInvestu (Japonsko, Kanada, Korejská republika, Německo, USA, Velká Británie), České podnikatelské reprezentace v Bruselu (CEBRE) a Klientského centra pro export.

Nebude chybět ani konzultační stolek Design Centra CzechTrade, České exportní banky (ČEB), Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), Agentury pro podnikání a inovace a Úřadu pro průmyslové vlastnictví. V reakci na současné dění bude letos možnost konzultovat s odborníky z MPO u stolku „Ukrajina-poválečná rekonstrukce“.

Registrace na konzultace

Registrace je možná přes on-line formulář do 16. června 2023. Harmonogram schůzek Vám bude zaslán nejpozději 26. června. Pokud víte o časovém úseku, kdy byste se nemohli konzultací zúčastnit, uveďte tuto informaci do poznámky v registraci.

Potřebujete vědět víc?

Nikdy jste na této akci nebyli? Minulý rok SP ČR exportérům domluvil za dva dny přes 2 000 schůzek s ekonomickými diplomaty a zástupci CzechTrade z celého světa.


Změny v poskytování humanitární dávky.

19.5.2023, Zdroj: MPSV ČR

Od 1. července 2023 se připravuje změna v poskytování humanitární dávky. Změní se výše humanitární dávky. Nově budeme rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby.

Humanitární dávka bude nově pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň příspěvek na bydlení. Zohledňovat se budou veškeré příjmy a případné úspory. Podobně jako obdobné dávky pro české občany se bude odvíjet od životního a existenčního minima. Zranitelné osoby budou mít dávku vyšší.

Více informací...


On-line vzdělávání zdarma – klimatické i antidiskriminační.

28.4.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV podpoří zájemce o další vzdělávání. Pomůže nový e-shop, připravena je pro letošek až jedna miliarda korun. Rekordních 105 milionů jde na klimatické vzdělávání. Diskriminace v bydlení, vzdělávání nebo práci. Vyzkoušejte další části e-learningu ombudsmana.

MPSV podpoří zájemce o další vzdělávání. Pomůže nový e-shop, připravena je pro letošek až jedna miliarda korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi. Vzdělavatelé v něm nabízí své kurzy zdarma, zájemcům je pak zcela nebo částečně MPSV proplatí. Vše lze vyřídit jednoduše online. Jen v tomto roce může být touto cestou proškoleno 20 tisíc lidí, na úhradu za jejich kurzy je v letošním roce vyhrazena celkem jedna miliarda korun. Široká veřejnost se může vzdělávat mimo jiné ve svých digitálních dovednostech.

Více informací najdete v tiskové zprávě na odkaze zde.

Rekordních 105 milionů jde na klimatické vzdělávání

V Česku vznikne celá řada vzdělávacích programů pro školy i veřejnost. Organizacím jako jsou envicentra posílá MŽP finanční stimul ve výši 105 milionů korun. Dotace je určena na dlouhodobé vzdělávací a osvětové projekty, zaměřené na změnu klimatu. Výzva je vyhlášená z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a financovaná z Národního plánu obnovy. Novináře o nové výzvě informoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na výjezdu v Pardubickém kraji.

„V souladu s programovým prohlášením, které jasně deklaruje snahu vlády podporovat environmentální vzdělávání a výchovu, především zaměřené na klimatické vzdělávání ve školách a veřejnosti, jsme vyhlásili novou dotační výzvu z NPŽP. Ta má za cíl nastartovat různé typy větších, řekněme nadregionálních, vzdělávacích a osvětových projektů zaměřených na souvislosti změny klimatu. Očekáváme zejména dlouhodobé projekty postavené na spolupráci se školami, projekty celoživotního vzdělávání široké veřejnosti, projekty zahrnující nové klimatické studijní programy či kurzy na vysokých školách nebo projekty zaměřené na podporu vzdělávání lidí, kteří pracují s technologiemi v oblasti obnovitelných zdrojů,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

V dubnu vyhlášená výzva č. 2/2023 Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu z NPŽP konkrétněji cílí na širokou škálu aktivit. „Od klasických dlouhodobých programů pro školy, přes pilotní řešení vysokých školách, programů a vzdělávání cílových skupin, které jsou v profesním kontaktu s technologiemi pro adaptační a mitigační opatření, programy pro neodbornou veřejnost například ve veřejných knihovnách a regionálních muzeích,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že výzva je zaměřena také na osvětové akce pro specifické cílové skupiny veřejnosti jakou je například veřejná správa a samospráva nebo zájmové vzdělávání zemědělců, zahrádkářů, rybářů a dalších.

„Podporou dlouhodobých projektů získáme prostor a čas na systematické vzdělávání zaměřené na klimatickou změnu, které v Česku stále není dostatečné. Adaptace, ale i celková dekarbonizace a přechod společnosti na zelenou ekonomiku potřebují obří investice, které prostřednictvím našich dotačních titulů už nabízíme. Proměna ekonomiky ale vyžaduje také celospolečenské pochopení a změnu našeho nastavení, našeho životního stylu, protože myslíme na naše děti, kterých se změna klimatu nejvíc bolestně dotkne, právě kvůli nim a pro ně má smysl investovat do vzdělávání,“ pokračuje ministr Hladík.

„Téma ochrany životního prostředí celospolečensky nabývá na významu a školství tento vývoj musí reflektovat. Jako dlouholetý učitel a ředitel gymnázia velmi oceňuji přínos, který v této oblasti projekt envivzdělávání znamená. Chci ale zdůraznit také jeho přínos pro celoživotní vzdělávání. V době, kdy studovala například dnešní generace čtyřicátníků, se v tuzemských školách životnímu prostředí mnoho pozornosti nevěnovalo. Iniciativa ministerstva tuto chybu pomáhá napravit,“ říká předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a místopředseda sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Marek Výborný, který ministra v Pardubickém kraji provázel. „Realizátorům vzdělávacích projektů proto nabízíme silnou podporu. Každý projekt může získat minimální dotaci ve výši 500 tisíc korun, ty nejnáročnější z nich ale lze podpořit až 6 miliony korun, přitom výše způsobilých výdajů je devadesáti procentní,“ doplnil Hladík. Více informací k výzvě

Ekogramotnost na školách

Dotace na dlouhodobě vzdělávací projekty reagují i na průběžné výsledky sledování ekogramotnosti včetně informovanosti o změnách klimatu na českých školách. Ve spolupráci univerzit a České školní inspekce proběhlo v letech 2020-2021 šetření environmentální gramotnosti u žáků 2. stupně základních škol, které mimo jiné zkoumalo environmentální chování a postoje, včetně těch, vztahujících se ke klimatické změně. Další průzkum srovnávající schopnost žáků středních škol v zemích V4 využít v každodenní praxi znalosti v oblasti udržitelnosti, probíhá právě nyní. Prozatímní výzkumy ukazují, že klimatické vzdělávání má především rozvíjet kompetence žáků k tomu, aby dokázali prosazovat smysluplná opatření na ochranu klimatu, třeba formou školních či komunitních projektů.

MŽP stále více podporuje oblast envivzdělávání

MŽP za poslední roky podpořilo z různých dotačních zdrojů řadu projektů a programů nebo vydání nejrůznějších publikací a metodik o klimatickém vzdělávání, které mohou využít převážně školy. V první řadě se jedná o publikaci Klima se mění – a co my?, metodiku pro učitele prvního stupně Žába za nic nemůže nebo nový web s praktickými informacemi pro učitele druhého stupně a středních škol ucimoklimatu.cz. Některé z nich jsou k dispozici učitelům i na portálu www.ekocentra.cz www.ekocentra.cz Vloni na podzim jsme spolu se SFŽP ČR otevřeli výzvu z Národního programu Životní prostředí na podporu a rozvoj tzv. klimatických zahrad u škol a školek ve výši 100 mil. korun ( zde). Alokace se vyčerpala během prvního dne otevření výzvy, což potvrzuje velký zájem ze strany škol. Další obdobnou dotační výzvu na školní přírodní zahrady s alokací 200 milionů korun plánujeme vyhlásit posledním čtvrtletí příštího roku.

V září 2022 byla pro střediska environmentálního vzdělávání vyhlášena třistamilionová výzva z Operačního programu Životní prostředí zaměřená na investice do zázemí pro programy o změně klimatu. Velkým zdrojem prostředků je také Národní plán obnovy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, který v letech 2022-2025 podpoří programy klimatického vzdělávání a osvěty pro školy a neodbornou veřejnost. První výzva z něj ( zde) ve výši 46,5 mil. korun se zaměřila na denní a pobytové klimatické ekologické výukové programy pro školy a učitele.

Již na letošní podzim MŽP připravuje „průvodce“ pro školy a jejich zřizovatele k čerpání financí na dekarbonizační opatření na školách, zejména úprav objektů, jakými je využití OZE, zateplení pláště budovy včetně energetických úspor jídelen a družin. Průvodce Dekarbonizace na školách naváže na možnosti podpory z Operačního programu Životní prostředí (zde) a jeho součástí bude i metodika pro učitele druhého stupně k tomu, jak nejlépe daná dekarbonizační opatření začlenit přímo do výuky. Kromě toho MŽP každoročně podporuje program ENERSOL (zde) – soutěž odborných prací žáků ze středních odborných škol zejména k tématu OZE, úspor energie a šetření vodou. Nedávno za účasti Německa, Rakouska, Slovinska, Slovenska proběhlo mezinárodní kolo soutěže v Olomouci.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO, zde) zjednodušeně ekologická nebo environmentální výchova se v ČR rozvíjí již více než 50 let. Dnes je tento komplexní systém koordinace a podpory, široce zakotvený ve veřejné správě a v nestátním neziskovém sektoru, ve školním, mimoškolním i dalším vzdělávání, zakotvený v programových a vzdělávacích dokumentech, legislativě a finančních programech.

Diskriminace v bydlení, vzdělávání nebo práci. Vyzkoušejte další části e-learningu ombudsmana

E-learningový kurz o antidiskriminačním právu má pokračování v podobě pěti nových částí (modulů). Zaměřili jsme se na jednotlivé oblasti života, ve kterých se s diskriminací můžete nejčastěji setkat. Jde o diskriminaci v pracovním prostředí, v bydlení, v přístupu ke zboží a službám a ve vzdělávání. V jednom z modulů se dozvíte, jak se nerovnému zacházení bránit. Diskriminaci v oblastech, kterým se kurz věnuje, zakazuje antidiskriminační zákon. Oběť diskriminace se může obrátit na ombudsmana.

V e-learningu vycházíme ze skutečných případů, které řešil ombudsman. Využíváme také poznatky z našich výzkumů a doporučení. Z informací v kurzu mohou čerpat pracovníci úřadů, které se diskriminací zabývají (např. inspektoráty práce, Česká školní inspekce či Česká obchodní inspekce), ale také třeba zástupci samospráv nebo neziskové organizace,“ vysvětluje vedoucí odboru rovného zacházení Jana Kvasnicová.

Každý si může v online kurzu zvolit vlastní studijní cestu. Doporučujeme ale nejprve projít úvodní modul (Úvod do antidiskriminačního práva), ve kterém vysvětlujeme základní pojmy a principy, a pak navázat dalším modulem podle vlastního výběru. Je možné projít si jen některé moduly nebo absolvovat celý kurz.

Kurz je zdarma a vhodný pro širokou veřejnost – nevyžaduje právní vzdělání. Modul o diskriminaci v pracovním prostředí přináší tipy a doporučení jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Poznatky z modulu o diskriminaci ve vzdělávání mohou využít lidé pracující ve školství, ale i rodiče a žáci. Lidé, kteří hledají či nabízejí bydlení, mohou najít přínosné informace v modulu o diskriminaci v bydlení.

E-learningový kurz vznikl jako aktivita účinnějšího prosazování práva na rovné zacházení v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu: LP-PDP3-001. Tento projekt je financován z prostředků Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a státního rozpočtu ČR.

Máte-li ke kurzu dotaz nebo připomínku, napište nám na adresu elearning@ochrance.cz.


Devizový trh 23. týden.

23-06-13 IN Devizový trh 23. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526