RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 6. 2023

Lepší kvůli DPH věc zničit než ji darovat na charitu.  

Výplata jednorázového příspěvku na dítě skončí 1. července 2023.  

Vláda souhlasí se zrušením automatického zveřejňování držitelů datových schránek.  

Devizový trh 24 – 25 týden.  

Lepší kvůli DPH věc zničit než ji darovat na charitu. Ankety Absurdita roku a Zlatý paragraf znají vítěze.

Veřejnost odhlasovala za největší byrokratický nesmysl DPH, kterou musí firma zaplatit při darování věci například na humanitární účely v ČR. Naopak za nejprospěšnější označila v hlasování milostivé léto pro živnostníky.

13.06.2023 | BusinessInfo.cz

Pro podnikatele a živnostníky znamená dodržování zákonů obrovské finanční, časové a personální náklady. Jak se daří našim zákonodárcům podporovat českou ekonomiku? Někdy ano, někdy ne. A právě na to reaguje už zavedená anketa Absurdita roku, a nově její významový protiklad, Zlatý paragraf. Ankety jsou každoročně vyhlašovány v rámci podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Odborným garantem je Hospodářská komora ČR.

Kvůli DPH raději věc zničit než ji darovat na charitu

Už to zažila nejedna firma. Obnovujete techniku nebo nábytek v kanceláři, tak staré počítače nebo stoly darujete humanitární organizaci, která je využije v České republice. Vcelku logické – jenže daruj, ale zaplať DPH! To není úplně nejjednodušší cesta a věc, kterou by se chtěli podnikatelé právě zabývat. V praxi se spíše vyplatí konkrétní produkt raději zničit než ho darovat, a vykonat tím obecně prospěšnou činnost.

V rámci daru musí totiž podnik zaplatit DPH z ceny zboží, zatímco pokud se stejnou věc rozhodne zničit, paradoxně DPH neodvádí a může si ji odečíst z pořízení věcí na vstupu. Existuje sice osvobození od DPH s nárokem na odpočet v případě dodání daru prostřednictvím humanitárních organizací do třetích zemí, ale tento pardon neexistuje u dodání v rámci ČR.

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – problematika odvádění DPH z darů, nominoval Svaz průmyslu a dopravy ČR

Absurdita roku je populární anketa, jejímž cílem je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. Za dobu své existence přispěla k odstranění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek. Absurdní předpisy nominuje veřejnost z řady podnikatelů, různých oborových asociací a svazů a cechů. O vítězné absurditě rozhoduje veřejnost v online hlasování. Záštitu nad anketou Absurdita roku převzala Hospodářská komora České republiky.

Milostivé léto pro živnostníky na odvodech za sociální a zdravotní

Živnostníci, drobní zaměstnavatelé i společnosti, které mají dluhy na sociálních odvodech, mohou dostat šanci na jejich snadnější srovnání. Při splacení dlužného pojistného jim sociální správa odpustí penále a exekuční náklady. Úhrada je možná i ve splátkách.

Nový zákon o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů s úpravou dalšího kola milostivého léta schválila na svém zasedání v lednu 2023 vláda a v květnu poslanecká sněmovna.

Zlatý paragraf je anketa, která je nově součástí vyhlašování Absurdity roku. Oceňuje konkrétní aktivitu veřejné správy, která má za cíl pomáhat českému podnikání a je příkladnou aktivitou v této oblasti. Může se jednat o nově přijatý zákon, nařízení, vyhlášku, ale i návrh, snahu nebo vizi, jak podnikatelům zjednodušit život. Nominace probíhají od března do května. Svůj tip mohou zaslat sami podnikatelé, odborné svazy a instituce, ale i široká veřejnost. O vítězi rozhodne v hlasování veřejnost.


Výplata jednorázového příspěvku na dítě skončí 1. července 2023.

16.6.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pětitisícovou pomoc dostalo více než 1,4 milionu dětí.

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 tisíc korun byl spuštěn v srpnu loňského roku jako rychlá pomoc rodinám s dětmi v období inflace, zvyšování cen energií a životních nákladů. Dosud bylo vyplaceno asi 6,9 miliardy korun. Z průzkumu PAQ Research pro MPSV vyplývá, že příspěvek byl ve většině případů využit na školní pomůcky pro děti nebo jejich volnočasové aktivity. Rodiče, kterým se dítě narodilo do konce loňského roku, mohou o příspěvek požádat nejpozději 1. července 2023.

Žádost o jednorázový příspěvek je možné podat on-line prostřednictvím klientské zóny JENDA, kam se lze přihlásit pomocí některé z forem Identity občana. Této možnosti využila naprostá většina žadatelů, tedy více než 578 tisíc z nich. Druhou variantou je podat žádost osobně na některém z vybraných pracovišť Czech POINT. Tuto cestu zvolilo asi 241 tisíc lidí. Automaticky pak příspěvek dostalo přes 240 tisíc příjemců přídavku na děti.

Rodiny příspěvek využily hlavně na potřeby dětí. Polovina rodin příspěvek použila na vybavení do školy či školky, 35 % na další věci pro děti, 23 % na volnočasové aktivity. Někdy rodiny příspěvek využily i na nutné výdaje (15 %), někdy si je ušetřily (21 %). Data PAQ Research, říjen 2022

V rámci žádosti není nutné nic zvláštního dokládat. Příjmy jsou ověřeny automaticky u Finančního úřadu a ČSSZ. Nárok na příspěvek mají všichni bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni, podnikají, jsou na mateřské či rodičovské, nebo bez práce. Nutné je pouze splnění podmínky hrubého příjmu nepřesahujícího 1 milion korun v roce 2021 a věku dítěte do 18 let. Jestliže rodiče dítěte žijí odděleně, může nárok na příspěvek uplatnit pouze jeden z nich. V tomto případě je nutná domluva rodičů. Veškeré další důležité informace jsou k dispozici na této stránce.

„Příspěvek jsme koncipovali tak, aby pomohl hlavně domácnostem, jejichž rozpočtů se dotýká navyšování cen energií, potravin a dalších komodit nejvíce. Rodiče s dětmi, především pak samoživitelky a samoživitelé, jsou velmi zranitelnou skupinou. Roční příjem ve výši 1 milionu korun hrubého přibližně odpovídá průměrnému příjmu české domácnosti, a proto byla nastavena právě tato hranice,“ doplnil ministr Jurečka.

Příspěvek na dítě je jednorázovým příspěvkem, o který nelze zažádat opakovaně. Pokud žadatel příspěvek již obdržel, není možné, aby mu byl přiznán znovu. Systém sociální pomoci však nabízí řadu dalších příspěvků, o které si mohou rodiny zažádat. Jedná se o přídavek na dítě, příspěvek nebo doplatek na bydlení a podobně.


Vláda souhlasí se zrušením automatického zveřejňování držitelů datových schránek.

31.5.2023, Zdroj: Vláda

Noví držitelé datových schránek z řad fyzických osob by už neměli být uváděni automaticky ve veřejném seznamu držitelů datových schránek, jako je tomu dosud.

Poslanecký návrh novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů získal od vlády Petra Fialy na jednání ve středu 31. května 2023 souhlasné stanovisko.

Návrh novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který do legislativního procesu předložil jako poslanec vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, počítá kromě úpravy zápisu do seznamu držitelů datových schránek z automatického režimu na režim na vlastní žádost také s rozšířením odpovědnosti provozovatele systému datových schránek. Správce systému, jímž je držitel poštovní licence, by měl mít v případě schválení novely Parlamentem také výhradní právo systém dále rozvíjet.

Bartoš: Ve veřejném adresáři datových schránek musí být jen ten, kdo o to stojí

Vláda podpořila poslanecký návrh vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše, aby se proces zveřejnění fyzických osob a OSVČ v adresáři datových schránek včetně adresy trvalého bydliště změnil na tzv. opt-in. Na jeho popud už ze stránek zmizel hromadný seznam adres, návrh jde ale ještě dál. Uživatel bude muset se zveřejněním výslovně souhlasit, jinak se v něm neobjeví.

V březnu tohoto roku v souvislosti s masivním nárůstem uživatelů datových schránek, daných zákonnou povinností pro OSVČ, spolky a další subjekty, vyšla najevo dříve přehlížená skutečnost, že adresář datových schránek obsahuje i adresy trvalého bydliště fyzických osob (i OSVČ, kde je adresa podnikání velmi často adresou bydliště). Velké množství uživatelů o tom přitom ani nevědělo.

Ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš na problém reagoval už 30. března na tiskové konferenci ke spuštění činnosti nové Digitální a informační agentury, pod niž správa datových schránek přešla. Už tehdy uvedl svůj záměr změnit systém zveřejňování na tzv. opt-in, tedy proces, kdy uživatel musí se zveřejněním vydat přímý souhlas. Dokud tak neučiní, v seznamu se neobjeví. Je to opak současného stavu (opt-out), kdy musí uživatel výslovně potvrdit, že v adresáři být nechce.

„V takto široce přístupném adresáři by měl být jen ten, kdo o to opravdu stojí,“ řekl Ivan Bartoš. „Lidé musí mít kontrolu nad tím, kde se objevují jejich soukromá data – a tím adresa trvalého bydliště rozhodně je. O veřejném adresáři datovek i s trvalým bydlištěm uživatelů přitom věděl málokdo. Víme nyní, že jen za první týdny se z rejstříku odstranilo přes 50 tisíc lidí. Občanům na soukromí záleží. Jsem rád, že jsme k nápravě udělali významný krok.“ Změna se týká jak fyzických osob, tak OSVČ. Nic se nemění pouze u právnických osob a orgánů veřejné moci, kde se adresa nadále zveřejňuje povinně.

Zároveň byl po ministrově intervenci ze stránek mojedatovaschranka.cz v dubnu odstraněn tzv. opendatový formát seznamu adres. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří změnu v prvním rychlém a důležitém kroku umožnili,“ uvedl vicepremiér. „A to jak Digitální a informační agentuře, tak Ministerstvu vnitra i Úřadu pro ochranu osobních údajů, který moji iniciativu také podpořil.“

Vláda dnes k poslaneckému návrhu vydala souhlasné stanovisko a návrh nyní míří do Poslanecké sněmovny. Hlasování se očekává začátkem léta, účinnost by v případě schválení připadla na září nebo říjen. Tříměsíční odklad bude nutný kvůli technickým úpravám systému.

Vicepremiér Ivan Bartoš vyzývá aktéry k diskusi o útlumu rodných čísel. Výsledkem může být i další odsun

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš navrhuje odložit účinnost zákona ohledně utlumování využívání rodných čísel. Zákon o občanských průkazech, který spadá pod Ministerstvo vnitra, byl odhlasován v roce 2009 a po několika odkladech měl vejít v platnost v roce 2025. „S odborným týmem jsme hodnotili možná rizika a přínosy tohoto opatření. V současnou chvíli podle nás rizika a možné komplikace převažují. Proto navrhuji odsun realizace na pozdější termín, než je rok 2025. Zákon ale není a nikdy nebyl v mé působnosti, toto rozhodnutí tak není finálně na mně. Svolal jsem proto na příští týden jednání se všemi relevantními aktéry včetně Ministerstva vnitra, které má věc v gesci, kde se bude řešit další postup,” popsal Bartoš.

„Zákon o útlumu využívání rodných čísel jsme jako vláda takříkajíc podědili. Prošel již v roce 2009 z popudu tehdejší vlády, pak došlo k několika odkladům a nyní ho řeší Ministerstvo vnitra. Předchozí vláda hnutí ANO měla osm let na to se zákonem něco udělat nebo alespoň zadat analýzu jeho dalších nákladů, bohužel se na to vykašlali. Přitom sami odhlasovali, aby vstoupil v platnost v roce 2025. Proto je bizarní šíření poplašných zpráv ze strany ANO, které má jako obvykle máslo na hlavě. Faktem ovšem je, že je třeba řešit další postup. Jsem ochoten takovou diskusi se všemi relevantními partnery moderovat, což jsem uvedl již minulý týden na tiskové konferenci. Závěrečné rozhodnutí bude nicméně na Ministerstvu vnitra, pod které zákon spadá, a vládě jako celku,“ uvedl Ivan Bartoš s tím, že konkrétně oslovil k setkání zástupce vnitra, NERV, relevantní resorty a orgány, zástupce byznysu a Hospodářské komory, včetně jejího nově zvoleného prezidenta pana Zdeňka Zajíčka, jakožto původního autora legislativy o rodných číslech.

Bartoš dále varoval, že se okolo rodných čísel objevila ve veřejném prostoru také řada mýlek a dezinformací. Vicepremiér proto svolal na pátek 26. května tiskovou konferenci, kde na tyto dezinformace reagoval. Jasně deklaroval, že účinnost zákona není nyní prioritou ani jeho, ani této vlády. A že účelově vypuštěné vějičky do veřejného prostoru jen zvyšují nejistotu a snaží se vyvolávat paniku. Obavy z dopadů zákona vyjádřil zejména soukromý sektor, k čemuž přispěla i analýza zadaná Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven a dalšími subjekty. Popisovala náklady opatření v desítkách miliard, přitom výpočty obsahovaly řadu zásadních chyb i nelogičností, a čísla tak nebyla relevantní.

„Také je třeba zdůraznit, že nikdy nemělo jít o rušení rodných čísel, jak se někteří obávají. Rodné číslo bude mít každý člověk normálně dál. Jen se jím bude méně často ve styku s úřady muset prokazovat či ho někam zadávat, což je přirozený vývoj a dávno ho zažíváme. V praxi jde o vyměňování rodných čísel za identifikátory v registrech a systémech, aby například nikdo nemohl člověka účelově vyhledat a informace zneužít. Tedy taková pojistka proti šmírování a podvodníkům. Na straně státu k zavádění této ochrany už deset let postupně dochází, na běžné občany to nemá žádný vliv vyjma toho, že s úřady sdílejí méně citlivých údajů. Otázkou ale je soukromý sektor a zda má stát nyní finanční prostředky proces v bezprostřední budoucnosti dokončit,“ vysvětlil Bartoš.

Podle jeho slov je ochrana soukromí prioritou, kdy se za poslední léta v této oblasti hodně zlepšilo. „Ohledně výměny identifikátorů v systémech je nicméně i třeba reflektovat náročnou situaci, v které se jako země nacházíme. Za výrazného přispění předchozí vlády jsou veřejné finance ve špatné kondici. Máme tu krize vyvolané Putinovou válkou na Ukrajině, kdy zdražování nedopadlo jen na domácnosti, ale také mnohé firmy. Zároveň je za námi několik let pandemie a lockdownů. Podniky sice měly dost času se na změnu připravit, na druhou stranu rozumím i kontextu složitých posledních let, kdy se řešily akutně jiné problémy. Proto je za mě na místě otevřít diskuzi, zda účinnost zákona ještě neodložit, toto rozhodnutí však musíme udělat společně,“ doplnil Bartoš.


Devizový trh 24 – 25 týden.

23-06-27 IN Devizový trh 24 - 25 týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526