RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 7. 2023

Veterináři upozorňují na zákaz dovozu některých potravin ze zemí mimo EU.  

Velká novela nového stavebního zákona.  

Mistr kuchař, Mistr obuvník. Stát se chystá na zavedení mistrovských zkoušek.  

Devizový trh 26. týden.  

Veterináři upozorňují na zákaz dovozu některých potravin ze zemí mimo EU.

23.6.2023, Zdroj: Potravinářská komora ČR (www.foodnet.cz)

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje na to, že lidé nesmí do Česka z letních dovolených ze zemí mimo EU vozit potraviny živočišného původu. Týká se to masa, masných výrobků, salámů, klobás i mléka, másla nebo například sýrů a jogurtů. Důvodem je nebezpečí zavlečení nebezpečných nákaz na území EU. Pravidla platí i pro poštovní balíky, kurýrní služby nebo nákupy přes internet. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí správy Petr Vorlíček.

Zákaz dovozu potravin se netýká pouze vybraných zemí, se kterými má EU nadstandardní vztahy nebo mají zvláštní status. Dovážet potraviny je možné z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska. Výjimku mají také Grónsko a Faerské ostrovy, odkud lze dovézt maximálně deset kilogramů.

Na dodržování pravidel dohlíží celní úřady, které dělají kontroly na mezinárodních letištích u cestujících ze zemí mimo EU. Pokud nějaké potraviny naleznou, zabavují je a následně likvidují.

Lidem, kteří produkty živočišného původu při kontrole neodevzdají, hrozí peněžitá pokuta i trestní stíhání. „Uvedená omezení mají svá opodstatnění. Při dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí hrozí riziko zavlečení rizikových patogenů, které se jinak v EU nevyskytují. Mohlo by tak dojít k zavlečení nebezpečných nákaz zvířat nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zdroj: https://www.foodnet.cz/cs/aktuality/6696-veterinari-upozornuji-na-zakaz-dovozu-nekterych-potravin-ze-zemi-mimo-eu


Velká novela nového stavebního zákona.

2.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Zásadní úprava nového stavebního zákona zahrnuje zejména změnu systému stavební správy a s tím související úpravu kompetence jednotlivých stupňů stavební správy a související procesní změny povolování stavebních záměrů.

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony.

Vydáno dne: 5. 6. 2023
Účinnost: 1. 7. 2023 a 1. 7. 2026

Více o novele zde.


Mistr kuchař, Mistr obuvník. Stát se chystá na zavedení mistrovských zkoušek.

Od roku 2024 by mělo být v Česku možné skládat mistrovské zkoušky. Vedle benefitů, které získá zákazník, si Hospodářská komora ČR od mistrovských listů slibuje i to, že se stanou společenským oceněním řemeslníka za práci nejvyšší kvality.

04.05.2023 | Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Zákon, který zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným umožní po vzoru zahraničí skládat mistrovskou zkoušku a užívat titul Mistr, brzy projde meziresortním připomínkovým řízením.

Minulá Babišova vláda normu sice v roce 2021 poslala do Sněmovny, ale navzdory tomu, že novinka získala podporu napříč politickým spektrem, poslanci ji do parlamentních voleb nestihli projednat. Proto musí projít legislativním procesem znovu.

„Kdo úspěšně složí mistrovskou zkoušku, stane se držitelem mistrovského listu a bude mít právo používat označení Mistr. Zákazníci se tak brzy dočkají třeba Mistrů tesařů, Mistrů pekařů, Mistrů cukrářů a dalších. Mistři budou zárukou kvalitně provedené práce a solidního přístupu k zákazníkům i kvalitního reklamačního, záručního a pozáručního servisu,“ domnívá se prezident Cechu obkladačů a viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

Mistrovské zkoušky jsou v Evropě běžné

Tuzemské zákony v současnosti absolventům středních škol neumožňují, aby svou odbornost a řemeslnou kvalitu získanou praxí mohli formálně deklarovat, jako je tomu běžně v zahraničí, kupříkladu v Německu, Rakousku, Francii nebo Norsku, ale také v Polsku, Maďarsku nebo Chorvatsku. Mistrovské zkoušky jsou v těchto zemích také vzájemně uznávány úřady a zaměstnavateli.

Mistrovská zkouška bude mít tři části: praktickou, teoretickou odbornou a teoretickou obecnou. Praktickou část bude tvořit realizace mistrovského díla na nejvyšší úrovni. V teoretické odborné části se budou ověřovat odborné znalosti. Obecná část bude mít za cíl ověřit, jaké má žadatel o titul provozně ekonomické znalosti, zejména schopnost řídit a vést ke zvýšení dovedností a znalostí kolektiv pracovníků včetně žáků, a také jak se orientuje v podnikatelském prostředí. Tato část bude jednotná pro všechny mistrovské kvalifikace.

Hospodářská komora chce zrušit zaručenou mzdu, vláda už prý udělala první krok

„Mistrovská zkouška se bude konat před zkušební komisí, která bude složena ze zástupců Hospodářské komory, Agrární komory a profesních společenstev, případně také ze zástupců středních, vyšších odborných nebo vysokých škol nebo z dalších odborně zdatných osob,“ dodává Roman Pommer.

V Evropě je mistrovská kvalifikace zpravidla uzákoněna jako součást školského zákona nebo zákona o řemeslech či živnostech. Za organizaci mistrovské zkoušky, dohled nad zkouškou i přípravnými kurzy nejčastěji ručí obchodní a průmyslové komory nebo komory řemesel. Její obsah je přitom vytvářen ve spolupráci s dalšími hospodářskými a sociálními partnery, ústavy pro odborné vzdělávání a řemeslnými cechy. Přípravu české verze zákona má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ve kterých oborech budou Mistři?

Aby zákon mohl pružně reagovat na požadavky trhu práce a vývoj v podnikatelském sektoru, budou povolání, u nichž se bude ověřovat mistrovská kvalifikace, vymezena nařízením vlády.

Podle prvního návrhu nařízení vlády by mistrovskou zkoušku mohli skládat lidé působící ve 48 oborech. V působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory by první mistrovské listy mohli získat například houslaři, kadeřníci, kameníci, zedníci, kamnáři, krejčí, kuchaři, karosáři nebo obuvníci. V působnosti Ministerstva zemědělství a Agrární komory by šlo o floristy, řezníky, včelaře nebo vinaře.

Hospodářská komora odhaduje v prvních 5 letech ročně průměrně 2 000 vykonaných zkoušek a 1 600 vydaných mistrovských listů. Například v Chorvatsku se o složení mistrovské zkoušky v 62 oborech každoročně hlásí průměrně 1 200 zájemců. Samotná státem uznávaná mistrovská zkouška, kterou organizuje Chorvatská komora řemesel, se skládá ve čtyřech zkouškových termínech.


Devizový trh 26. týden.

23-07-04 IN Devizový trh 26. týden

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526