RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 14. 8. 2023

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a provádění kontrol technického stavu vozidel.  

Systém rychlého varování před závadnými potravinami a krmivy RASFF loni opět potvrdil svou funkčnost a efektivitu.  

Může být dceřiná společnost provozovnou mateřské společnosti?  

Devizový trh 32. týden.  

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a provádění kontrol technického stavu vozidel.

9.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Cílem je primárně provést novelu zákona, zejména v oblasti provádění technických prohlídek historických vozidel, technických požadavků na vybavení stanic technické kontroly, organizování zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků v rámci digitalizace státní správy.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 155/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno dne: 9. 6. 2023
Účinné od: 1. 9. 2023 a 1. 1. 2024


Systém rychlého varování před závadnými potravinami a krmivy RASFF loni opět potvrdil svou funkčnost a efektivitu: v celé EU evidoval 4337 hlášení.

18.7.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v roce 2022 zaznamenal 4337 hlášení v celé Evropské unii. České republiky se z toho týkalo 348 hlášení o závadných potravinách a krmivech. Česko je do systému RASFF buď přímo nahlásilo, nebo obdrželo varování z ostatních zemí EU či mimo Unii. Nejvíce nevyhovujících výrobků bylo v kategorii maso a masné výrobky.

V roce 2022 se z celkového počtu 4337 originálních oznámení zpracovaných v systému RASFF na úrovni Evropské unie týkalo České republiky 348 oznámení. Nejvíce hlášení souviselo s potravinami (85 %), s materiály a předměty přicházejícími do styku s potravinami (11 %) a nejméně s krmivy (4 %).

„Celoevropský varovný systém napomáhá snižovat rizika pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. V případě, že jakákoli země zapojená do RASFF odhalí nebezpečí, které může způsobit potravina nebo krmivo, zadá informaci do systému a ostatní státy neprodleně zasáhnou. Rizikové potraviny a krmiva jsou pak okamžitě staženy z trhu a zlikvidovány, případně se do obchodů vůbec nedostanou,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Největší počet oznámení týkajících se České republiky byl v roce 2022 zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, šlo především o výskyt patogenních mikroorganismů (hlavně rodu Salmonella). Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly doplňky stravy. Nejvíce pochybení v této kategorii tvořila přítomnost nepovolených chemických látek, nepovolených potravin nového typu nebo příliš vysoký obsah některých látek. V pořadí třetí počet hlášení se vztahoval k ovoci a zelenině, kdy šlo zejména o nadlimitní nálezy pesticidů. V roce 2021 se z celkového počtu 4706 originálních oznámení zpracovaných v EU týkalo České republiky 372 oznámení, nejčastěji to byly opět potraviny v kategorii maso a masné výrobky.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU, EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

V příloze graf znázorňující jednotlivé kategorie s počty nevyhovujících výrobků hlášených v systému RASFF v roce 2022, které se týkají ČR.

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_system-rychleho-varovani-pred-zavadnymi.html


Může být dceřiná společnost provozovnou mateřské společnosti?

2.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU rozhodoval v situaci, kdy dceřiná společnost poskytovala služby mateřské společnosti a zároveň od ní služby přijímala.

Jde o rozsudek C-330/20 BERLIN CHEMIE, kdy rumunská společnost poskytovala své mateřské společnosti se sídlem v Německu marketingové, regulatorní a reklamní služby a služby zastupování.

Smlouvy na prodej farmaceutických výrobků na rumunský trh však německá matka uzavírala sama. Soudní dvůr EU byl toho názoru, že rumunská dcera není provozovnou mateřské společnosti. Argumentem bylo, že stejné zdroje nemohou být využívány zároveň k poskytování i k přijímání stejných služeb.

V této souvislosti však je otázkou, zda v některých jiných situacích se dceřiná společnost nemůže stát provozovnou mateřské společnosti.


Devizový trh 32. týden.

23-08-15 IN Devizový trh 32. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526