RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 30. 10. 2023

Potravinářské přídatné látky: výzva EK k poskytnutí údajů o celulózách.* 

Nové hygienické normy pro školy by měly platit od školního roku 2023/2024.* 

SZPI: Potravinářská inspekce letos zjistila velmi vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů, nevyhovělo 45 % hodnocených zmrzlin a 64 % vzorků ledů.* 

Finanční trh 43. týden.* 

Potravinářské přídatné látky: výzva EK k poskytnutí údajů o celulózách.

14.9.2023, Zdroj: EFSA

EK zveřejnila výzvu, aby provozovatelům podniků poskytla příležitost předložit technická data EN potřebná k řešení problémů identifikovaných úřadem EFSA při přehodnocování bezpečnosti EN celulóz (E 460(i), E 460 (ii), E 461, E 462, E 463, E 464, E 465, E 468 a E 469) jako potravinářské přídatné látky.

Termín pro zaslání dat je 29. listopadu 2023.

Podrobnosti

Datum publikace: 29. srpna 2023

Autor: Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Zdroj: https://food.ec.europa.eu/news/food-additives-ec-publishes-call-data-celluloses-2023-08-29_en


Nové hygienické normy pro školy by měly platit od školního roku 2023/2024.

26.6.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Nové hygienické normy pro školy by měly platit od školního roku 2023/2024. Upravené hygienické požadavky by měly odstranit přehnané limity na školní prostory a zobecnit některá současná pravidla. Umožnit to má snazší budování nových škol a školních tříd.

Poslankyně Renáta Zajíčková a náměstek ministra školství Jiří Nantl uvedli, že na konkrétní podobě novelizované vyhlášky se nyní pracuje: „Chceme, aby hygienická vyhláška reflektovala změny, které nastaly ve společnosti, tedy změny ve výuce a v podobě vyučování,“ řekla Zajíčková, která je členkou poslaneckého školského výboru a předsedkyní podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení.

O konkrétní podobě navržené vyhlášky se podle Zajíčkové stále jedná. Poslední plánované setkání zástupců mimo jiné ministerstva školství a zdravotnictví, resortu práce a sociálních věcí a ministerstva pro místní rozvoj se bude konat v příštím týdnu, avizovala. Upravit by se podle poslankyně měly například požadavky na prostory pro vzdělávání dětí různého věku. Nejsou podle ní nutné stejné podmínky pro vzdělávání předškoláků a mladých studentů středních škol.

Nově by už nemusely platit ani povinnosti o pravidelném malování školních prostor nebo nutnost mít křídovou tabuli v každé třídě, míní Zajíčková. Více zodpovědnosti než nyní by podle ní za bezpečnost školy mohli dostat ředitelé a zřizovatelé škol. Podle lokace a podoby školy by si mohli některé současné požadavky upravit a přizpůsobit. Například by se tak mohli rozhodnout, zda chtějí školní pozemky oplotit nebo to vzhledem k umístění školy není nutné, uvedla.

Podle Nantla je úprava vyhlášky o hygienických požadavcích na školní prostory nezbytná a je jedním z řešení nedostatku míst ve školách. Nyní platné normy jsou podle něj přísné a brání rekonstruovat a stavět školské prostory, včetně víceúčelových budov, v nichž mohou být školní třídy. Aktuální vyhláška stanovuje hygienické požadavky mimo jiné na prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění a úklid.

Ve třídě základní či střední školy smí být nyní podle platných norem 30 žáků. Zřizovatel může povolit výjimku a počet zvýšit o čtyři. Podmínkou je, že to neohrozí kvalitu vzdělávání a dodrží se bezpečnost a ochrana zdraví. Podle Zajíčkové by to mělo platit i v budoucnu podle upravených norem. Zvýšení počtu žáků ve třídě nad 30 ale označila za „krajní řešení“, protože to negativně ovlivňuje kvalitu výuky.

Kvůli silnému populačnímu ročníku jsou letos v některých regionech a oborech problémy s kapacitou míst ve středních školách. Podle některých odborníků na vzdělávání nabídka středoškolských oborů aktuálně v Česku neodpovídá poptávce dětí a jejich rodičů. Podobně se dnes vyslovili náměstek Nantl s poslankyní Zajíčkovou a dříve i ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ministerstvo školství chce i proto upravit učební plány pro střední školy a motivovat kraje ke změnám oborové nabídky.


SZPI: Potravinářská inspekce letos zjistila velmi vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů, nevyhovělo 45 % hodnocených zmrzlin a 64 % vzorků ledů.

13.9.2023, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz)

Průběžné výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v letošní sezóně potvrdily, že velká část provozovatelů nedodržuje předepsané postupy pro výrobu kopečkových a točených zmrzlin a ledů do nápojů. Velmi vysoký podíl odebraných vzorků nesplnil požadavky právních předpisů v oblasti limitů pro přítomnost bakterií a takové potraviny představují riziko pro zdraví spotřebitele.

V období do 5. 9. 2023 nevyhovělo celkem 45 % vzorků zmrzlin a 64 % vzorků ledů do nápojů.

Při kontrole se inspektoři SZPI mj. zaměřují na dodržování bezpečnostních a jakostních parametrů u uvedených potravin, a to včetně kontrol zařízení na jejich přípravu. Kontroly inspektoři realizovali zejména v cukrárnách a dalších provozovnách společného stravování.

V roce 2023 inspektoři SZPI dosud laboratorně hodnotili 128 vzorků točených a kopečkových zmrzlin a 57 z nich (45 %) nesplnilo hygienické limity. Ve vzorcích zmrzlin laboratorní rozbory potvrdily nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Za hlavní příčinu nevyhovujících výsledků lze považovat nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení a nedodržení výrobního postupu při přípravě zmrzliny. Roli může hrát i nedostatečné proškolení personálu. Jednou z charakteristických příčin problémů u točených zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující den ji vrací zpět do stroje, čímž může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět. Mezi nevyhovujícími vzorky převažuje vanilková zmrzlina, což lze přičíst rozšířenosti této příchutě.

Při kontrolách zmrzlin v roce 2022 nevyhovělo požadavkům právních předpisů 53,3 % hodnocených vzorků, v roce 2021 nevyhovělo 48,3 % hodnocených vzorků, v roce 2020 nevyhovělo 51 % hodnocených vzorků, v roce 2019 nevyhovělo 37 % hodnocených vzorků a v roce 2018 šlo o 30 %.

V letošní sezóně (do 5. 9. 2023) inspektoři SZPI dosud dokončili hodnocení u 75 vzorků ledů do nápojů a 48 z nich (64 %) nesplnilo zdravotní nebo hygienické limity. Ze sledovaných parametrů byl potvrzen  výskyt bakterií Escherichia coli, enterokoků, koliformních bakterií, bakteriálních kolonií rostoucích při 22°C a 36°C. Za hlavní příčinu nevyhovujících zjištění lze označit podcenění hygienické praxe při výrobě ledu a pravidelné dezinfekce výrobníků ledu.

Při kontrolách ledů v roce 2022 nevyhovělo požadavkům právních předpisů 74,5 % hodnocených vzorků, v roce 2021 nevyhovělo 68,6 % hodnocených vzorků, v roce 2020 nevyhovělo 51 % hodnocených vzorků, v roce 2019 nevyhovělo 40 % hodnocených vzorků, v roce 2018 šlo o 47 %.

Z výsledků letošních kontrol i kontrol v předchozích letech je zřejmé, že významná část provozovatelů stále hrubě podceňuje rizika spojená s nedodržením hygienických postupů při výrobě, skladování a prodeji uvedeného sortimentu a při údržbě a řádné pravidelné dezinfekci výrobních zařízení, čehož následkem je porušení hygienických limitů pro přítomnost mikroorganismů a potenciální ohrožení zdraví spotřebitelů.

Podíl nevyhovujících vzorků nelze zevšeobecnit pro celý trh, protože SZPI vybírá vzorky k odběru dle analýzy rizika a častěji prověřuje provozovny, kde očekává problém. I bezproblémoví provozovatelé jsou však pravidelně kontrolováni, byť s nižší frekvencí.

V provozovnách, kde inspektoři SZPI odebrali nevyhovující vzorky, na místě zakázali užívání zařízení (např. zmrzlinový stroj a související náčiní), zakázali výrobu ledu, nařídili provozovateli provedení jeho sanitace a následné provedení mikrobiologického rozboru akreditovanou laboratoří. Až po vyhovujícím výsledku rozboru inspektoři umožní zařízení znovu používat.

S dotčenými provozovateli SZPI zahájili nebo zahájí správní řízení o uložení sankce.

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-letos-zjistila-velmi-vysoke-podily-nevyhovujicich-zmrzlin-a-ledu-do-napoju-nevyhovelo-45-hodnocenych-zmrzlin-a-64-vzorku-ledu.aspx


Finanční trh 43. týden.

23-10-31 IN Finanční trh 43. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526