RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 11. 2023

Malá privatizace vystavěla živnostenský sektor, který se stal základnou dnešního podnikání a růstu životní úrovně.* 

Růst cen energií je pro český průmysl časovaná bomba. Důsledky pocítí i jednotlivci.* 

Malá privatizace vystavěla živnostenský sektor, který se stal základnou dnešního podnikání a růstu životní úrovně.

23-11-21 TZ HK ČR 1 23-11-21 TZ HK ČR 2 23-11-21 TZ HK ČR 3 23-11-21 TZ HK ČR 4 23-11-21 TZ HK ČR 5

SPS: Růst cen energií je pro český průmysl časovaná bomba. Důsledky pocítí i jednotlivci.

13.11.2023, Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví (www.sps.cz/index.asp)

Svaz podnikatelů ve stavebnictví nesouhlasí s navrhovaným navýšením regulovaných složek cen energií a se zrušením osvobození od tzv. energetické daně. Tyto kroky považuje pro český průmysl napříč odvětvími za likvidační. Ve stavebnictví by se navýšení cen energií dramaticky promítlo do cen stavebních materiálů. To ovlivní nejen konkurenceschopnost českého stavebnictví, ale také dostupnost bydlení.

Energetický regulační úřad (ERÚ) na konci října představil návrh výrazného zvýšení ceny regulované složky elektřiny. Pro velké odběratele se jedná oproti roku 2022 o nárůst o 200 až 250 %, v porovnání s rokem 2023 je tento nárůst ještě markantnější. To vnímá většina podnikatelských svazů jako naprosto likvidační. „Považujeme to za nekonkurenceschopné podmínky, ve kterých by velcí spotřebitelé měli čtvrtou nejdražší elektřinu v Evropě. Vnímáme to jako absolutní podkopnutí tuzemské ekonomiky, která navíc stále vyhlíží svůj restart,“ podotýká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, s ohledem na data Eurostatu, podle kterých patří ceny energií pro velké odběratele v České republice k nejdražším v Evropě.

Klíčový dopad na energeticky náročná odvětví má také konsolidační balíček. Vláda v něm navrhuje zrušit stávající osvobození některých paliv, například elektřiny a plynu využívaných v metalurgických procesech, od tzv. energetické daně.

Je třeba, aby vláda zvážila své kroky a vzala v potaz konkurenceschopnost českého průmyslu na světovém i evropském trhu, kde české firmy nebudou schopné s takovou zátěží fungovat. „Jednou z podmínek ekonomické prosperity státu je i zdravé stavebnictví, kterému stát nešlape na krk. Prozíravější členské státy EU ví, že v dnešní situaci je podpora průmyslu klíčová,“ říká Roman Blažíček, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ze společnosti LASSELSBERGER, s.r.o.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526