RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 12. 2023

Česko letos na hraně stagnace a recese, oživení přijde později.* 

Cenové rozhodnutí pro regulované složky ceny elektřiny není uzavřené.* 

Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se promítne do cen tepla.* 

Finanční trh 49. týden.* 

Česko letos na hraně stagnace a recese, oživení přijde později.

21.11.2023, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zveřejnil podzimní predikci vývoje ekonomiky v letošním a v příštím roce. Na základě aktuálních dat, průzkumů a informací od firem snížil predikci meziročního vývoje reálného HDP ČR pro letošní rok na mírný pokles – 0,3 %. Příští rok by ekonomika měla růst kolem 2,6 %. Ačkoliv se v příštím roce očekává mírné oživení, bude zřejmě nižší oproti původním odhadům na jaře.

Podzimní ekonomický výhled zveřejnila také konfederace evropských zaměstnavatelských organizací BusinessEurope, která letos v Evropské unii očekává stagnaci okolo 0,7 % HDP a příští rok mírné oživení s růstem kolem 1,4 % HDP. Svaz se na této predikci jako člen BusinessEurope podílel. Více si o ní přečtěte zde.

„Vývoj v letošním roce posouvá optimistická očekávání více do budoucna. S nepříliš příznivými dosavadními výsledky letošního roku včetně poklesu HDP ve 3. čtvrtletí stoupá riziko propadu celoročního ekonomického výkonu, přestože dosavadní predikce naznačovaly možnost kladné nuly. Aktuální čísla a dosavadní ekonomický výkon ukazují, že Česko letos v podstatě uvízlo na hraně stagnace a mírné recese. ČR je zároveň jedna z mála zemí v EU, která dosud nedokázala překonat předcovidovou úroveň. Možný restart tuzemské ekonomiky komplikují například dopady předešlých inflačních tlaků a zejména vysoké ceny energie, které se propisují i do nižší spotřeby. Většina průmyslových odvětví se již měsíce potýká s úbytkem zakázek,“ shrnuje Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Celý dokument predikce s detailně popsanými východisky a faktory, ze kterých vycházíme, naleznete zde.

Tabulka – shrnutí vybraných základních ukazatelů

Ukazatel (stálé ceny[1], y/y, %) 2023 2024
Růst HDP  -0,3 2,6
Spotřeba domácností -3,5 2,8
Vládní výdaje 2,2 1,5
Investice do hrubého fixního kapitálu 2,2 4
Export 2,4 1,7
Import 0 1,5
Průmyslová produkce -0,1 2
Míra inflace (CPI, roční průměr) 11 3,4

[1] Nevztahuje se logicky na ukazatel míra inflace

Zdroj: https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/16393-cesko-letos-na-hrane-stagnace-a-recese-oziveni-prijde-pozdeji


Cenové rozhodnutí pro regulované složky ceny elektřiny není uzavřené.

6.12.2023, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Jednání k cenám energie probíhají již několik měsíců. Svaz průmyslu a dopravy aktivně upozorňuje na dopady případných skokových změn na konkurenceschopnost našich firem a tím i dlouhodobě na naši ekonomiku. Poslední jednání na vládní úrovni skončilo dohodou – stávající cenové rozhodnutí nepovažujeme za konečné a ceny regulovaných složek elektřiny se mají ještě upravit. Vláda pro to legislativní nástroj má.

Cenová rozhodnutí ERÚ zveřejněné 30. listopadu obsahuje nárůsty hodnot regulovaných složek elektřiny a plynu, které považujeme za nepřijatelné pro český průmysl. Ten se totiž potýká s ochlazující poptávkou. Přestože se podařilo oproti říjnovému návrhu ceny některých regulovaných složek mimo poplatku na podporované zdroje energie mírně snížit, rozhodnutí stejně znamená meziročně násobný skok regulovaných složek ceny. V regulovaných složkách ceny elektřiny je dle informací ERÚ na napěťové hladině vysokého napětí meziroční růst o 105 %, na hladině velmi vysokého napětí dokonce o 191 %. U zemního plynu je dle ERÚ předpokládaný růst u malých firem a domácností o 39 %, u větších spotřebitelů o 42 %.

Pro energeticky náročné firmy by tento nárůst byl opravdu extrémní, přičemž průměrná konečná cena elektřiny včetně silové složky příští rok by pro řadu energeticky náročných průmyslových firem vzrostla podle interního průzkumu SP ČR přibližně o čtvrtinu. Proto dále vedeme jednání s vládou a věříme, že konkrétní hodnoty upravených sazeb poplatků za OZE budou do 14 dnů vyhlášeny tak, aby s nimi firmy mohly počítat,“ říká Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Výsledek čtvrtečního jednání s vládou je uveden ve společné tiskové zprávě zde.

„Pro nás je důležité, že vláda chápe, že vysoké poplatky by ničily konkurenceschopnost řady firem v České republice. Stávající cenové rozhodnutí ERÚ například s téměř trojnásobnýn meziročním růstem regulované složky ceny elektřiny pro hladinu velmi vysokého napětí je pro nás nepřijatelné. Takové zhoršení pozice konkurence při stávající slabé poptávce například vůči zemím, jako je Německo, by poškodilo naše firmy, které potřebují investovat. Dohodli jsme se, že stávající cenové rozhodnutí není uzavřené a k jeho úpravě ještě dojde. Nástroj, jak současné cenové rozhodnutí operativně změnit, díky novele konsolidačního balíčku existuje. Řešení se dopracovává a věříme, že zhruba do 14 dnů budou oznámeny výsledky s konkrétními sazbami snížených poplatků za POZE tak, aby s nimi firmy mohly co nejdříve ve svých plánech pracovat,“ komentuje Jan Rafaj výsledky dosavadních jednání se zástupci vlády.

Svaz průmyslu jednání za uzavřená nepovažuje, i nadále povede jednání a bude například usilovat o přiblížení se hodnotám poplatků za POZE k úrovni z roku 2021 v kontextu konkurenční pozice firem v ČR vůči okolním zemím. Stejně tak je třeba koukat se i na další roky, jak se budou vyvíjet poplatky či prostředky na investice spojené s dekarbonizací. „I nadále budeme vyhodnocovat české podmínky a dopady na konkurenceschopnost firem. Dohodli jsme se, že na platformě ministra financí, ministra průmyslu, Svazu průmyslu a Hospodářské komory dále budeme jednat a věnovat se vývoji poplatků i do budoucna,“ doplňuje Jan Rafaj.

Zdroj: https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/16443-cenove-rozhodnuti-pro-regulovane-slozky-ceny-elektriny-neni-uzavrene


Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se promítne do cen tepla.

1.11.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR (www.tscr.cz)

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství. Cena rezervované výstupní kapacity v přepravní soustavě se zvyšuje na více než dvojnásobek a nárůst nákladů distribuce plynu pro teplárny přesahuje 40 %. V kombinaci s nárůstem nákladů distribuce elektřiny a nulovou podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla to znamená, že prostor pro případné snížení cen tepla vyrobeného z plynu v příštím roce se zásadně zmenšil. Energetický regulační úřad by měl podrobně vysvětlit, jak k těmto zásadním nárůstům regulovaných cen dospěl. Společnost NET4GAS by neměla přenášet své uvízlé náklady na zákazníky.

„Fakt, že rezervovaná kapacita přepravy plynu zdražuje na více než dvojnásobek a náklady na distribuci plynu pro velké průmyslové odběratele včetně tepláren o více než 40 % a Energetický regulační úřad nemá ani potřebu vysvětlit, jak k těmto nárůstům dospěl a jaké faktory se do nich promítly, považujeme za skandální aroganci. Vyzývám Energetický regulační úřad, aby neprodleně podrobně rozklíčoval nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci v plynárenství,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Samotná přeprava plynu pro tuzemské zákazníky zdražuje více než dvojnásobně. Vzniká důvodné podezření, že se společnost NET4GAS, která je na cestě do rukou státu, pokusila přenést na zákazníky v České republice uvízlé náklady plynárenských aktiv, která pro přepravu plynu těmto zákazníkům nejsou ve skutečnosti vůbec zapotřebí, a Energetický regulační úřad jí v tom vyšel vstříc. Je absurdní, že při tranzitu plynu přes celou ČR z Brandova do Lanžhotu je cena přepravy ve výstupním hraničním bodu 6714,53 Kč/MWh/den, zatímco zákazník v ČR by podle návrhu cenového rozhodnutí zaplatil 7894,44 Kč/MWh/den, tedy o 17,6 % více a to za mnohem menší průměrnou přepravní vzdálenost!

„Podle návrhu cenového rozhodnutí má být tranzit plynu z Brandova do Lanžhotu levnější, než jeho přeprava pro zákazníka v ČR. S tím se rozhodně nehodláme smířit. V dobrých dobách se společnost NET4GAS o své zisky z mezinárodní přepravy plynu se zákazníky v České republice nedělila, nevidíme proto důvod, proč by teď měli čeští zákazníci sanovat její hospodaření jen proto, že ji chce koupit stát,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Zvýšení nákladů na distribuci plynu, které u průmyslových odběratelů včetně tepláren přesahuje 40 %, se promítne do ceny tepla. Na ceny tepla bude mít vliv i zvýšení regulovaných cen elektřiny, protože čerpadla v soustavách zásobování teplem jsou zpravidla poháněna elektřinou, která je dodávána přes distribuční soustavu. Energetický regulační úřad také pro příští rok nastavil nulovou podporu pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, aniž zohlednil nárůst nákladů na distribuci plynu.

„Donedávna jsme si mysleli, že by ceny tepla vyrobeného z plynu mohly příští rok klesnout. Po návrzích cenových rozhodnutí ERÚ se ten prostor rapidně zmenšil,“ upozornil Mirek Topolánek.


Finanční trh 49. týden.

23-12-12 IN Finanční trh 49. týden

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526