RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 22. 1. 2024

Navýšení kvót pro pracovníky z ciziny je dobrý, ale nedostatečný krok.* 

Přehled průměrných cen stavebních pozemků.* 

Senát schválil zrušení údajů o jednotlivcích v seznamu datových schránek.* 

Finanční trh 3. týden.* 

Stavbaři: Navýšení kvót pro pracovníky z ciziny je dobrý, ale nedostatečný krok.

11.1.2024, Zdroj: ČTK

Možné navýšení kvót pro pracovníky ze zahraničí projednávané vládou je pro stavební firmy pozitivním krokem, problém s nedostatkem personálu ale nevyřeší. Poptávka je stále mnohem vyšší a přijímání pracovních sil ze zahraničí nadále zpomaluje komplikované administrativní řízení. Pro ČTK to uvedly oslovené stavební firmy. Ty zaměstnávají cizince nejčastěji ze Slovenska a z Ukrajiny a většinou na pozicích v dělnických a nižších technických profesích, výjimečně v nižším managementu.

Pravidla přijímání cizinců má upravit připravovaná novela o zaměstnanosti. Nastavit by měla nový bodový systém pro získávání zahraničních pracovníků či evidenci uznaných zaměstnavatelů se snadnějším přístupem k silám z ciziny. Kabinet loni na podzim navýšil kvóty pro letošek z 50.000 na 70.000 míst. Počet by ale mohla po jejím vyčerpání případně ještě letos ve druhém pololetí opět zvednout.

Vedle vysoké poptávky jsou komplikací pro stavební firmy také dlouhá čekací doba na vydání víza či momentální geopolitický stav. „Z těchto důvodů je pak složité kvótu vůbec vyčerpat a její samotné navýšení tak bohužel nemůže mít očekávaný efekt. Rovněž tak pro nás momentálně není efektivní zvyšování kvót pro Ukrajince, neboť muži, kteří se ve fyzicky náročných stavebních profesích uplatňují ve větší míře, teď z důvodu konfliktu v zemi nemohou překračovat hranice, ani žádat o víza,“ uvedla mluvčí společnosti Vinci Construction CS Iveta Štočková.

Loni schválená novela zvyšující kvóty o 20.000 nových pracovních sil ze zahraničí předpokládá, že v programu kvalifikovaný zaměstnanec stát ročně přiláká 11.000 Ukrajinců a 5000 Filipínců. Podle Štočkové by se ale kvóty měly rozšířit i o další země, jako jsou Uzbekistán či Kyrgyzstán. Pracovníci ze třetích zemí přitom ve stavebních firmách tvoří zanedbatelné procento a většinou se jedná o zaměstnance z členských států Evropské unie.

„A vůbec přitom nejde jen o dělnické profese. Setkáváme se s tím, že o práci u nás mají zájem kvalifikovaní a zkušení zahraniční uchazeči, jejichž nevýhodou je právě administrativní náročnost pracovního povolení v ČR. Přímo zaměstnáváme minimum kolegyň a kolegů z jiných zemí, jejich počet se zvyšuje jen zvolna, u některých našich subdodavatelů ale tvoří až 90 procent zaměstnanců,“ řekla personální ředitelka Skansky Slavomíra Sedláčková.

Zaměstnance s původem mimo EU, například Metrostav zaměstnává dvě procenta. Mluvčí společnosti Radim Mana také upozornil, že kvóty nejsou navázány pouze na stavebnictví, ale také na další konkrétní odvětví, jako jsou průmysl, zdravotnictví nebo zemědělství.

Podle analýzy společnosti CEEC Research pracovníky ze zahraničí využívají tři čtvrtiny českých stavebních firem, pro více než 90 procent z nich je důvodem nedostatek pracovních sil na českém trhu. Současná migrační politika je v Česku nastavena přijatelně podle třetiny dotázaných firem. Osm procent si myslí, že je nedostatečná a měla by se více regulovat.

jbr ptd


Přehled průměrných cen stavebních pozemků.

16.11.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kde zjistím, jaká je průměrná cena stavebního pozemku v konkrétní obci?

Odpověď:

Bohužel neexistuje zaručený způsob, jak zjistit průměrnou obvyklou cenou nemovitostí v daném místě, když lze jen zjistit, za jakou cenu se pozemky v daném místě nabízejí zájemcům ke koupi, a za jakou cenou byly pozemky v daném místě v minulosti prodány.

Co se týče aktuálních prodejních nabídek, lze doporučit prověření inzerovaných nabídek realitními kancelářemi v daném místě a z relevantních nabídek vypočítat průměrnou cenu, za jakou se pozemky nabízejí k prodeji.

Je však nutné upozornit, že požadovaná cena dle jednotlivých nabídek nemusí reflektovat obvyklou cenu, tzn., že požadovaná cena může být (a mnohdy bývá) vyšší něž cena obvyklá, anebo nižší.

Co se týče prodejní ceny pozemků v rámci již realizovaných prodejů, lze využít služeb vzdáleného nahlížení do katastru nemovitostí. Na zde uvedeném odkazu lze zadat požadované katastrální území a následně v přehledové mapě zadat v požadovaných vrstvách, aby se na mapě zobrazily cenové údaje k nemovitostem.

Na mapě poté bude viditelné, k jakým nemovitostem jsou v katastru nemovitostí dostupné cenové údaje. Poté si stačí vybrané nemovitosti samostatně vyhledat ve vzdáleném nahlížení do katastru nemovitostí. Po zobrazení bezplatného výpisu bude u daných nemovitostí uvedeno řízení, v rámci, kterého byl zaspán cenový údaj. Následně stačí pomocí daného řízení vyžádat ze sbírky listin katastru nemovitostí danou smlouvu (na jejímž základě došlo k převodu nemovitosti), ve které bude uvedena prodejní cena nemovitosti.

Ani tímto způsobem však nelze spolehlivě určit průměrnou obvyklou cenou nemovitostí v dané oblasti, ale pouze ceny, za které se v dané oblasti nemovitosti v minulosti prodaly, které stejně jako v předešlém případě mohou být vyšší či nižší než cena obvyklá.

Další možností je oslovit realitní kancelář s žádostí o nacenění průměrné ceny pozemků v konkrétní oblasti, anebo znalce na vypracovaní znaleckého posudku.

Závěrem se sluší dodat, že průměrná obvyklá cena nebude nikdy zohledňovat konkrétní vlastnosti nemovitosti, které mohou odůvodňovat zvýšení či snížení jinak obvyklé ceny dané nemovitosti v konkrétní oblasti.

Spolehlivým způsobem pro určení obvyklé ceny pozemku je tak oslovení znalce za účelem vypracovaní znaleckého posudku, a to právě na určení obvyklé ceny konkrétního pozemku.

Odkaz na přehledovou mapu katastru nemovitostí


Senát schválil zrušení údajů o jednotlivcích v seznamu datových schránek.

27.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Senát schválil novelu zákona, která změní veřejnou dostupnost údajů o datových schránkách fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných.

Podle novely budou údaje zveřejněny pouze na individuální žádost držitele datové schránky, který může údaje také kdykoliv nechat vymazat. Mění se tak současný stav, kdy jsou údaje automaticky zapisovány do veřejných seznamů, což podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše nadměrně zasahuje do soukromí jednotlivců.

Novela reaguje na současnou situaci, kdy je možné ve veřejných seznamech nalézt adresy všech držitelů datových schránek. Bartoš zdůvodnil, že novela pomůže zastavit zpracování a zveřejňování osobních údajů milionů lidí, a tím zvýšit ochranu jejich soukromí. Údaje budou nadále zveřejňovány pouze s výslovným souhlasem držitelů datových schránek.

Správce daně zašle zprávu do datové schránky FO – občana místo FO – podnikatele. 10. den pro fikci doručení vychází na neděli. Přístupové údaje k datovce jsem svěřil(a) administrátorovi. Co na to soudy? Čtěte Datové schránky pohledem judikatury.


Finanční trh 3. týden.

24-01-23 IN Finanční trh 3. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526