1. 3. 2022

Ergo pojišťovna, ode dne 25.02.2022, mění číslo účtu pro platby pojistného z banky Sberbank na banku ČSOB. Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 126971750/0300 Tato informace je i na našich webových stránkách https://ergo.cz/klientsky-servis/platba-pojistneho.

Rádi bychom ubezpečili klienty i partnery, kteří mají v souvislosti s mimořádnou situací na Ukrajině a ve Sberbank obavy o své prostředky, které mají u naší pojišťovny v rezervotvorném životním pojištění, že pojistné na investiční životní pojištění je průběžně investováno v souladu se zvolenou investiční strategií do fondů MEAG či Conseq. Pojistné z ostatních druhů rezervotvorného pojištění je investováno do českých státních dluhopisů. Správa těchto cenných papírů není nijak ovlivněna současnou mimořádnou situací.

Ondřej Valíček
ERGO pojišťovna, a.s.
Pracovník servisního centra
BB Centrum budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
Tel       +420 221 585 111
Ondrej.Valicek@ergo.cz
www.ergo.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526