Cyklus seminářů „Cesta k udržitelnosti“

 12. 3. 2024 - 28. 3. 2024
 10:00 - 12:00
 Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Náchod
 Zdarma

Centrum inovací, rozvoje a investic ve spolupráci s Krajskou hospodářkou komorou Královéhradeckého kraje, Technologickým centrem Hradec Králové a Svazem průmyslu a dopravy České republiky připravují regionální setkání v oblasti energetiky!

V pěti městech Královéhradeckého kraje proběhnou semináře, zaměřené na nejdůležitější témata z oblastí energetického managementu a auditu, odpadového hospodářství, nefinančního reportingu a ESG. Zároveň vím budou představeny Dekarbo vouchery Královéhradeckého kraje, které mohou čerpat podniky z Královéhradeckého kraje na své aktivity, jejichž cíle je snížení uhlíkové stopy podniku.

Více informací naleznete zde: www.proinovace.cz/cs/udalosti/cesty-k-udrzitelnosti-11466

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526