DATOVÉ SCHRÁNKY (nejen) pro OSVČ – nová povinnost od 1. 1. 2023 – seminář

 23. 11. 2022
 09:00 - 12:00
 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost, 3. patro
 2.000 Kč bez DPH, pro členy KHK KHK zdarma

Od 1. ledna 2023 bude výrazně rozšířen okruh subjektů, kterým bude datová schránka zřízena ze zákona. Povinně bude nově zřízena všem fyzickým podnikajícím osobám (OSVČ) a právnickým osobám, které ji doposud nemají zřízenou.

Nenechte se zaskočit a buďte připraveni komunikovat s úřady prostřednictvím datové schránky. Víte, co je datová schránka? Znáte principy jejího fungování? Dokážete si ji uživatelsky nastavit a efektivně používat? Máte představu, jak posílat datové zprávy a jak je archivovat? Odpověď na tyto a další dotazy získáte na semináři Datové schránky (nejen) pro OSVČ – nová povinnost od 1. 1. 2023.

Co se na semináři dozvíte?

 • co je datová schránka a jak funguje
 • jak používat datovou schránku pro příjem a odesílání datových zpráv
 • jaký je rozdíl mezi dodáním a doručením datové zprávy
 • kdy mám a nemám povinnost datovou schránku používat
 • co je fikce doručení a jak s ní pracovat
 • jak si datovou schránku uživatelsky nastavit, aby mi žádná datová zpráva “neutekla“
 • proč využívat datovou schránku i komerčně
 • je výhodnější používat datovou schránku nebo klasickou poštu
 • jestli je nutné všechny datové zprávy konvertovat do listinné podoby
 • jak efektivně provádět archivaci datových zpráv

Pro koho je seminář určen?

 • OSVČ, které zatím nemají datovou schránku zřízenou a datová schránka jim bude zřízena
 • OSVČ, které datovou schránku zřízenou již mají a chtějí se dozvědět podstatné praktické informace pro její praktické používání
 • u právnických osob pro statutární zástupce spolků, nadací, ústavů, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšných společností
 • pracovníky, kteří budou nově datovou schránku obsluhovat

Proč se na seminář přihlásit?

 • uspoříte až 30% svého pracovního času,
 • chcete být připraveni na elektronickou komunikaci prostřednictvím datových schránek s úřady
 • chcete znát důsledky a povinnosti, vyplývající z existence vaší datové schránky
 • nechcete chybovat při příjmu a odesílání datových zpráv
 • chcete umět ovládat uživatelské rozhraní datové schránky a umět si nastavit jednotlivé notifikace
 • chcete vědět, jak postupovat při archivaci datových zpráv

Kdo seminář povede?

Ing. Tomáš Macnar – od roku 2009 se věnuje problematice komunikace prostřednictvím datových schránek, je školitelem a metodikem pracovníků Kontaktních míst veřejné správy.

Cena semináře:

Pro členy Krajské hospodářské komory KHK: ZDARMA

Pro nečleny: 2.000 Kč bez DPH

Kapacita semináře je 30 osob. Na seminář je nezbytná registrace:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526