INCOTERMS 2020 – novela pravidel obchodních doložek zahraničního obchodu v praxi

 31. 5. 2023
 09:00 - 16:00
 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost, 3. patro
 členové KHK KHK 1.200 Kč vč. DPH, nečlenové 2.400 Kč vč. DPH

Vážené dámy, vážení pánové,

ve spolupráci s Mezinárodní obchodní komorou v České republice si Vás dovolujeme pozvat na komplexní seminář zaměřený na novelu mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě INCOTERMS 2020 a její realizaci v praxi.

I nadále budou původní verze INCOTERMS použitelné v obchodní praxi, ale aktuální novela reaguje na vývoj v obchodování na mezinárodních i domácích trzích.

Znalost, porozumění i schopnost volby vhodné podmínky by mělo patřit do výbavy každého obchodníka, vývozce i dovozce. Doložky INCOTERMS se však také promítají do práce bankovních specialistů, poskytovatelů dopravních, celně-deklarantských a pojišťovacích služeb, a samozřejmě i na jednání se zástupci státní správy (celní a finanční dohled). Pro všechny tyto pracovníky je seminář určen především.

Termín konání: 31. května 2023 od 9 do 16 hodin

Místo konání: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Program:

Incoterms 2020 – Pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek

  • pravidla ICC – Incoterms 2020 – hlavní charakteristika doložek
  • postavení Incoterms 2020 v kupní smlouvě, kupní smlouva v. další smlouvy vyplývající z kupní smlouvy
  • dělba nákladů a rizik mezi prodávajícím a kupující
  • vztah dodací podmínky k celnímu odbavení, výpočet cla a DPH v dovozu do EU a ČR

Incoterms 2020 a platební podmínky

  • vztah Incoterms 2020 k platebním podmínkám
  • Incoterms 2020 a dokumentární inkasa a akreditivy – kolize zvolené podmínky a předpisu L/C

Pravidla Incoterms na různých kontinentech

 

Přednášející: Ing. Petr Rožek, Ph.D. – poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)

Cena:

1200 Kč včetně DPH/osobu – pro členy Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

2400 Kč včetně DPH/osobu – pro ostatní účastníky

Přihlašování je ukončeno.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526