KATEGORIZACE PRACÍ OD A DO Z – seminář

 15. 4. 2024
 09:30 - 14:00
 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost, 3. patro
 3025 Kč vč. DPH/2299 Kč vč. DPH pro členy KHK KHK, OHK Liberec a SP ČR

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zvou na seminář

KATEGORIZACE PRACÍ OD A DO Z

Termín konání: 15. dubna 2024 od 9:30 do 14:00 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora KHK, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost 3. patro

PROGRAM:

09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:15 Úvodní slovo – zahájení

10:15 – 11:00 KATEGORIZACE – souvislosti a návaznosti v pracovním lékařství
MUDr. Vladimíra Lipšová (Státní zdravotní ústav)
11:00 – 12:30 KATEGORIZACE – ve vztahu k jednotlivým rizikovým faktorům, návrh na zařazení prací do kategorií, požadavky na měření rizikových faktorů
MUDr. Gacka Slavíková (Hygienická stanice hlavního města Prahy)

12:30 – 13:00 Občerstvení

13:00 – 13:15 REGISTR KATEGORIZACÍ PRACÍ „KaPr“ – evidence prací, statistické údaje
Mgr. Jana Zocová (Státní zdravotní ústav)
13:15 – 13:30 NÁRODNÍ REGISTR NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ – evidence hlášených nemocí z povolání, statistické údaje
Bc. Michaela Voříšková (Státní zdravotní ústav)
13:30 – 13:45 DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ KATEGORIZACE PRACÍ
Ing. Pavel Hlaváč (Krajská hygienická stanice KHK)
13:45 – 14:00 Diskuse, dotazy, závěr

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
MUDr. Vladimíra Lipšová – vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu od roku 2022. V oboru pracovního lékařství se specializuje na oblast pracovnělékařských služeb, fyziologie a psychofyziologie práce, psychosociální rizika při práci, legislativní rámec.
MUDr. Gacka Slavíková – vedoucí oddělení hygieny práce II. Hygienické stanice hlavního města Prahy. Spolupracuje se Státním zdravotním ústavem v oblasti kategorizace prací, problematiky pracovní expozice azbestu apod.
Mgr. Jana Zocová – přírodovědní analytik a diagnostik, spravuje a zpracovává data v registru KaPr.
Bc. Michaela Voříšková – přírodovědní analytik a diagnostik, spravuje a zpracovává data pro Národní registr nemocí z povolání.
Ing. Pavel Hlaváč – ředitel odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, předseda Rady registru Kategorizace prací

CENA: 
3025 Kč vč. DPH/ 2299 Kč vč. DPH pro členy Krajské hospodářské komory KHK, OHK Liberec nebo SP ČR

Na seminář se prosím registrujte do 11. dubna 2024 zde:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526