Když PODPATKY POTKAJÍ PODNIKÁNÍ aneb odpoledne pro ženy

 25. 1. 2024
 15:00 - 17:30
 PETROF Gallery, Hradec Králové

Účast zdarma pro členy Krajské hospodářské komory KHK.
500,-Kč ostatní účastníci.

Kontaktní osoba: Erika Javůrková, javurkova@komora-khk.cz, 602 344 537

Na akci je nutná registrace. Registrujte se prosím do 23. 1. 2023

Kapacita akce byla vyčerpána. Dále se můžete přihlašovat jako náhradnice.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526