Manažerské setkání ve firmě ARGO – HYTOS s. r. o. Vrchlabí

 30. 11. 2022
 08:45 - 14:00
 ARGO-HYTOS s. r. o., Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí
 0 Kč

Program akce:

08:00 – 08:45 prezence a coffeebreak

08:45 – 09:00 přivítání generálním ředitelem Ing. Milanem Bezdíčkem

09:00 – 09:45 prezentace firmy ARGO – HYTOS s.r.o.

09:45 – 12:00 představení účastníků akce s neformálními rozhovory, prohlídka závodu

12:00 – 13:00 pauza na oběd

13:00 – 14:00 diskuse s předsedou Asociace exportérů Ing. Jiřím Grundem

Akce je pro členy KHK KHK zdarma. Na akci je nutné  se registrovat.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526