„Podzim ve Velichovkách 2023“

 14. 11. 2023
 09:30 - 15:00
 Lázně 1897, s.r.o. Lázně 100, 552 11 Velichovky
 Pro člena KHK KHK bezplatná účast.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje si Vás dovoluje pozvat na setkání manažerů členských firem

Manažerské setkání

„Podzim ve Velichovkách 2023“

14. listopadu 2023

Lázně 1897, s.r.o.

Lázně 100, 552 11 Velichovky

Co Vás čeká:

Příjezd účastníků, prezence a ranní káva od 9:30 hodin

Slavnostní zahájení v 10:00 hodin

Historie – současnost a budoucnost Lázní Velichovky výkonný ředitel Bc. Petr Čermák

Prezentace záměrů staveb silnic a dálnic v Královéhradeckém kraji – Ing. Michal Doubek, vedoucí oddělení přípravy staveb, ŘSD ČR, Správa Hradec Králové.

Prohlídka lázní

Představení účastníků setkání

Neformální rozhovory

Masáž aromatická a suchá, dle vlastního výběru

Podrobné organizační informace, včetně možnosti přihlášení na masáže, budou zaslány přihlášeným členům Krajské hospodářské komory KHK na jejich e-mailovou adresu.

 

Kapacita akce byla vyčerpána. Na akci se již lze přihlásit pouze jako náhradník. Pokud se uvolní místo budeme Vás kontaktovat.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526