„Podzim ve Velichovkách“

 15. 11. 2022
 10:00 - 15:00
 Lázně Velichovky

 

 

 

Podrobné organizační informace, včetně možnosti přihlášení na wellness procedury, budou zaslány přihlášeným členům Krajské hospodářské komory KHK na jejich e-mailovou adresu.

 

Přihlášky byly uzavřeny. Kapacita sálu je naplněna.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526