Poznávací výjezd za dobrou praxí do Polska – kapacita vyčerpána

 23. 9. 2021 - 24. 9. 2021
 06:30 - 17:00
 Polsko
 zdarma

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Vás zve na „Poznávací výjezd do polského města Walbřich“

Datum konání:

23. – 24. 09. 2021

Místo konání:

Polsko, Dolnoslezští zaměstnavatelé Walbřich.

Účastnický poplatek:

Účast je bezplatná. Stravování: večeře – snídaně – oběd a nocleh je zajištěn organizátorem.

Program:

Dvoudenní návštěva Walbřichu, návštěva tří firem, turistických zajímavostí, prohlídka města.

 Výjezd je určen pro:

Výjezd je organizován pro firmy, podnikatele, studenty a pro zájemce o příhraniční spolupráci a přeshraniční zaměstnávání.  

Trasa autobusu:                         

Doprava bude zajištěna autobusem, který pojede po trase: Hradec Králové – Náchod – Walbřich a po stejné trase zpět. Odjezd z Hradce Králové v 06:30 z Náchoda v 07:45 hodin. Příjezd do Walbřichu v 09:30. Odjezd z Walbřichu 24.09.2021 ve 14:00 hodin. Předpokládaný příjezd do Hradce Králové v 17:00 hodin.  

Kontakt na organizátory:           

Bc. Petra Matějíčková +420 725 169 711

e-mail: matejickova@komora.cz

František Molík mobil: +420 725 016 695,

e-mail: molik@komora-khk.cz

 

Prosíme vás o vyplnění a odeslání přihlášky v elektronickém formuláři níže  nejpozději do 03. 09. 2021.

Poznávací výjezd je určen pro omezený počet zájemců, celkem 25 osob.

 

Tato akce je podpořena z finančních prostředků programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020).

Další informace najdete na adrese: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=de

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526