Regionální workshop – Spolupráce škol a firem v Královéhradeckém kraji

 22. 11. 2022
 10:00 - 13:00
 Hradec Králové

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost Trexima,

Vás srdečně zvou na regionální workshop Spolupráce škol a firem v Královéhradeckém kraji.

Místo konání:  Zasedací místnost (3. patro), Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové
Datum konání:  22. listopadu 2022, 10:00 – 14:00 hod.    

Cílem setkání je seznámení účastníků s aktivitami a výstupy projektu a veřejné zakázky „Kompetence 4.0“, s Metodikou spolupráce firem a škol, představení konkrétních partnerství firem a škol a jejich přínosů, sdílení příkladů dobré praxe

PROGRAM REGIONÁLNÍHO WORKSHOPU

 • Přivítání, úvod a informace o aktivitách a výstupech projektu
  (M. Rathouský / Svaz průmyslu a dopravy ČR)
 • Stručné představení New Skills Monitor a Kompetenčních pyramid
  (M. Rathouský / Svaz průmyslu a dopravy ČR)
 • Metodika spolupráce firem a škol, Standard praxe
  (M. Rathouský / Svaz průmyslu a dopravy ČR)
 • Přestávka
 • Představení konkrétních partnerství firem a škol, příklady dobré praxe, příležitosti a výzvy v rozvoji spolupráce
  (Olga Šišková / Krajská hospodářská komora Zlínského kraje)
 • Evaluace partnerství (firmy, školy, žáci, instruktoři)
  (Šárka Grygerová / Krajská hospodářská komora Zlínského kraje)
 • Krátká videoreportáž ze spolupráce firmy a školy
 • Diskuse ke spolupráci firem a škol v počátečním a dalším vzdělávání
 • Shrnutí, závěr, případný prostor pro osobní konzultace a síťování firem a škol

Po dobu konání akce je pro Vás připraveno občerstvení a nápoje.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím odpovědního formuláře ZDE nebo e-mailem na adresu: kbendikova@spcr.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Projekt CZ.03.1.54/0.0/0.0/15._122/0010231 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce – Kompetence 4.0
Projekt realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, prostřednictvím veřejné zakázky zajištěné sdružením dodavatelů: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a TREXIMA, spol. s r.o.  

  

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526