Sektorový kulatý stůl pro oblast E-commerce

 22. 9. 2022
 10:00 - 14:00
 Hradec Králové
 zdarma

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost TREXIMA
Vás srdečně zvou na Sektorový kulatý stůl pro oblast E-commerce.

Termín konání: 22. září 2022 od 10.00 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora KHK, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, zasedací místnost 3.patro

Cílem této aktivity je pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a upravit nevyhovující strukturu kvalifikací vzhledem k aktuálním požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce ve vazbě na nové technologické trendy a inovace, které přináší koncept „Průmysl 4.0“.

Na co se můžete těšit:

  • výsledky a výstupy projektu a veřejné zakázky „Kompetence 4.0“ a jejich využitím v praxi
  • kompetenční pyramidy, které najdou své využití v počátečním i dalším vzdělávání.
  • informace o připravované inovaci oborové soustavy středního odborného vzdělávání a o komplexních revizích Rámcových vzdělávacích programů.

Program jednání

  • Přivítání, úvod a informace o aktivitách a výstupech projektu (Helena Úlovcová / Hospodářská komora ČR)
  • Identifikace nových kompetencí v sektoru, model New Skills Monitor a jeho výsledky v sektoru (Barbara Hudcová / TREXIMA, spol. s r.o.)
  • Kompetenční pyramida a její aplikace pro popis kompetencí povolání ð princip, ukázka, odkaz na veřejné připomínkování (Barbara Hudcová / TREXIMA spol. s r.o.)
  • Přestávka
  • Inovace oborové soustavy a Rámcových vzdělávacích programů ð stav prací a očekávané změny (Národní pedagogický institut ČR)
  • Diskuse o využití v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání
  • Shrnutí, závěr, případný prostor pro osobní konzultace

Po dobu konání akce je pro Vás připraveno občerstvení a nápoje.

Svou účast, prosím, potvrďte buď vyplněním odpovědního formuláře (ZDE) nebo e-mailem na adresu: kbendikova@spcr.cz či telefonicky na číslo: 773 273 784.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526