Seminář Revoluce v nakládání s odpady aneb CHEMIE POMÁHÁ nejen byznysu….

 20. 6. 2022
 13:00 - 15:00
 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
 zdarma

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz chemického průmyslu ČR vás srdečně zvou na seminář

Revoluce v nakládání s odpady aneb CHEMIE POMÁHÁ nejen byznysu… 

Česká republika musí přidat v opatřeních s cílem předcházet vzniku odpadu, sbírat určité druhy odpadů samostatně, snížit množství zbytkového (nerecyklovaného) komunálního odpadu na polovinu, podporovat bezpečnější a čistší odpadové toky a zajišťovat vysoce kvalitní recyklaci.
Připravme se společně na nová nařízení v oblasti nakládání s odpady. Již brzy dojde k zásadním změnám legislativy.

Co nás v nejbližší době čeká?
Obce budou čelit neřešitelnému problému. Skládkovat budou smět jen velmi malé procento odpadů, jinak jim hrozí citelné sankce, které pocítíme my všichni…
Firmy jako začátek řetězce, budou muset omezit množství odpadu protože skládky jej nebudou přijímat, budou se muset řídit zásadou ,,znečišťovatel platí“. Banky budou počítat „zelený rating“ firem a ty „nezelené“ nebudou financovat…

Co s tím? Musíme spojit síly a co nejrychleji najít řešení. Přijměte prosím pozvání na tento seminář, na kterém společně nejen prodiskutujeme potřeby a možnosti, ale představíme některá technologická řešení a způsoby realizace.

Termín konání: 20. červen 2022, od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora KHK, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Seminář se bude věnovat těmto tématům:

  • Jak se zbavit odpadního materiálu, neskládkovat a neplatit nemalé finance za likvidaci odpadu v tuto chvíli neefektivní?
  • Jak eliminovat budoucí dopady energetické krize a závislosti domácího energetického sektoru na ruském zemním plynu a dalších fosilních zdrojích? Odpad jako zdroj energie?
  • Jak lze využít CO2 z pohledu cirkulární ekonomiky?

Na semináři vystoupí:

  • Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR
  • Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR
  • Petr Břenek, PGP Terminal, a.s.
  • Jaroslav Suchý, CO2 Czech Solution Group, z.s.

Investice do nových inovativních technologií rozhodně mají smysl, nejen pro byznys, ale i pro celou společnost. „Moderní chemie a související technologické procesy nabízejí řadu řešení aktuálních společenských výzev, jako je například udržitelnost ekonomického růstu ve spojení s ochranou životního prostředí. I proto je potřeba hledat cesty, jak tyto inovativní technologie podpořit,“ uvedl nedávno viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský.

Těšíme se na společné setkání.

Na akci se prosím registrujete do 14. 6. 2022

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526