Seminář Nakládání s odpady, novinky v legislativě, sankce

 14. 9. 2023
 11:00 - 14:00
 Hradec Králové
 2500,-Kč vč. DPH/1700,-Kč vč. DPH pro členy SP ČR nebo Krajské hospodářské komory KHK

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zvou na seminář

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, NOVINKY V LEGISLATIVĚ, SANKCE

Termín konání: 14. září 2023 od 11:00 do 14:00 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora KHK, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost 3. patro

Rámcový program

 • Prezence, občerstvení
 • Zahájení
        1. část semináře
 • Legislativa v oblasti nakládání s odpady
 • Přechodná období a novinky od 1. 1. 2023
 • Odpad, vedlejší výrobek a ukončení odpadového režimu
 • Základní povinnosti, povinnosti původce a provozovatele zařízení
 • Povinnosti v rámci jednotlivých způsobů nakládání s odpady
 • Vybrané druhy odpadů a nakládání s nimi – nebezpečné odpady, komunální odpady, atd.
 • Průběžná evidence a ohlašovací povinnosti

              2. část semináře

 • Nakládání s odpady z pohledu administrativy (povolení, souhlasy, závazná stanoviska)
 • Kontrola dodržování zákona z pohledu kontrolované osoby
 • Dotazy a diskuze

Časový harmonogram
10:30 – 11:00 prezence účastníků
11:00 – 12:30 zahájení, seminář 1. část
12:30 – 12:50 pauza, občerstvení
12:50 – 14:00 seminář 2. část, dotazy, diskuze

Přednášející
JUDr. Hana Dvořáková, MBA, ředitelka odboru výkonu státní správy II z Ministerstva životního prostředí.  Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušební komisařkou pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

CENA: 2500 Kč (vč. DPH)/ 1700 Kč (vč. DPH) pro členy Krajské hospodářské komory KHK nebo SP ČR

Na setkání se prosím registrujte do 12. 9. 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526