Seminář Odpovědnost statutárních zástupců a pojištění odpovědnosti.

 8. 6. 2023
 09:00 - 11:30
 Hrade Králové
 zdarma

Krajská hospodářská komora KHK ve spolupráci s členskými firmami PPS advokáti s.r.o. a Generali Česká pojišťovna a.s. Vás srdečně zve na seminář

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Termín konání: 8. června 2023, od 9:00 do 11:30 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora KHK, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, zasedací místnost ve 3.patře

1. část : Odpovědnost statutárních zástupců právnických osob

 • odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob
 • povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře
 • zákaz konkurenčního jednání
 • některé povinnosti členů statutárních orgánů spojených s insolvenčním řízením
 • osobní majetkovou odpovědnost za dluhy právnické osoby
 • souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru
 • možnosti, jak předejít či omezit negativní následky porušení povinnosti člena statutárního orgánu

Přednáší:
JUDr. Milan Chmelík, partner advokátní kanceláře PPS advokáti s.r.o., se sídlem v Hradci Králové. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na právní služby v oblasti založení a přeměn obchodních společností a družstev, koncernového práva, fúzí a akvizic, služby v oblasti soudních a rozhodčích řízení, služby v oblasti nebankovního finančnictví.

2. část: Rozsah pojistné ochrany a pojištění odpovědnosti statutárních zástupců

 • rozsah pojistné ochrany
 • pojištění odpovědnosti řídících a kontrolních orgánů obchodních korporací (obchodních společností a družstev)
 • definice pojištěné osoby
 • odpovědnost za újmu a ručení za závazky obchodní korporace
 • alternativa zákonného pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání pro členy statutárního orgánu
 • příklady konkrétních pojistných událostí, které byly řešeny v rámci tohoto typu pojištění

Přednáší:
Mgr. Vratislav Žáček, Generali Česká pojišťovna. Manažer útvaru Podpora obchodu neživitního pojištění. Zkušenosti v pojišťovnictví 26 let, publikační činnost, řízení mezinárodních projektů v rámci holdingu Generali, aktivní lektor pro Českou asociaci pojišťoven.

Ing. Alena Krátká, společnost Generali Česká distribuce. Manažerka klíčových klientů SME. Zkušenost v pojišťovnictví 25 let, specializace na pojištění malých a středních podniků a implementaci zaměstnaneckých benefitů.

Účast na semináři zdarma.

Registrujte se do 5. června 2023.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526