Seminář Požární ochrana staveb – zrušeno

 30. 5. 2024
 09:00 - 14:00
 Hradec Králové
 2900,-Kč (+DPH) / 2200,-Kč (+DPH) pro členy Krajské hospodářské komory KHK a SP ČR

Akce zrušena.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR vás srdečně zvou na seminář

POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB  

Datum konání: 30. května 2024, od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Místo: Krajská hospodářská komora KHK, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, zasedací místnost 3. patro

PROGRAM:
08:45 – 09:00 – Registrace účastníků
09:00 – 09:05 – Úvodní slovo – zahájení
09:05 – 10:30 – 1. část – Legislativa a obecná část – Ing. Jan Šeliga

 • Legislativa normy a novelizace
 • Možnosti výkonu s OZO (smlouva s klientem)
 • Rozsah činnosti OZO
 • Stavební dokumentace (obecně)

10:30 – 10:45 – Coffee break
10:45 – 12:15 – 2. část – Výkon OZO (odborně způsobilá osoba) – Ing. Jan Šeliga

 • Ověřená stavební dokumentace
 • Dokumentace PO
 • Kontrola PO – požární kniha; náhradní opatření
 • Jednání a stanoviska s HZS (proces získání)

12:15 – 12:45 – Občerstvení
12:45 – 13:45 – 3. část Výkon státního požárního dozoru – zástupce Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

 • Průběh kontroly
 • Nesoulad skutečného stavu dokumentace – začlenění z hlediska PO; vyhodnocení podmínek PO
 • Nejčastější závady při kontrolách HZS – reálné příklady z kontrol

13:45 – 14:00 – Diskuze, závěr

Účastnický poplatek: 2900,- Kč (+DPH) / 2200- Kč (+DPH) pro členy Krajské hospodářské komory KHK nebo Svazu průmyslu a dopravy ČR

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526