Seminář – PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

 22. 6. 2021
 09:00 - 13:00
 Hradec Králové
 zdarma

DOBRÝ DEN, NA SEMINÁŘ JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT, KAPACITA BYLA VYČERPÁNA.

Děkujeme za pochopení. 

 

Krajská hospodářská komora KHK ve spolupráci s REINOHA consulting Vás zve na seminář – PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

Datum konání:  22.06.2021   9:00 – 13:00 hod.

Místo konání: KHK KHK, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, zasedací míst. 3.patro

Lektoři:  Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního obchodu)

URČENO: Seminář je určen, dovozcům a vývozcům zboží, pracovníkům poradenských firem, celním deklarantům.

PŘÍNOS: Seminář je účelově zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží. Lektor bude prezentovat základní pravidla preferenčního a nepreferenčního původu zboží.

PROGRAM:

  • význam a účel původu zboží v zahraničním obchodě se zbožím,
  • nepreferenční původ zboží,
  • preferenční původ zboží – autonomní pravidla preferenčního původu, pravidla preferenčního původu upravená smluvně, prokazování preferenčního původu, stanovování preferenčního původu, kumulace původu,
  • vliv správného zařazení zboží do zbožového kódu kombinované nomenklatury dle celního sazebníku na stanovení původu zboží,
  • diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

POZNÁMKA: Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, jenž obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Účast na akci je zdarma, občerstvení zajištěno. Přihlašování níže v elektronickém formuláři.

 

Za tým KHK KHK Bc. Petra Matějíčková, tel. 725169711, matejickova@komora-khk.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526