Seminář Vyhrazená technická zařízení ELEKTRICKÁ dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

 29. 5. 2023
 09:00 - 12:00
 Hradec Králové
 2300,-Kč vč. DPH/1700,- vč. DPH pro členy SP ČR nebo Krajské hospodářské komory KHK

                                                     

Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje vás srdečně zvou na seminář

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÁ DLE NOVÉ LEGISLATIVY S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2022

Termín konání: 29. května 2023 od 9:00 do 12:00 hod.
Místo konání: Zasedací místnost (3. patro) Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové
 
Rámcový program

 • Prezence, občerstvení
 • Zahájení
 • Vyhrazená elektrická zařízení dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022 – Mgr. Radek Roušar
  • Jaká elektrická zařízení patří mezi vyhrazená (dále jen „VEZ“)?
  • Co je to pověřená organizace?
  • Jaké povinnosti je nutno splnit při uvádění VEZ do provozu?
  • Jaké povinnosti je nutno splnit při provozování VEZ?
  • Jak jsou stanoveny nově lhůty revizí VEZ?
 • Dotazy, diskuze
 • Pauza, občerstvení
 • Odborná způsobilost v elektrotechnice dle nové legislativy od 1. 7. 2022 – Mgr. Radek Roušar
  • Jak se změnily stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice?
  • Co může provádět osoba poučená, co už osoba znalá?
  • Kdo je to odpovědná osoba?
  • Kdo může zkoušet odbornou způsobilost v elektrotechnice?
 • Dotazy, diskuze

Časový harmonogram
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 12:00 seminář

Přednášející:
Mgr. Radek Roušar je prezidentem Elektrotechnického svazu českého (ESČ) a členem představenstva Hospodářské komory České republiky (HK ČR), kde je současně předsedou Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR. Dále je členem dozorčí rady Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. při HK ČR a stálý host Rady vlády pro BOZP a PO. Je jednatelem společnosti ELKO CZ, s.r.o.

CENA:
1 700,- Kč (vč. DPH) pro členy Svazu průmyslu ČR nebo Krajské hospodářské komory KHK
2 300,- Kč (vč. DPH) pro ostatní účastníky

Na akci je nutná registrace. Registrujte se prosím do 25. 5. 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526