Seminář Vyhrazená technická zařízení PLYNOVÁ a TLAKOVÁ dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

 21. 2. 2023
 09:00 - 15:00
 Hradec Králové
 3.500 Kč členové KHK KHK a SP ČR, 4500 Kč ostatní účastníci
                                                                             

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zvou na seminář

Vyhrazená technická zařízení PLYNOVÁ a TLAKOVÁ dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

Termín konání: 21. února 2023, od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost (3. patro)

Rámcový program

 • Prezence, občerstvení
 • Zahájení

Vyhrazená tlaková zařízení dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

 • zásadní požadavky NV č. 192/2022 Sb. a zákona č. 250/2021 Sb.
 • Zkušenosti s praktickou aplikací nové legislativy v praxi:
 • povinnosti provozovatelů, odpovědných osob, revizních techniků, obsluh tlakových zařízení
 • příprava a provádění revizí podle NV č. 192/2022 Sb.
 • zpracování revizních zpráv a další dokumentace podle NV
 • komentář k některým ustanovením NV č. 192/2022 Sb. a zákona č. 250/2021 Sb.
 • vydané odpovědi na dotazy SUIP a TIČR k nové právní úpravě pro plynová zařízení.
 • aktuální nedostatky při provádění revizí tlakových zařízení
 • Dotazy, diskuze

Vyhrazená plynová zařízení dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

 • podrobný komentář k nařízení vlády č. 191/2022 Sb. pro plynová zařízení, komentář k jednotlivým odstavcům a částím
 • požadavky na PZ a jejich provozovatele
 • náležitosti provádění revizí a revizních zpráv
 • problematika revizí, kontrol a zkoušek
 • diskuze k přednášeným tématům – zákon č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
 • vydané odpovědi na dotazy k nové právní úpravě pro plynová zařízení
 • současné požadavky Technické inspekce České republiky při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních
 • Dotazy, diskuze

 

Časový harmonogram
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 11:45 seminář 1. část, včetně 15 minutové přestávky s občerstvením
11:45 – 12:15 pauza, občerstvení
12:15 – 15:00 seminář 2. část, včetně 15 minutové přestávky s občerstvením

Přednášející:
Petr Matěják je předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ). Předseda komise normalizační komise TNK 101 Kotle – vyhrazená tlaková zařízení, Člen komise  TNK 91 Tlakové  nádoby  a  zařízení  chemického  průmyslu, Člen koordinační komise Úřadu normalizace pro Autorizované osoby k  NV 119/2016 Sb. a 219/2016 Sb.  Pressure equipment directive, Člen sekce pro vyhrazená technická zařízení Hospodářské komory ČR.  Je jednatelem společnosti PLANTinspekta s.r.o.

Na seminář přijal pozvání rovněž inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj  Bc. Georgios Christodulos, který působí na pozici inspektora se zaměřením na tlaková VTZ.

CENA:
3 500,- Kč (vč. DPH) pro členy Svazu průmyslu ČR nebo Krajské hospodářské komory KHK
4 500,- Kč (vč. DPH) pro ostatní účastníky

Na akci je nutná registrace. Registrujte se prosím do 16. 2. 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526