Seminář VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ dle nové legislativy – Z PRAXE INSPEKTORŮ Oblastního inspektorátu práce pro KHK a PK

 4. 5. 2023
 09:00 - 12:30
 Hradec Králové
 2300,-Kč včetně DPH/ 1700,-Kč včetně DPH pro členy KHK KHK a SP ČR

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zvou na seminář

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022 Z PRAXE INSPEKTORŮ OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Termín konání: 4. května 2023 od 9:00 hod. do 12:30 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost 3. patro

Rámcový program

 • Prezence, občerstvení
  Zahájení
 • Bc. Georgios Christodulos – inspektor se zaměřením na tlaková zařízení
  Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a o změně souvisejících zákonů, ve vztahu k VTZ tlakovým a se zřetelem na změny oproti minulé právní úpravě
  Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o VTZ tlakových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  Nejčastější nedostatky v oblasti VTZ tlakových zjišťované při kontrolní činnosti, vč. fotografií
  Dotazy, diskuze
 • Ing. Karel Šimonovský – inspektor se zaměřením na zdvihací zařízení
  Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a o změně souvisejících zákonů, ve vztahu k VTZ zdvihacím a se zřetelem na změny oproti minulé právní úpravě
  Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o o VTZ zdvihacích a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  Nejčastější nedostatky v oblasti VTZ zdvihacích zjišťované při kontrolní činnosti
  Pracovní úrazy v oblasti zdvihacích zařízení
  Dotazy, diskuze
 • Pauza, občerstvení
 • Ing. František Hataš – inspektor se zaměřením na elektrická zařízení
  Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a o změně souvisejících zákonů, ve vztahu k VTZ elektrickým a se zřetelem na změny oproti minulé právní úpravě
  Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, se zřetelem na změny oproti minulé právní úpravě
  Nejčastější nedostatky v oblasti VTZ elektrických zjišťované při kontrolní činnosti
  Pracovní úrazy v oblasti elektrických zařízení
  Dotazy, diskuze
 • Otto Svoboda, DiS. – inspektor se zaměřením na plynová zařízení
  Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a o změně souvisejících zákonů, ve vztahu k VTZ plynovým a se zřetelem na změny oproti minulé právní úpravě
  Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  Nejčastější nedostatky v oblasti plynových zařízení zjišťované při kontrolní činnosti
  Pracovní úrazy v oblasti plynových zařízení
  Dotazy, diskuze

Časový harmonogram
08:30 – 09:00 prezence účastníků
09:00 – 10:40 zahájení, 1. část semináře
10:40 – 11:00 přestávka, občerstvení
11:00 – 12:30 2. část semináře, závěr

CENA:
1 700,- Kč (vč. DPH)/ 1 osoba – pro členy Svazu průmyslu ČR nebo Krajské hospodářské komory KHK
2 300,- Kč (vč. DPH)/ 1 osoba – pro ostatní účastníky

Na akci je nutná registrace.

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526