Seminář Vyhrazená technická zařízení ZDVIHACÍ dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

 27. 2. 2023
 09:30 - 12:30
 Hradec Králové
 1700 Kč členové KHK KHK a SP ČR, 2300 Kč ostatní účastníci
                                                                                         

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zvou na seminář

Vyhrazená technická zařízení ZDVIHACÍ dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

Termín konání: 27. února 2023 od 9:30 hod. do 12:30 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové, zasedací místnost 3. patro

Rámcový program

  • Prezence, občerstvení
  • Zahájení
  • Vyhrazená (technická) zdvihací zařízení (ZZ) dle nové legislativy s účinností od 1.7.2022
  • Legislativní rámec právní úpravy vztahující se ke zdvihacím VTZ zákon 250/ 2021 Sb
  • Legislativa a související předpisy ke Zdvihacím zařízením NV 193/ 2022 Sb a další právní souvislosti
  • Rozdělení jednotlivých oblastí ZZ
  • Povinnosti provozovatelů ZZ
  • Na co si dát pozor při instalaci, zajištění provozu a dalších činnostech ZZ
  • Praktické příklady a postupy oblasti ZZ
  • Dotazy, diskuze

Časový harmonogram
9:00 – 9:30 prezence účastníků
9:30 – 11:00 seminář 1. část
11:00 – 11:15 pauza, občerstvení
11:15 – 12:30 seminář 2. část

Přednášející:
Ing. Martin Röhrich člen rady vlády pro BOZP, předseda stálého výboru pro technickou bezpečnost při radě vlády a člen odborné pracovní skupiny OKAG při Evropské komisi pro bezpečnost práce a ochranu zdraví. Je také OZO BOZP a revizním technikem zdvihacích zařízení a elektro.

Na seminář přijal pozvání rovněž inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Karel Šimonovský, dlouholetý inspektor se zaměřením na zdvihací zařízení.

CENA:
1 700,- Kč (vč. DPH)/ 1 osoba – pro členy Svazu průmyslu ČR nebo Krajské hospodářské komory KHK
2 300,- Kč (vč. DPH)/ 1 osoba – pro ostatní účastníky

Na akci je nutná registrace. Registrujte se prosím do 22. 2. 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526