WHISTLEBLOWING, aneb povinné zavedení vnitřního oznamovacího systému na ochranu oznamovatelů ve firmách – seminář

 5. 9. 2023
 09:00 - 15:30
 Hradec Králové
 2.500 Kč (vč. DPH)/1.800 Kč (vč. DPH) pro členy KHK KHK

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci se společností PPS advokáti s.r.o. si Vás dovolují pozvat na seminář

WHISTLEBLOWING, aneb povinné zavedení vnitřního oznamovacího systému na ochranu oznamovatelů ve firmách.

Seminář se bude věnovat zákonu o ochraně oznamovatelů, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 20. června 2023 pod č. 171/2023 Sb. a který nabývá účinnosti dne 1. 8. 2023. Zákon, známý též jako WHISTLEBLOWING, ukládá firmám nad 50 zaměstnanců a dalším subjektům povinnost zavést vnitřní oznamovací systém na ochranu oznamovatelů.

Seminář mj. seznámí účastníky s nezbytným minimem, které musí firmy na základě této legislativy splnit.

 

Termín konání: 5. září 2023 od 9:00 do cca 15:30 hodin

Místo konání: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, zasedací místnost 3. patro

Lektor: JUDr. Milan Chmelík – od roku 2021 advokát partner společnosti PPS advokáti s.r.o., absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2005)

Cena: 2.500 Kč vč. DPH/1.800 Kč vč. DPH pro členy Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Po celou dobu konání semináře bude k dispozici občerstvení. Na seminář se prosím registrujte do 31. 8. 2023 zde:

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526