Datové schránky usnadňují podnikatelům život

 24. 11. 2022

Mnozí drobní podnikatelé se obávají datových schránek, které jim budou na základě zákona č. 300/2008 Sb. od 1. ledna 2023 povinně zřizovány. „K obavám však není důvod“, říká Tomáš Macnar, školitel a metodik Kontaktních míst veřejné správy, který se problematice datových schránek věnuje od roku 2009 a dodává: „datové schránky významně usnadňují, zrychlují a zlevňují všem uživatelům komunikaci s orgány veřejné moci, ale i mezi podnikatelskými subjekty navzájem a zjednodušení a úsporu času přinášejí i fyzickým osobám nepodnikajícím.“

O výhodách datových schránek se přesvědčili účastníci semináře DATOVÉ SCHRÁNKY (nejen) pro OSVČ – nová povinnost od 1. 1. 2023, který dne 23. 11. 2022 uspořádala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Seminář ukázal, jak používat datovou schránku pro příjem a odesílání datových zpráv, jak efektivně provádět archivaci datových zpráv, nebo jak si datovou schránku uživatelsky nastavit, aby žádná datová zpráva “neutekla“. Účastníci semináře si odnesli mnoho praktických rad a jednoduchých postupů k obsluze datové schránky. „Pokud si uživatel nastaví notifikaci, aby mu formou SMS nebo emailu přicházela upozornění o došlých datových zprávách a správně si datové zprávy archivuje, pak mu datové schránky přinášejí výraznou úsporu času, peněz a zjednodušení při komunikaci s úřady“ uzavřel seminář lektor Tomáš Macnar.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526