INOMENTORS s.r.o. – představujeme nového člena!

 8. 12. 2023

INOMENTORS s.r.o. je mladá inovativní společnost, která nabízí služby v oblasti péče o zdraví. Klade velký důraz na individuální a celostní přístup. Tzn. zabývá se komplexně celou osobností člověka, jeho fyzickou i psychickou složkou. Sdružuje terapeuty různých léčebných metod, jako jsou např. celostní fyzioterapie, funkční medicína, aplikovaná psychologie, terapie pohybem, Tradiční čínská medicína, výživové poradenství, koučink, kraniosakrální ošetření, viscerální terapie, kineziologie a další.

Věnuje se jednotlivcům, školským zařízením a firmám, kterým přináší celou řadu zajímavých programů zaměřených na podporu zdraví a zdravého životního stylu (Firemní teambuilding, Work – life balance, Den zdraví ve firmě). Tyto programy vytváří na míru dle přání a potřeb společností a také na základě celkové vstupní analýzy, kterou provádí zkušení odborní pracovníci. Výstupem jsou mimo jiné měřitelné výsledky vhodné pro prezentaci vedení nebo jako součást nefinančního reportingu CSRD pro ESG.

Přijímá benefitní karty Up Ebenefit a Edenred Benefits.

Zakládá si na službě veřejnosti, pro kterou v rámci osvěty pořádá spousty tematicky zaměřených vzdělávacích přednášek a akcí pro dospělé i děti (příměstské tábory, seberozvojové kurzy kreslení a lekce jógy).

Záleží jí na poctivě odvedené práci a spokojenosti svých klientů, stejně jako na dobrém jméně, které nese.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526