Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Centrum současného umění EPO1 spojují síly. I úspěšné podnikání je uměním!

 23. 2. 2024

 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (KHK KHK) podepsala partnerství s Centrem současného umění EPO1, které je iniciativou Rudolfa Kaspera, zakladatele úspěšného strojírenského a stavebního holdingu – KASPER GROUP. Toto spojení není spojením dvou odlišných světů, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale symbiózou mezi podnikáním a uměním.

Rudolf Kasper a jeho manželka Renata jsou dlouholetými podporovateli umění, kultury a sportovních aktivit na Trutnovsku. „Jejich příkladný přístup k podnikání a jejich odhodlání podporovat region, ve kterém žijí a podnikají, si získalo uznání nejen v podnikatelském prostředí, ale v celé společnosti. I my bychom rádi manžele Kasperovi aspoň částečně podpořili a zároveň ‚otevřeli‘ jejich Centrum současného umění EPO1 našim členům, kteří budou mít možnost toto místo v rámci našich komorových akcí brzy navštívit,“ uvedl během podpisu partnerství předseda představenstva KHK KHK Radek Zadrobílek.

Spojení krajské komory a Centra současného umění EPO1 je důležitým krokem směrem k posílení kulturního a ekonomického potenciálu regionu. Spojení podnikatelského ducha s tvůrčí energií umělců přináší nové možnosti rozvoje a inovace. Umění a podnikání nejsou vždy považovány za spojence, ale ve skutečnosti mají mnoho společných prvků. Oba tyto obory vyžadují kreativitu, inovaci a odvahu prosazovat nové myšlenky a koncepty.

 „Podnikatelé, jako Rudolf Kasper, si uvědomují, že podpora umění a kultury není jen otázkou filantropie, ale také strategické investice do rozvoje regionu. Podpora umění a kultury má mnoho pozitivních dopadů také na podnikatelské prostředí. Přispívá totiž mimo jiné k atraktivitě Trutnovska pro investory, turisty a nové talenty,“ sdělil ředitel KHK KHK Radek Zelenka.

Partnerství mezi Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje a Centrem současného umění EPO1 je jasným signálem i pro další podnikatele a instituce v regionu. Ukazuje se totiž, že podpora umění a kultury není pouze otázkou individuálního zájmu, ale je klíčem k úspěchu a prosperitě celé společnosti, tedy v tomto případě nejen na Trutnovsku, ale v celém Královéhradeckém kraji.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526