Digitalizace obcí a měst – dostupná cesta k úsporám a efektivnímu řízení

 19. 5. 2023

Digitalizace měst a obcí v době technologického pokroku nabíhá plnou parou.

Klíčovou roli v tomto procesu hraje v České republice systém společnosti DEMCAK. Díky širokému spektru využití se s ním v různých oborech setkáváte pod názvem „KOLEGA DEMCAK“, který i mimo průmysl pomáhá obcím a městům zavést efektivní správu budov a veřejných prostranství s vysokou přidanou hodnotou pro místní občany. Jde o průkopnický systém, který umožňuje komplexní správu a řízení různých oblastí městského a obecního života, včetně budov, veřejného osvětlení, zabezpečení a dalších.

KOLEGA DEMCAK funguje jako tichý a spolehlivý strážce měst a obcí, který se vyznačuje unikátním dohledovým centrem a schopností rychlé detekce různých stavů. Tento systém je schopný automaticky identifikovat předhavarijní a havarijní stavy, jako jsou úniky vody, plynu nebo zahoření, a okamžitě podniknout potřebná opatření. Díky tomu města a obce ušetří na výdajích za neplánované opravy a rekonstrukce.

Z hlediska finančních výhod je potřeba zdůraznit, že díky zařazení KOLEGY DEMCAKA do správy města nebo obce můžete dosáhnout úspory až 30% nákladů za vytápění jednotlivých budov. Navíc systém umožňuje efektivně řídit veřejné osvětlení, spravovat zabezpečení objektů a automatizovat mnoho dalších procesů.

KOLEGA DEMCAK je mnohem dostupnější, než by se mohlo zdát. Díky možnostem dotací mohou obce pokrýt počáteční náklady a dlouhodobě pak profitovat z významných úspor, které systém přináší.

Pokud je vaše obec nebo město připravené na digitalizaci, rádi bychom vás pozvali na náš připravovaný seminář, který se koná 15. června v našem technologickém centru v Pardubicích. Během semináře se dozvíte více o možnostech a výhodách digitalizace s pomocí KOLEGY DEMCAKA, ale také o možnostech získání dotací pro váš projekt. Přihlaste se co nejdříve na www.demcak.eu, kapacita je omezená.

Zájemci, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak může KOLEGA DEMCAK pomoci jejich obci nebo městu, jsou srdečně vítáni na našem semináři. Zároveň je možné se s námi domluvit na individuální konzultaci a začít připravovat kroky pro digitalizaci i v případě, že se semináře nebudete moct osobně zúčastnit.

Digitalizace měst a obcí je nejen trendem současnosti, ale také nezbytností pro udržitelný rozvoj v budoucnosti.

Využijte tohoto jedinečného nástroje k vytvoření efektivního a bezpečného prostředí pro občany vaší obce či města. Přidejte se k nám na cestě k digitalizaci a vytvoření smart měst a obcí pro 21. století.

Členská společnost DEMCAK s.r.o. Vás srdečně zve na bezplatný seminář. Využijte tuto jedinečnou možnost a načerpejte informace.

Registrujte se ZDE.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526