Druhý komorový MasterMind s Expertním boardem 21.

 24. 1. 2024

Nudili jste se někdy na semináři, worshopu či panelové diskuzi? To se účastníkům druhého Mastermind setkání, které Krajská hospodářská komora 23. ledna uspořádala společně s Expertním boardem 21 v Hradci Králové, rozhodně nestalo.
Oproti klasickým formátům, kde většina účastníků pasivně poslouchá, je koncept Mastermind zcela odlišný. Účastníci si sami určí témata, která chtějí a potřebují aktuálně řešit, a všichni se aktivně zapojují. Každý má prostor položit otázku a všichni ostatní vyjádří svoje postřehy, svůj úhel pohledu, případně se podělí o svou zkušenost s řešením podobného problému. Účastníci si pomáhají navzájem.

Nezbytnou součástí každého setkání je facilitátor. V našem případě se této role skvěle ujala Lucie Libovická, zakladatelka Expertního boardu 21, která bravurně zvládá kontrolovat časový harmonogram, dohlíží, aby každý dostal stejný prostor a držel se tématu.

Druhou nepostradatelnou osobou byla mentorka, Daniela Kolomazníková, která rovněž stála u zrodu Expertního boardu 21. Na setkání poskytuje odborný dohled a každé téma uzavírá svým odborným shrnutím a doporučením.

Na našem setkání účastníci vyjadřovali své názory a postřehy např. k otázkám nalezení vhodného názvu pro označení obchodního zástupce firmy, jak pečovat o zaměstnance zejména mladé generace, aby ve firmě zůstali, jak efektivně organizovat přesun řídících týmů mezi velkými a malými zakázkami, jak se stát nejužitečnější firmou v regionu a pod.

Všichni účastníci efektivně strávili čtyři hodiny času s jinými podnikateli, kteří mají mnoho společného, mají podobné cíle a podobné problémy, nebo se naopak zamysleli nad otázkami, které ve svém byznysu neřeší, ale na základě svých zkušeností mohou poskytnou nový a často i netradiční vhled do dané problematiky.

Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v únoru.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526