GONDELLA – výrobce moderních regálových systémů – člen Krajské hospodářské komory KHK.

 30. 5. 2023

Gondella je jedním z největších evropských hráčů na poli výroby vybavení prodejní plochy supermarketů. V Říkově sídlí jeden ze tří výrobních závodů Gondella a z místní produkce jsou obsluhovány trhy Beneluxu a Francie, Střední a Východní Evropy, ale také Švýcarsko a Rakousko. Nejsme pouze výrobci. Staráme se o všechny části projektu, od designu až po instalaci, a to do posledního detailu.

Závod v Říkově je ve skupině specifický tím, že je, kromě výroby kilometrů standardních regálových systémů, silně zaměřen na výzkum, vývoj a inovace. V současné době je středem zájmu zejména integrace moderních retailových technologií do regálových systémů. Logické a bezpečné vedení elektřiny, dat a senzorických kabelů je doplňováno o specifické požadavky zákazníků. Pracujeme například na systémech pro osobní nákupy pomocí ručních skenerů, integraci váhových senzorů do polic, instalaci kiosků a monitorů přímo do těl regálů a na dalších zajímavých projektech pro významné zákazníky.

Důraz v Gondella klademe na ekologicky udržitelné chování firmy a jejích zaměstnanců. Zaměřujeme se na snižování spotřeby energií, na minimalizaci dopadu výroby na životní prostředí a na využívání alternativních zdrojů elektřiny. Všechny naše regály jsou recyklovatelné, což znamená, že po skončení živostnosti mohou být recyklovány s úsporou CO2 stopy až 80 % a znovu plnohodnotně použity.

Gondella CZ s.r.o.
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice
www.gondella.cz

info@gondella.cz
+420 491 401 211

Více o naší společnosti a portfoliu našich výrobků se dozvíte ve videu: https://www.youtube.com/embed/zY87KQHt5Y8

 

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526