Hospodářská komora udělila Merkurovy medaile

 27. 5. 2022

V předvečer 34. sněmu v Olomouci udělila Hospodářská komora Merkurovy medaile významným osobnostem z oblasti byznysu, které vytváří dobré jméno Hospodářské komory a podnikání obecně. Řada z oceněných osobností se navíc vedle svého podnikání věnuje i dalším prospěšným společenským oblastem, jakými jsou podpora vzdělávání, humanitární pomoc nebo další projekty.

Merkurova medaile byla zavedena v roce 2013 u příležitosti 20. výročí založení HK ČR a stala se následně nástrojem oceňování osobností, podnikatelů, institucí a organizací včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR. Merkurovou medailí jsou oceňováni také dlouhodobí komoroví pracovníci.

Toto ocenění má formu čestné medaile, která nese jméno římského boha obchodu Merkura, který se stal symbolem pro komorové hnutí a většina komor na světě včetně HK ČR používá ve svém znaku jeho symboliku.

Za Královéhradecký kraj převzali bronzové Merkurovy medaile Zdeněk Kalináč, podnikatel v oblasti stavebnictví, Radek Zadrobílek, statutární ředitel společnosti MerkuriaArtes a.s. a Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Oceněným osobnostem blahopřejeme.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526