Czech – GCC Investment Forum v Petrof Gallery.

 2. 6. 2022

Zástupci suverénních investičních fondů ze zemí Zálivu se 1. června setkali v Petrof Gallery v Hradci Králové s představiteli top firem našeho kraje v rámci investičního fóra. Fondy z Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu a Saúdské Arábie, jejichž reprezentanti tento týden jednají v České republice, spravují aktiva v hodnotě přesahující 1,5 bilionu USD.
V rámci propagace a představení regionů navštívili zahraniční hosté hradeckou firmu Petrof. Po prohlídce jedné
z nejprestižnějších českých rodinných firem následovalo neformální networkingové setkání spojené s klavírním koncertem v unikátním prostoru Petrof Gallery. Této výjimečné akce se zúčastnili zástupci členských společností komory jako ELLA-CS, LabMediaServis, BN International, Dignitary Service a další. Hosty provázela prezidentka společnosti paní Zuzana Ceralová -Petrofová, zdravici pronesl primátor města Hradec Králové pan Alexandr Hrabálek a náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek. Radek Jakubský, viceprezident HK ČR a předseda představenstva Krajské hospodářské komory KHK, představil komoru a zdůraznil význam jejího působení jako největšího sdružení podnikatelů v České republice.
Pětidenní obchodní akce pořádaná formou bilaterálního fóra se koná pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky jako stěžejní investiční akce v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Hlavní zaměření fóra je na inovativní sektory s vysokou přidanou hodnotou jako jsou nové technologie v IT: fintech, blockchain, kybertech, obnovitelné zdroje a vodík v energetice, bezpečnost a obrana, ochrana hranic, drony, radary, virtuální realita, zdravotnictví a medicína, telemedicína, biomedicína, onkologická léčba, farmacie a lázeňství. Fórum sdružuje širokou škálu zainteresovaných stran napříč inovativními průmyslovými sektory z České republiky a členských států GCC. Je unikátní platformou pro sdílení osvědčených postupů potenciální spolupráce s Českou republikou.

 

 

2.6.2022
Erika Javůrková

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526