JAKÉ JSOU MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ?

 5. 12. 2022

Krajskou exportní konferenci uspořádaly ve čtvrtek 1. 12. 2022 v Hradci Králové Hospodářská komora ČR (HK ČR) a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR) ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, Českou exportní bankou (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).

Účastníci měli možnost diskutovat s viceprezidentem HK ČR Radkem Jakubským, odborníky z oblasti financování a pojištění exportu a se zástupci ekonomické diplomacie MZV ČR. Nosným tématem byl VÝVOJ SVĚTOVÉ EKONOMIKY A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ. Akci moderoval Jiří Hansl, ředitel Zahraničního odboru HK ČR.

„Velice si vážím spolupráce s MZV ČR, s ČEB i EGAP. Díky této efektivní kooperaci můžeme vyrazit společně do regionů, abychom vám – českým exportérům představili možnosti uplatnění na světovém trhu, ale také to, jak vám jednotlivé instituce ekonomické diplomacie mohou pomoci prorazit na zahraničních trzích,“ řekl v úvodu Radek Jakubský, viceprezident HK ČR.

Podle viceprezidenta HK ČR přišel český export o Rusko, Bělorusko a Ukrajinu. „Propad je více než 100 miliard. I proto je nutné hledat nové trhy, nová odbytiště. Obrovský potenciál má například Afrika, ale také jižní Amerika či Asie,“ uvedl Radek Jakubský s tím, že je na tyto trhy složité vstoupit, ale ve spolupráci s českou diplomacií to rozhodně není nic nereálného, a dodal: „Nebojte se obrátit na Komoru či Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Rádi vám otevřeme dveře, informujeme vás o daném trhu a seznámíme vás mimo jiné i s případnými riziky.“ Čeští exportéři by podle něj měli využít zázemí, které jim česká diplomacie nabízí.

První část konference odpověděla na otázky, jak současná situace změnila každodenní exportní realitu nebo jaké projekty má cenu realizovat. Ing. Tomáš Píša, specialista MZV ČR, pak vystoupil s prezentací s názvem: Světová ekonomika a úkoly pro českou diplomacii. Upozornil mimo jiné na mapu globálních oborových příležitostí, která je umístěna na webu MZV ČR a podnikatelé v ní naleznou aktuální informace o jednotlivých teritoriích.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR je společně s Hospodářskou komorou ČR připraveno plně podpořit a usnadnit českým exportérům vstup na nové zahraniční trhy.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526